Gazteak eta eleaniztasuna

02.Sep - 03.Sep

Cod. L07-19

Official language of the activity: Basque

Calculating availability...

You can choose between these two options for enrollment:

Online Sign Up

Download the form and send

Waiting list
Date expired

Gazte euskaldunek gaur egun dituzten praktika eleaniztunak landu nahi dira ikastaro honetan. Euskal Herri osoko gazteen jardunak hartuko direnez kontuan, gutxienez euskara, gaztelania, frantsesa eta ingelesa eguneroko komunikazio informalean nola konbinatzen dituzten ikusiko da, bai ahoz eta bai sare sozialen bitartez. Gainera, praktika eleaniztun horien atzean dauden iritziak ere kontuan hartuko dira, gazteek hizkuntzen eta dialektoen inguruan dituzten irizpide eta balio berriak ere aztertuz, betiere gogoan mendebaldeko Europan gazteen balio-egituretan antzeman diren hainbat joera ideologiko berri.

Objectives

Gazte euskaldunen praktika eleaniztunez gogoeta egin nahi da ikastaroan, harremanetan jarriz praktika eleaniztun horiek eta gazteek hizkuntzen eta dialektoen inguruan dituzten ideologia eta balio berriak. Hizkuntza-aukeran eta hibridazio-fenomenoetan jarriko da arreta, bai euskalkien arteko kode-aldaketak eta bai gaztelania/ frantsesa/ingelesa eta euskararen artekoak bereziki gogoan.

Gogoan izango dira Europan hizkuntza gutxituen hiztunak diren beste gazteen balio-egituretan antzeman diren hainbat joera ideologiko berri ere, eta horiek euskararen kasuan antzeman daitezkeen joerekin konparatuko dira.

Activity directed to

 • University students
 • Teachers
 • Professionals
 • All public
 • Researchers

Contributors

 • UPV/EHU
 • IKER UMR-5478
 • Nafarroako Unibertsitate Publikoa
 • Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra
 • Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza Saila
 • Course
  • Courses for everyone
  • Information and communication
  • Lliterature and linguistic
 • 02.Sep - 03.Sep
 • Miramar Palace
 • Basque
 • Academic Validity: 20 hours