Accesibilidad en el País Vasco, de la normativa a la realidad. Decreto 68/2000, DB CTE SUA y criterios DALCO.

01.Ira - 30.Ira

Kod. @61-20

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Pertsona guztiek aukera eta eskubide berberak izan beharko lituzkete; teorian oso argi dago hori, baina praktikan norbanakoen gaitasunak mugatzen dituzten oztopoak daude.

Arkitekturaren, hirigintzaren eta diseinuaren lanbide-eremuek irisgarritasun-eskakizunei eta desgaitasuna duten pertsonen premiei buruzko ezagutza teknikoa eskatzen dute. Espazio-behar asko ezagutzen ditugu, baina, ba al dakigu nola egon behar duen seinaleztatuta espazio irisgarri batek? Edo nola lagundu genezake ikusmen-, entzumen- edo ezagutza-desgaitasuna duen pertsona bat?

Behar horiek biztanle guztientzat dira komunak, eta DALCO akronimoarekin jasota daude. DALCO eskakizunak UNE 170001-1 arau teknikoan garatutako irizpide batzuk dira, eta horien aplikazioak irisgarritasun unibertsala bermatzen du, espazioak fisikoki egokitzeaz gain.

Irisgarritasunari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoan Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea eta hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio- eta komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua eta horien eranskinak bete behar dira. Era berean, aipatu beharra dago araudi horiek Estatuko araudiarekin bateratu daitezkeela, hau da, CTE-SUA Eraikuntzaren Kode Teknikoan jasotako araudiarekin.

Ikastaro honek modu dinamiko eta eraginkorrean erakutsi nahi du zer diren DALCO eskakizunak, EKTrekin eta Euskadiko araudiarekin erlazionatuz; bereziki arkitekturako, diseinuko, eraikuntzako eta hirigintzako profesionalei zuzenduta dago.

Helburuak

Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean eta apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan jasotako diseinu-eskakizunak ezagutzea, baita Eraikuntzaren Kode Teknikoarekin duten lotura ere (CTE-DB-SUA eta DB-SUA/2).

Desgaitasuna duten pertsonen premiei buruz sentsibilizatzea.

Profesionalei oztopo fisikoak, sentsorialak eta kognitiboak ezabatzeko beharrezko tresnak ematea, diseinuaren bidez.

DALCO eskakizunak ezagutzea eta ulertzea.

Inguruneko irisgarritasun-jardunbide onak eta txarrak aztertzea.

Diseinu unibertsalaren edo Pertsona guztientzako diseinuaren zazpi betekizunak ulertzea.

Ingurunean irisgarritasun unibertsaleko jarduketetarako irizpide praktiko bat ezartzea.

Jarduera nori zuzenduta

  • Unibertsitateko ikaslea
  • Irakasleak
  • Profesionalak
  • Técnicos y técnicas municipales

Metodologia

Online Ikastaro hau pentsamenduan (thinking-based-learning) eta gaitasunetan oinarritutako ikaskuntza-metodologiaren bidez planteatzen da. Lehen bi moduluen ondoren (araudia eta sarrera), DALCO eskakizunei buruzko saio teorikoak gauzatutako kasu errealen analisietan oinarrituko dira, eta ezagutza soluzio oker zein zuzenen bidez ikusaraziko da, ikasleek beren irizpide propioa sortzeko beharrezko ezagutza sartu ahal izan dezaten, DALCO eskakizunen araudian eta gaitasunetan oinarrituta. Modulu bakoitzeko ordu praktikoak ariketa praktikoak izango dira, ikasleek ikasitakoa aplika dezaten (saio teorikoetan bezala) eta adibideetan azaldutakoa aztertzeko irizpidea eta gaitasunak balia ditzaten, betiere arau-esparrua kontuan hartuta.

Online Ikastaroak 6 modulu ditu, eta bideoen eta irakurketen bidez garatuko dira. Taldekako tutoretzako bi saio egingo dituzte zuzenean, bata ikasturteko bigarren astean, eta bestea ebaluazio astea hasi aurretik. Tutoretzen ordutegia ikasleekin zehaztuko da. Ikasturte osoan, irakasle-laguntza emango da foroaren bidez.

Parte-hartzaileek ebaluazio bat izango dute ikastaroa gainditzeko. Azken praktika bat izango da, ikasturteko modulu guztietan ikasitako guztia aplikatzeko ariketa praktiko bat, bai eta amaierako ebaluazio-test bat ere. Ariketa hori taldearen ezaugarrien arabera planteatuko da, planteatutako metodologiari jarraituz. Ebaluazio-testak 24 galdera izango ditu (modulu bakoitzeko 4 galdera), eta gainditu egin beharko da Ikastaroa pasatzeko.

  • Online ikastaroa
    • Zientzia eta teknologia
  • 01.Ira - 30.Ira
  • Gaztelera
  • Balio akademikoa: 30 ordu

Interesgarria izan daiteke zuretzat ...