Search
More information?
(to search for a cycle you must select an edition)

September 2019

05.Sep - 03.Nov
Last places
No places
Date expired

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea eskatu da unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailak irakasleen etengabeko prestakuntza gisa homologatzearen eskaera ere egin dugu.

Irakaskuntzaren laburpena eta metodologia: 

@41-19
Online Course
05.Sep - 03.Nov
Academic Validity: 60 hours
12.Sep - 07.Nov
Last places
No places
Date expired

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea eskatuko da unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailak irakasleen etengabeko prestakuntza gisa homologatzearen eskaera era egingo dugu.

Ikastaro honetan, ikasleen errealitatetik abiatuta Heziberri 2020 eta LOMCEn oinarritzen diren programazio didaktikoen gakoak eta aplikazioa landuko dira metodologia aktiboak txertatuz (PBL, erronkak, STEAM, arazoak).   Hortaz gain, komunikazioa ere jorratzen da, ahozko defentsa baten aurrean baliabideak eskuratzeko.

@26-19
Online Course
12.Sep - 07.Nov
Academic Validity: 60 hours
25.Sep - 24.Oct
Last places
No places
Date expired

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea eskatuko da unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailak irakasleen etengabeko prestakuntza gisa homologatzearen eskaera era egingo dugu.

Ikastaroan zehar 4 gai jorratuko dira

1.- Komunikazio digitalaren mundua.

2.-Multimedia digitalak Flipped classroom-ekin duen erlazioa. Metodologia horretan oinarritutako ikasgai bat prestatzeko teknikak.

@27-19
Online Course
25.Sep - 24.Oct
Academic Validity: 30 hours
30.Sep - 25.Oct
Last places
No places
Date expired

Este curso pretende ofrecer una formación profesional sobre el fenómeno del terrorismo yihadista aportando instrumentos de análisis para la valoración, evaluación y detección de posibles actos terroristas de etiología yihadista.

@29-19
Online Course
30.Sep - 25.Oct
Academic Validity: 30 hours
30.Sep - 04.Nov
Last places
No places
Date expired

Validation of the Department of Education of the Basque Government for non-university teaching staff will be requested.

The aim of the course "STEAM Education in the Schools of Euskadi: First Steps" is to introduce the concept of STEAM Education in the community of teachers of Euskadi.

@28-19
Online Course
30.Sep - 04.Nov
Academic Validity: 30 hours

October 2019

01.Oct - 25.Nov
Last places
No places
Date expired

Se solicitará convalidación del Dpto. de Educación del Gobierno Vasco para el profesorado no universitario y homologación como formación permanente del profesorado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

@37-19
Online Course
01.Oct - 25.Nov
Academic Validity: 60 hours
01.Oct - 31.Oct
Last places
No places
Date expired

Se ha solicitado convalidación del Dpto. de Educación del Gobierno Vasco para el profesorado no universitario y homologación como formación permanente del profesorado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

@38-19
Online Course
01.Oct - 31.Oct
Academic Validity: 35 hours
07.Oct - 03.Nov
Last places
No places
Date expired

30 horas a lo largo de 3 semanas. (Dedicación 10 h / semana)

Más 1 semana para evaluación y cierre del curso

- Fecha de inicio: 07/10/2019. Fecha de cierre 03/11/2019

Precio único: 80 euros

Idioma oficial: castellano

@24-19
Online Course
07.Oct - 03.Nov
Academic Validity: 30 hours
07.Oct - 10.Nov
Last places
No places
Date expired

Se solicitará convalidación del Dpto. de Educación del Gobierno Vasco para el profesorado no universitario y homologación como formación permanente del profesorado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

@30-19
Online Course
07.Oct - 10.Nov
Academic Validity: 30 hours
14.Oct - 23.Dec
Last places
No places
Date expired

La Grafología es una técnica proyectiva utilizada en diferentes ámbitos, Recursos Humanos, Judicial, psicopatológicos, forense,… pero no es menos verdad que su desempeño, en algunas ocasiones, sobrepasa dichos ámbitos y se adentra en la pseudociencia y el esoterismo.

@31-19
Online Course
14.Oct - 23.Dec
Academic Validity: 60 hours
28.Oct - 29.Nov
Last places
No places
Date expired
@32-19
Online Course
28.Oct - 29.Nov
Academic Validity: 30 hours
30.Oct - 09.Jan
Last places
No places
Date expired

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea eskatu da unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailak irakasleen etengabeko prestakuntza gisa homologatzearen eskaera ere egin dugu.

Irakaskuntzaren laburpena eta metodologia: 

@39-19
Online Course
30.Oct - 09.Jan
Academic Validity: 60 hours

November 2019

04.Nov - 01.Dec
Last places
No places
Date expired

Droga kontsumoa egungo gizartean presente dago pertsonen bizitzan eraginez. Online kurtso honen bitartez drogamenpekonasuna eta beste adikzioen inguruko informazio espezializatua hedatu nahi da baita arlo honetan esku-hartzeko gaitasunak garatu ere. Adikzioen eremuan ezagutzan oinarritutako estrategiak burutzea du helburutzat.

-30 ordu 4 astetan zehar (astero 7-8 orduko dedikazioa)

-Hasiera: 2019/11/04 Bukaera: 2019/12/04

  -Tarifa bakarra: 80 euro

  -Hizkuntza ofiziala: euskara 

@33-19
Online Course
04.Nov - 01.Dec
04.Nov - 08.Dec
Last places
No places
Date expired

Se solicitará convalidación del Dpto. de Educación del Gobierno Vasco para el profesorado no universitario y homologación como formación permanente del profesorado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

@34-19
Online Course
04.Nov - 08.Dec
Academic Validity: 30 hours
04.Nov - 06.Dec
Last places
No places
Date expired

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea eskatu da unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailak irakasleen etengabeko prestakuntza gisa homologatzearen eskaera ere egin dugu.

@40-19
Online Course
04.Nov - 06.Dec
Academic Validity: 30 hours

Pages