Kriminologia eta Feminismoa: Delinkuentziarako hurbilketa genero ikuspegitik

08.Aza - 12.Abe

Kod. @50-21

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Kriminologiak, gizarte eta lege zientzia gehienek bezala, ikuspegi androzentriko batetik ikertu ditu delitugileak, delitua eta biktimak. Hau da, kriminaltasunaren eboluzioari eta delitugileen premia kriminogenoei buruzko ikerketa gehienak gizonengan egin dira, eta, era berean, prebentzio eta esku  hartze programak eta emakumeekin egindako ikerketa asko genero rolaren eta estereotipoen birsorkuntzan oinarritu dira. Ikastaro honetan, kriminologia feministaren eta teoria kriminologikoen sorrera eta eboluzioa aztertu nahi dira, genero ikuspegi batetik.

Emakume delitugileek jasaten duten kondena bikoitza (eta hirukoitza emakume migranteen eta ijitoen kasuan) oinarri hartuta, emakumeen delinkuentziari eta emakumeen espetxeei buruzko zeharkako eta kulturarteko ikuspegi bat eskainiko zaie ikasleei. Era berean, emakume delitugileekin prebentzioan eta esku hartzeetan lanerako erabil daitezkeen tresnak eskainiko dira, arreta berezia jarriz emakume migranteengan eta gutxieneko etnikoetako kideak diren emakumeengan.

Helburuak

Kriminologia feministaren ekarpenak ezagutzea, baita haren oinarriak, helburuak eta egungo kritikak ere.

Iritzi kritiko bat lortzea, beren hipotesi eta teorietan generoa alde batera utzi duten garapen kriminologikoei buruz.

Ikuspegi historiko batetik, emakumeen delinkuentziak eta emakumeen espetxeek gaur egun arte izandako bilakaera aztertzea.

Ikasleei behar adina ezagutza, tresna eta gaitasun ematea beren ikerketa kriminologikoetan genero eta kulturarteko ikuspegia aplikatu dezaten.

Jarduera nori zuzenduta

  • Unibertsitateko ikasleak
  • Unibertsitarioak ez diren ikasleak
  • Profesionalak
  • Publiko orokorra

Metodologia

Irakasleek emandako gai zerrenda, bideoak, gai idatziak eta baliabide osagarriak barne biltzen dituena. Test bat gai bakoitza amaitzean, eta eztabaidak zehaztutako foroaren espazioan. Amaierako testa eta lana ebaluazio astean. Ebaluazioa: asteroko testak eta amaierako testa eta lana.

  • Luzapen luzeko online ikastaroa
    • Zuzenbidea
  • 08.Aza - 12.Abe
  • Gaztelera
  • Balio akademikoa: 30 ordu

Interesgarria izan daiteke zuretzat ...

Zikloak