De la casa a la ciudad: construyendo entornos para envejecer bien

15.Uzt - 16.Uzt

Kod. U03-21

Jardueraren hizkuntz ofiziala: gaztelania

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Uda Ikastaroa aurrez aurre ospatuko da eta online zuzenean parte hartzeko aukera ere egongo da ZOOM bidez. Matrikula prozesuan nola parte hartuko duzun aukeratu: aurrez-aurre edota online zuzenean.

Bizi garen lekua, espazioak eta inguruneak funtsezkoak dira bertan bizi diren pertsonen ongizate eta osasunerako.

Herrialde garatuen zahartze demografikoak interes gero eta handiagoa piztu du ingurumen gaiekiko, adineko pertsonei dagokienez. Zahartzen ari den biztanleriaren bizi kalitatea pertsonen eta bizi diren espazioen eta lekuen arteko interakzio ugarien mende dago. Alde horretatik, hainbat diziplinak ekarpenak egin dituzte inguruneak adinekoen esperientzia positibo eta negatiboetan duen garrantzia ulertzeko, ikuspegi objektibo zein subjektiboetatik.

Hala ere, galdera garrantzitsuak sortzen dira pertsonek beren eguneroko inguruneetan dituzten arazoei buruz, baita ohiko inguruneetan zahartzeko egokiak diren ingurune fisiko eta sozialak eraikitzeko jarraitu beharreko ereduari buruz ere.

Gerontologiaren adar honetako azterlan aitzindarien artean, nabarmentzekoa da ingurumen testuinguruen eta adinekoen egokitzeko gaitasun heterogeneoen arteko harremanaren garrantzia. Hain zuzen ere, adineko pertsonek beren ingurune fisiko-sozialarekin elkarreragiten dute, beren ahalmenen eta ingurunearen presioen arteko oreka bilatzen saiatuz. Oreka hori eskala desberdinen bidez aztertu behar da: makro eskala, eskualdea eta hiria; meso eskala, auzoa; eta mikro eskala, etxebizitza edo bizilekua eta haren espazio pertsonala.

Ondorioz, adituak bat datoz lekuan edo etxean zahartzeko ("aging in place") prozesura bideratutako politika jasangarrien diseinuan, ingurunearen kontrola sustatuz, zahartzen diren pertsonen ongizate fisikoa eta emozionala errazteko.

Ildo horretan, azterlan batzuek azpimarratzen dute oso garrantzitsua dela eguneroko bizitzaren espazio sinbolikoari lotutako esperientzia espaziala, zahartze lekuarekiko atxikimendua eta identitatea, non etxebizitzak eta auzoteriak (hiri eta landa eremukoak), eremu pribatu eta publikoko espazio gisa, garrantzi handia hartzen duten ongizate fisiko-psikologikoan, bertan bizi diren pertsonentzat duten esanahiarekiko loturengatik. Ildo beretik, aditu batzuen ustez, zahartzeko leku bat egokitzeko, ingurunea optimizatu behar da, abiapuntutzat harturik ongizatea bermatzen duten egituren pertzepzioa, eta esperientziek eta oroitzapenek markatutako espazio sinboliko bateko kide izateko prozesuaren ulermena.

Hortik ondoriozta daiteke adinekoentzat lagunkoiak izango diren etxe, hiri eta landa giroak sortzeko proposamenak aintzat hartzeko beharra, banakako eta taldeko behar eta portaeretarako ingurumen egokitzapen espezifikoen azterketatik abiatuta.

Uda ikastaro honek aurre egin nahi die erronka horiei. Zehazki, inguruneak pertsonen ongizaterako eta osasunerako duen garrantzia erakutsi nahi da, batez ere zahartzen direnean. Naturarekiko harremana eta espazio publiko eta pribatuen diseinua bezalako gaien garrantziari buruzko informazioa emango da, bereziki pertsonek zaintzak behar dituztenean. Era berean, ekimen berritzaile batzuk aurkeztuko dira hainbat testuingururekin lotuta; hala nola etxebizitzekin, hiri espazioekin eta parke eta lorategiekin.

Helburuak

Inguruneek ongizateari eta osasunari dagokienez duten garrantzia ezagutaraztea.

Agerian jartzea inguruneak zer-nolako eragina duen independentzia, autonomia eta ongizatea sustatzeko zahartze prozesuan.

Bizitza osorako bizitokien aukera berriak erakustea.

Ongizatea xede duten arkitektura eta ingurumen diseinuari buruzko proiektu berritzaileak aurkeztea.

Jarduera nori zuzenduta

 • Unibertsitateko ikasleak
 • Unibertsitarioak ez diren ikasleak
 • Profesionalak
 • Publiko orokorra

Kolaboratzaileak

 • Matia Fundazioa
 • Aurrez aurre eta online zuzenean ikastaroa
  • Gizartea
  • Ikastaroak guztientzat
  • Iraunkortasuna
  • Zahartzaroa
  • Zahartzaroa
 • 15.Uzt - 16.Uzt
 • Miramar Jauregia
 • Gaztelera
 • Balio akademikoa: 20 ordu