Corresponsabilidad de todos los agentes educativos para la educación inclusiva del alumnado con enfermedades raras

09.Aza - 12.Abe

Kod. @86-20

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2068170034 kod.) unibertsitatez kanpoko irakasleentzat.

Ikastaro hau sortu da zabalkundea emateko “Jardunbide egoki inklusiboen sistematizazioa gaixotasun arraroak dituzten ikasleei hezkuntza arlotik erantzuteko (2018-2020)” ikerketa proiektuaren bidez bildutako informazioari, helburua izanik hezkuntza erantzun arrakastatsu bat ematea gaixotasun arraroak dituzten ikasleen eskolaratzeari. Aztergai ditu gaixotasun arraroak dituzten ikasleekin erabilitako jardunbide egokiak, senideen eta hezkuntza arloko profesionalen ikuspuntutik, eta Euskal Autonomia Erkidegoko bi ikastetxetako esperientzia arrakastatsuak jasotzen ditu, baita beste 10 erkidegotako ikastetxeetako beste eredu batzuk ere. Ikastaroan zehar, gainera, estatuko eta nazioarteko proiektuak eta egitasmoak aurkeztuko dira, baita eskola eta gizarte ingurune inklusiboek sustatzen dituzten lan ereduak ere, hezkuntzaren, osasungintzaren eta gizarte arloaren arteko koordinaziotik abiatuta. Gaixotasun arraroak dituzten pertsonen senideek eta profesionalek ikastaroan parte hartzeak, baita inklusio prozesuen alderdi kritikoei buruzko gogoetak eta analisiak ere, ikastaroa aberasteaz gainera, jardunbide egokien lankidetza eredua sendotzeko balioko dute.

Helburuak

Gaixotasun arraroak dituzten ikasleen eskolaratze ereduak aztertzea, Espainiako estatuko eta nazioarteko ereduak.

Ikasle hauekin erabiltzen diren jardunbide egokiak aztertzea, familien eta ikastetxeetako profesionalen planteamenduetatik abiatuta.

Hezkuntzaren eta gizarte konpromisoaren ikuspegi humanitarista bat duten lan ereduen garrantzia ulertzea, elkarteek, Ikaskuntza Diseinu Unibertsalak eta Ikaskuntza-Zerbitzuak dibertsitatearen arretan bultzatzen dituzten ereduak.

Hezkuntza arloko profesionalen diziplinarteko ikuspegi bat aurkeztea, gaixotasun arraroen gaiari diziplinarteko ikuspegi inklusibo batetik ekiteko balio duena.

Jarduera nori zuzenduta

 • Unibertsitateko ikaslea
 • Unibertsitarioak ez diren ikasleak
 • Irakasleak
 • Profesionalak
 • Familias

Metodologia

Moodle plataformako baliabideak erabiliko dira parte-hartzea errazteko eta parte-hartzaileen artean konfiantzazko giroa sortzeko. Hasiera batean, kasu praktikoak eta jarduerak proposatuko dira, aurretiko ezagutzak eta esperientziak partekatzeko, parte-hartzaileen itxaropenak ezagutzeko eta, horrela, ikastaroaren abiapuntua eta garapena adostu ahal izateko.

Dokumentazioa: irakurtzeko materialak emango dira, baita gaiari buruzko ezagutza teorikoak zabaltzeko ikus-entzunezko beste baliabide batzuk ere. Ezagutza horiek lan-esperientziarekin bat osatzeko jarduerak proposatzen dira.

Hausnarketa: parte-hartzaile bakoitzak taldea aberasteko egiten dituen ekarpenek duten garrantzia abiapuntutzat hartuta, esperientzia pertsonala trukatzeko espazioak sustatuko dira.

Elkarlaneko lana: praktika inklusiboen analisia eta elkarrizketa proposatzen da, testuingurutik abiatuta irtenbide arrazoituak garatzeko gaixotasun arraroak dituzten ikasleentzat eta, azken batean, ikasle guztientzat. Horretarako, funtsezkoa da era guztietako galderak, zalantzak, eztabaidak, egoera zehatzak edo arazo espezifikoak, materialak eta baliabideak partekatzea. Parte-hartzaile bakoitzak bere erronka pertsonala ezarriko du proposatutako baliabideak eta jarduerak lantzeko, landutako edukiei dagokienez. Lankidetza-metodologiarekin bat etorriz, nahitaezkoa izango da eztabaidetan eta foroetan parte hartzea. Ikastaroaren amaieran, gaixotasun arraroak dituzten ikasleen hezkuntza-premiei erantzuten dieten praktika inklusiboen ereduak jasotzen dituen talde-txostena emango da.

Kolaboratzaileak

 • Berritxuak
 • Apoyo Dravet
 • Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza Saila
 • Online ikastaroa
  • Hezkuntza
  • Irakasteko ikasten EJ-GV
 • 09.Aza - 12.Abe
 • Gaztelera
 • Balio akademikoa: 30 ordu