Competencias básicas: eje de la práctica educativa en las aulas del siglo XXI

28.Ira - 01.Aza

Kod. @51-20

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2068170013 kod.) unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailaren  baliozkotzea ere  dauka irakasleen etengabeko prestakuntza gisa.

XXI. mendeko eskolak egunetik egunera konplexuagoa eta aldakorragoa den errealitateari erantzun behar dio. Oinarrizko gaitasunak ikasleen garapen integrala lortzeko bitarteko dira, eta Eskolan garatzen diren jakintza, trebetasun eta jarrerak ikasgelatik kanpoko bizimoduan beharrezkoak direnekin lotzeko ardatz. Esan gabe doa oinarrizko gaitasunek curriculumean duten presentziari buruzko ikuspegi honek inplikazio garrantzitsuak dituela metodologian, ebaluazioan eta baita irakasleen lanerako gaitasunetan ere. Irakaskuntzako jarduna gaitasunen arabera planifikatzen jakin behar da. Oinarrizko gaitasunak eskuratu eta garatu ahal izateko, horretarako egokiak diren jardunbideak txertatu behar dira; kasuetan, erronketan, arazoetan, egoeretan eta proiektuetan oinarritutako metodologia behar da; ikaskuntza aktibo eta pertsonalizatua; lankidetzan lan egin behar da benetako testuinguruetan sortutako arazo edo problemetan oinarrituta; ebaluazio sumatibo batetik edo kalifikazioari atxikitako ebaluazio batetik ikaskuntza hobetzeko lagungarri izango den ebaluazio formatibo batera igaro behar da; informazioa transmititzen duen irakasle izatetik ikasle guzti-guztien eta bakoitzaren ikaskuntzan laguntza, estimulazioa eta orientabidea emango dituen irakasle tutore izatera, betiere ikasleen ahalmen gorenera iritsita. Gaitasunen araberako ebaluazioan, ebaluazioak irakaskuntza-ikaskuntza prozesurako duen garrantzia eta erabilgarritasuna identifikatzea proposatzen da, testuinguruaren esparrutik eta kontzeptuen esparrutik abiatuta; horretarako, gaitasunak ebaluatzeko egokiak diren frogak eta tresnak hautatzeko ebaluazioko irizpide eta adierazleak identifikatu eta erabili behar dira, eta sekuentzia edo unitate didaktikoetan ebaluazio formatiboaren uneak txertatu behar dira.

Helburuak

Oinarrizko gaitasunen garapenean oinarritutako hezkuntza-paradigmaren ezaugarriak aurkeztea.

Oinarrizko gaitasunak garatzeko ikuspegi metodologiko egokienei buruz hausnartzea.

Arazo-egoeraren zeregina eta ezaugarriak birpentsatzea, eskumenen hezkuntza-esparruaren barruan.

Gaitasunen inguruko ebaluaziorako estrategiak eta tresnak ezagutzea.

Sekuentzia didaktikoaren ezaugarriak eta egitura ezagutzea.

Sekuentzia didaktikoaren prototipoa egitea eta partekatzea.

Oinarrizko gaitasunak garatzeko material didaktikoak eta baliabideak ezagutzea.

Jarduera nori zuzenduta

 • Unibertsitateko ikaslea
 • Unibertsitarioak ez diren ikasleak
 • Irakasleak
 • Profesionalak
 • Publiko orokorra

Metodologia

Metodologia: Oinarri teorikoak, bideoak eta ikasgelan aplikatzeko jarduera praktiko asko uztartzen dituen online ikastaroa.

Ebaluazioa: Modulu bakoitzari lotutako jarduerak eta lanak eginez egingo da ebaluazioa. Zeregin guztiak derrigorrezkoak dira, eta ebaluaziorako kontuan hartuko dira. Ikastaroa gainditzeko, nahitaezkoa da modulu bakoitzari lotutako amaierako edo integrazioko 4 jarduerak gaindituta izatea. Proposatutako jarduera eta foro bakoitzean behar adinako parte-hartzea egiaztatzea.

Kolaboratzaileak

 • Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza Saila
 • Online ikastaroa
  • Hezkuntza
  • Irakasteko ikasten EJ-GV
  • Irakasteko ikasten Nafarroako Gobernua
 • 28.Ira - 01.Aza
 • Gaztelera
 • Balio akademikoa: 30 ordu