Heziberri 2020: Nola irakatsi eta ebaluatu zehar-konpetentziak

06.Sep - 08.Sep

Cód. H19-17

Calculando disponibilidad…

Puedes elegir entre estas dos opciones para matricularte:

Matrícula online

Descarga el impreso y envía

Lista de espera
Fecha pasada

Ikastaro honen gaia Oinarrizko zehar-konpetentziak erdiesten laguntzeko prozeduren eta jarreren artxiboa aurkeztea da. “Artxibo” baten funtzioa, zerbait, adibidez agiriak, dokumentuak... erraz aurkitzeko eta erabiltzeko eran biltzea da. Kasu honetan,  artxiboan biltzen diren objektuak oinarrizko zehar-konpetentziak garatzeko prozedurak eta jarrerak dira.  Hau da, bizitzako esparru eta egoera guztietan –esparru eta egoera pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan– arazo-egoerak eraginkortasunez ebazteko behar diren konpetentziak dira, bai diziplina-arlo guztietako egoeretan, bai eguneroko bizitzako egoeretan. Arlo edo ikasgai guztietan orotara egindako lanaren bidez sustatu eta indartu behar dira zehar-konpetentziak, eta bizitzako esparru eta egoera guztietan integratu edo barneratuz eskuratzen eta erabiltzen dira.

1.- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia

1.1.- Informazioa eskuratzeko eta kudeatzeko prozedurak eta jarrerak

1.2.- Informazioa eta emozioak ulertzeko eta adierazteko prozedurak eta jarrerak

1.3.- Informazioa eta emozioak baloratzeko eta adierazteko prozedurak eta jarrerak

2.- Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia

2.1.- Ideiak sortzeko, erabakiak hartzeko eta adierazteko  prozedurak eta jarrerak

2.2.- Egitasmoak gauzatzeko eta adierazteko prozedurak eta jarrerak

3.- Elkarbizitzarako konpetentzia

3.1.- Pertsonen artean komunikatzeko prozedurak eta jarrerak

3.2.- Ikasteko lankidetzan aritzeko prozedurak eta jarrerak

3.3.- Giza portaerak barneratzeko prozedurak eta jarrerak

3.4.- Gatazkak kudeatzeko prozedurak eta jarrerak

4.- Ikasitakoa transferitzen, aplikatzen eta autorregulatzen ikasi

4.1.- Ikasitakoa beste egoera batzuetara transferitzea: integrazio-egoerak

4.2.- Iraskaskuntza-ikaskuntza prozesuetan aplikatzea: Unitate Didaktikoa

4.3.- Hezkuntza  prozesuak autorregulatzea

4.4.- Norbera izan: integrazio pertsonala

 

Objetivos

Oinarrizko zehar-konpetentziak garatzeko prozeduren Artxiboa azaltzea.

Oinarrizko zehar-konpetentziak nola irakatsi eta ebaluatu daitezkeen azaltzea.

Oinarrizko zehar-konpetentziak nola landu daitezkeen Unitate Didaktikoetan uztartuta azaltzea.

Irakasleen prestakuntza nola bideratu daitekeen jakiteko hausnarketa egitea.

Colaboradores

 • Prest_Gara
 • Curso
  • Aprender para enseñar
  • Educación
  • Prest_Gara
 • 06.Sep - 08.Sep
 • Palacio Miramar
 • Euskera
 • Validez académica: 30 horas