Matrikula Murrizketak

Uda Ikastaroak maiatzak 31 baino lehen egindako matrikuletan murrizpenak eskaitzen ditu Ikastaroetan, Tailerretan eta Eskoletan.

Murrizketa nola eskatu aukeratutako matrikula motaren arabera:

 • online matrikula: matrikula murriztua aukeratuz "dokumentazioa" / "artxiboa aukeratu" koadroa irekiko da. Dagokion dokumentazioa igo eta gero jarraitu matrikula eskaera burutu arte. Uda ikastaroak igotako dokumentazioa balidatu behar du Matrikula behin betikoa izan dadin.
 • PDFa erabiliz: murrizpena izateko dagokion dokumentua erantsi behar da eta Uda Ikastaro idazkaritzara helarazi emailez edo posta arruntaz.

Murrizketak antolatzen dira:

 1. Orokorrak:
 1. Profesionalentzat

Ikastaroaren egun kopurua

Matrikula murriztua gizataldeentzat

maiatzaren 31 arte (%50)

1 20€
2 35€
3 48€
4 60€
5

73€

Kogresuak eta Jardunaldi Profesionalak ez dituzte murrizpenarik. Beste jarduera batzuk ere prezio bereziak dituzte, beraz, web gunean bakoitzaren informazioa ikusi.

Murrizketak orokorrak gizataldeentzat:


Honoko gizataldeek eskatu ahal izango dute matrikula murriztua

 • Ikasleak
 • Langabetuak
 • Jubilatuak
 • UPV/EHUko IIP, AZL eta Ikasleen praktika programen erakunde laguntzaile irakasleak (ohiko laguntzaileak ere)
 • ehualumni sarean inskribatuta dauden UPV/EHUko ikasle ohiak.
 • Kategoria orokorreko familia ugariak
 • Izena ematean, matrikula murriztua aukeratuz gero kasu bakoitzari dagokion dokumentazioa aurkeztu behar da murrizpena lortzeko.
Gizataldea

Aurkeztu beharrezko dokumentazioa                            

Ikasleak Ikasle txartela edo egiten ari den ikasketaren matrikularen kopia bat
Langabetuak DARDE (Lanbide txartela)
Jubilatuak NAN

ehualumni sarean inskribatuta dauden UPV/EHUko ikasle ohiak

Partaidearen ziurtagiria: ehualumni naiz/ nire ahualumniko akreditzaioa

Kategoria orokorreko familia ugariak Bakoitzari dagokion lurraldeko Aldundiak eman eta famila ugariaren izaera jasotzen duen tiutlua, kategoria adieraziz
UPV/EHUko IIP, AZL eta Ikasleen praktika programen erakunde laguntzaile irakasleak (ohiko laguntzaileak) UPV/EHUko profesionala izatearen ziurtagiria

 

Ikastaroak guztientzat” programa


Maiatzak 31 arte: %50 beherapena "Ikastaroak guztientzat" programa osatzen duten jardueretan.

Gai ugari eta anitzak osatutako programa da, interesa duen edozein pertsonari zuzenduta.

Programa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

"Ikastaroak guztientzat"

EAEko edozein Kultur etxeko edo liburutegiko bazkide txartela

 

Profesionalei zuzendutako programak


"Irakasteko ikasten" egitaraua


EAEko lehen eta bigarren hezkuntzako eta batxilergoko irakasleei zuzendutako programa.

Murrizpena: %50 maiatzak 31ra arte eta %35 ekainaren 1etik aurrera

Programa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

"Irakasteko ikasten"

Ikastetxeak zigilatu eta sinatutako agiria

2017-2018ko Prest_Gara Planeko prestakuntza eskaintzan sartuko diren ikastaroen erabakia maiatzean aterako da.

Akreditazio dokumentua

Osasuna, pertsonekiko konpromisoa” programa


EAEko osasun publiko arloko profesionalentzat zuzendutako programa.

Murrizketak: %75 beherapena

Programa

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

"Osasuna, pertsonekiko konpromisoa"

Osakidetzako profesionalentzako zerbitzu antolakundeko langileen zuzendaritzak zigilatu eta sinatutako agiri

Akreditazio dokumentua

 

Exentzioak


Uda Ikastaroetan 20€ko kudeaketa gastuak ordainduz matrikula daitezen kolektiboak.

Pertsona interesatuak dagokion egoeran egon beharko dute matrikula egiterakoan eta dokumentazioa aurkeztu beharko dute. Data horretan, aitorpena izapidetzen egongo balitz, aitortzeko edo berrikusteko eskabidearen kopia konpultsatu bidez egiaztatuko da.

Era berean, administrazio egoitza edo errolda ziurtagiria aurkeztu beharko dute, eta horretan 2017ko urtarrilaren 1ean etxean bizi ziren pertsona guztiak jasoko dira.

Gizataldeak Aurkeztu beharreko dokumentazioa
Kategori bereziko familia ugariak

Bakoitzari dagokion lurraldeko Aldundiak eman eta familia ugariaren izaera jasotzen duen titulua, kategoria adieraziz

%33 edo gehiago ezintasuna duten pertsonek

Administrazio eskudunak ezintasuna mailari buruz emandako erabakia.

Familian %65eko edo hortik gorako ezintasuna duen kideren bat duten ikasleentzat, baldin eta etxebizitza berean erroldatuta badaude

Administrazio eskudunak ezintasuna mailari buruz emandako erabakia

Administrazio egoitza edo errolda ziurtagiria

Ekintza terrorista bateko biktimentzat, bere senar edo emaztearentzat, seme-alabentzat edo horiek legez hartutakoentzat.

Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Programari atxikitzeko erabakia

Administrazio egoitza edo errolda ziurtagiria

Genero indarkeriaren biktimentzat eta bere kargura dituzten eta eurekin bizi diren 25 urtetik beherako seme-alabentzat, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta badaude

Biktima izatearen ebazpen judiziala edo biktimaren alde eman eta indarrean dagoen babes agindua edo Ministerio Fiskalaren txostena

EAEn administrazio egoitza eduki edo erroldatuta egotearen ziurtagiria.