Eskolatze-hizkuntza eraikitzen: nola lagundu ikasleei?

26.Eka - 28.Eka

Kod. H03-19

Jardueraren hizkuntz ofiziala: euskara

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Uda Ikastaro honetan, hizkuntzak eskolako arlo guztietan duen garrantzia ikusarazi eta jakintza arloak hizkuntzarekin nola uztartu daitezkeen gogoeta egingo da. Horrez gain, hizkuntza akademikoaren garapenari laguntzeko, hizkuntza arloan nahiz hizkuntzakoak ez direnetan, erabili daitezkeen lanabesak eta estrategiak izango ditugu hizpide.

Ikastaroaren helburuak erdiesteko, saio teorikoek besteko garrantzia hartuko dute jarduera praktikoek; horrela, lantegiak garatuko ditugu, batetik, ikastetxea bera jomuga; eta, bestetik, norberaren lana gela barruan. Ikastaroari hasiera emateko, alfabetatze anitzaren inguruko bi hitzaldi garatuko dira. Ondoren, gogoetarako tarteez gain, ikasleekin aritzeko eta irakurketa, idazketa, entzumena, mintzamena eta interakzioa landu eta bideratzeko kontuan har daitezkeen estrategiak eta lanabesak izango ditugu aztergai eta gelako proposamenetan txertatutako ditugu.

Helburuak

Edukien eta hizkuntzaren ikaskuntzaren arteko loturak ikusgai egitea.

Arloetako testuak irakurtzeko, entzuteko, idazteko eta ahoz sortzeko ikasleek dituzten oztopoak identifikatzea.

Hizkuntza irakasleek eta beste arloetako irakasleek hizkuntza trebetasunekin lotutako estrategiak erabiltzea, ikasleei laguntzeko ahozko eta idatzizko testu akademikoak hobeto ulertu eta ekoizten, bai eta lankidetza estrategietan eta interakzioan aritzen ere.

Arlo guztietan hartzen ditugun hizkuntzaren inguruko erabakiek ikastetxeko Planetan (Hizkuntza Proiektuan, Irakurketa Planean…) duten lekua ikusaraztea.

Jarduera nori zuzenduta

 • Irakasleak

Kolaboratzaileak

 • Ikastaroa
  • Hezkuntza
  • Irakasteko ikasten - EJ
  • Irakasteko ikasten - Nafarroako Gobernua
  • Prest Gara
  • Literatura eta hizkuntzalaritza
 • 26.Eka - 28.Eka
 • Bizkaia Aretoa-UPV/EHU
 • Euskara
 • Balio akademikoa: 30 ordu
 • Irakaskuntzako profesionalentzat jardueraren eskola-ordu kopurua: 15 ordu