Evaluar competencias: reto actual en la educación

08.Aza - 12.Abe

Kod. @58-21

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2068170035 kod.) unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailaren  baliozkotzea ere  dauka irakasleen etengabeko prestakuntza gisa.

Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako curriculumetan oinarrizko gaitasunak sartzeak hezkuntza-sistemaren berrikuntzarik handiena ekarri du azken urteotan.

Oinarrizko gaitasunak ikasleen garapen integralerako bitartekoa dira, eta eskolan garatutako ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak bizitzak ikasgeletatik harago eskatzen denarekin lotzeko ardatza dira. Ikasgeletan ikasleen oinarrizko gaitasunen garapena erraztea planteatzen denez, metodologiaren zeregina beti oinarrizko galdera da, funtsezkoa baita metodologiarik eraginkorrena bilatzea eta praktikan jartzea, oinarrizko gaitasunen garapen-maila egokia ahalbidetzeko.

Halaber, oinarrizko gaitasunak garatzeko lanaren barruan, ebaluazioa da gure hezkuntza-sistemaren eta hezkuntza-praktikaren funtsezko puntuetako bat. Ebaluazio-prozesu eraginkor bat hezkuntza-sistema baten kalitate-adierazletzat hartzen da. Ebaluatzen da, ebaluatzen dena hobeto ezagutzeko eta hobetzeko erabakiak hartzeko. Ebaluatzea edozein erakundek aurrera egiteko eta hazteko beharrezkoa da, ebaluaziorik gabe zaila baita kalitatea hobetzea.

Baina, gainera, ebaluazioa da hobekuntza-prozesuen motorra; datu-bilketa hutsa baino gehiago, ezinbesteko pieza bihurtzen da irakasleek ikasleei beharrezko laguntza eman diezaieten, eta, ondorioz, irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuan zehar gertatu diren eraldaketak baloratu ditzaten.

Azken batean, oinarrizko gaitasunen barne- eta kanpo-ebaluazioarekin lotutako alderdiak landuko dituen ikastaro honetan, etorkizuneko irakasleak bildu nahi dira, oinarrizko gaitasunak ikasgeletan praktika didaktikoan txertatzeko eta ebaluatzeko, eta jardunbide eraginkorrei buruz hausnartzeko, eztabaidatzeko eta ideiak partekatzeko.

Helburuak

Hezkuntzako paradigma-aldaketari buruz hausnartzea: edukietatik oinarrizko gaitasunetara.

Oinarrizko gaitasunen garapenean ebaluazioak duen zereginari buruzko hausnarketa bultzatzea.

Gelan benetako "ebaluazio-kultura" sartzeko moduari buruz hausnartzea.

Gaitasunak ebaluatzea errazten duten estrategiak eta tresnak ezagutzea eta aplikatzea.

Oinarrizko gaitasunen ebaluazioari buruzko esperientziak eta proposamen didaktikoak partekatzea.

Gaitasunen araberako ebaluazio-modalitateen ezaugarriak berrikustea: diagnostikoaren ebaluazioa, nazioarteko ebaluazioak.

Jarduera nori zuzenduta

  • Irakasleak

Metodologia

Modulu bakoitzean, motibatzeko eta gaira hurbiltzeko, oinarriak eskuratzeko, eta ezagutza horiek aplikatzeko jarduerak izango dira. Foroen bidez hausnarketa eta eztabaida sustatzeko jarduerak ere proposatuko dira. Tarteko zereginak eta eztabaida-foroetan izandako parte-hartzea ebaluatuko da. Ebaluazio-irizpide horiek ikastaroaren irakaskuntza-gidan zehaztuko dira.

  • Luzapen luzeko online ikastaroa
    • Hezkuntza
    • Irakasteko ikasten Nafarroako Gobernua
  • 08.Aza - 12.Abe
  • Gaztelera
  • Balio akademikoa: 30 ordu