Oinarrizko zehar konpetentzien garapena gelan

04.Nov - 06.Dic

Cód. @40-19

Calculando disponibilidad…

Puedes elegir entre estas dos opciones para matricularte:

Matrícula online

Descarga el impreso y envía

Lista de espera
Fecha pasada

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea eskatu da unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailak irakasleen etengabeko prestakuntza gisa homologatzearen eskaera ere egin dugu.

Oinarrizko zehar-konpetentziak hezkuntzaren ardatz edo zutabeak ditugu eta elkartu egiten dira ekintzak gauzatzean. Ekintza konpetenteak egiteko, ezinbestekoa da ikasten eta pentsatzen, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, ekimen eta espiritu ekintzaile izatea eta izaten jakitea. Konpetentzia horiek batera eta bereizketarik gabe baliatu behar dira. Guztiak dira ezinbesteko ekintzarako. Guztiak dira funtsezkoak bizitzari aurre egiteko eta bizitzan aurrera egiteko.

Bizipenen bitartez irakasleen zehar-konpetentziak garatuko ditugu, ikasleei beren bizitzarako konpetentziak garatzen laguntzeko.

-30 ordu 4 astetan zehar (astero 7-8 orduko dedikazioa)

-Hasiera: 2019/11/04 Bukaera: 2019/12/01

  -Tarifa bakarra: 80 euro

  -Hizkuntza ofiziala: euskara 

Metodología: Metodologia aktiboa tresna eta dinamika hauek erabiliz: bideoa, apunteak, bibliografia, egiaztatze-lanak, galdetegiak eta foroetan eztabaidak.

Ebaluazioa: Epearen barruan irakasleak bidalitako jarduerak bete. Proposatutako jardueretan parte hartu eta egiaztatze-lanak bete.

Objetivos

Ikasleen garapen integralerako eta hezkuntza prozesurako oinarrizko zehar konpetentzien garrantziaz jabetzea.

Remarcar la importancia de las competencias básicas transversales en el desarrollo integral del alumnado y proceso educativo.

Egungo curriculumean oinarrizko zehar konpetentziak ezagutzea, geletan garatzeko plangintzak lantzea eta garapena ziurtatzeko ebaluazio irizpideak zehaztea.

Conocer las competencias básicas transversales de actual currículo, analizar los planes de desarrollo del aula y definir los criterios de evaluación para garantizar ese desarrollo.

Irakasleen zehar-konpetentziak garatzea, irakasle-funtzioa hobetzeko.

Desarrollar las competencias transversales del profesorado que permitan mejorar la función docente.

Ikasleekin gelan zehar-konpetentziak garatzeko jarduera desberdinak ezagutzea.

Conocer distintas actividades para desarrollar junto al alumnado las competencias transversales en el aula.

Público objetivo al que está dirigida la actividad

  • Profesorado
  • Profesorado no universitario
  • Cursos Online
    • Educación
  • 04.Nov - 06.Dic
  • Euskera
  • Validez académica: 30 horas