Habilidades, Herramientas y Técnicas Profesionales de Mediación para afrontar la convivencia Familiar y Comunitaria.

08.Aza - 14.Ots

Kod. @48-21

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Ordu kopurua: 60.

Datak: del 8 de noviembre de 2021 al 14 de febrero de 2022

Modalitatea: on line.

Prestakuntza-programaren beharra: garai hauetan, gizarte osoan maila emozionalean eragiten ari diren aldaketa sozialak bizi ditugu, ezegonkortasunarekin eta murrizketekin guztiontzat. Testuinguruaren baldintzak aldatzeak eragindako estresa areagotzea eragin du, egokitzeko dugun gaitasunari dagokionez. Era berean, segurtasun ezaren, kezkaren eta antsietate mailak handitu egin dira, etorkizunean osasun, ekonomia eta lan arloan egoerak izango duen bilakaerari dagokionez. Haur eta nerabeengan, gainera, azpimarratu behar da sentsibilitate berezia dutela inguruneko aldaketen aurrean, emozio- eta jokabide-erregulazioko zailtasunak eragiten baitituzte. Testuinguru emozional horrek familien bizikidetzan du eragina, bai eta komunitateko kideekin ditugun harremanetan ere, guztien suminkortasun handiagoarekin eta mailetako egoera problematikoak eta gatazkak areagotzeko aukerarekin:

Familian: bikotean; haur eta nerabeei dagokienez, anai-arreben artean, etab.

Komunitean edo auzoan: gure inguruko pertsonekin harremanetan jartzeko moduari eragiten dio.

Errealitate horren aurrean, frogatu da bitartekaritza familia- eta komunitate-eremuetan sortzen diren bizikidetza-zailtasunak tratatzeko tresna egokia dela. Hori horrela da; izan ere, bitartekotza gai da gatazka bateko aldeentzat konponbide egokiak aurkitzeko, eta, aldi berean, komunikazioa, adierazpen emozionala eta haien arteko enpatia sustatzen ditu, harreman-dimentsioa hobetuz eta etorkizuneko eztabaidei aurre egiteko modu berrietan heziz.

Behar horretatik abiatuta, bitartekaritzako, psikologiako, zuzenbideko eta esku-hartze sozialeko profesionalei zuzentzen zaie programa, trebetasunak, tresnak eta teknika bitartekariak erabili ahal izan ditzaten beren jardun profesionalean.

Helburu orokorra: bitartekaritza-prozesuak garatzeko konpetentzia inplizituak praktikan jartzea, konpetentziazko prestakuntza-eredu praktiko baten bidez, parte-hartzaileei aukera ematen diena familia- eta komunitate-eremuetan bitartekaritza-prozesuak arretaz gidatzeko.

 

Helburu espezifikoak: bitartekariak garatu beharreko funtsezko gaitasunen inguruan egituratzen da programa hau, hala nola:

Elkarren arteko gatazka bat aztertzeko gaitasuna.
Pertsonen arteko komunikaziorako eta emozioak maneiatzeko trebetasunak.
Prozesua bere faseen bidez gidatzea.
Bitartekaritzaren harreman-teknikak.
Negoziazio-estrategiak eta -teknikak.
Bitartekaritzaren alderdi legalak eta prozesalak gai zibiletan eta merkataritzakoetan.


Metodologia: formakuntzak bitartekaritza-konpetentzien garapena ardatz duten bi dimentsio konbinatzen ditu:

 1. Autoprestakuntza, moodle plataformaren bidez, ezagutza teorikoak eskuratzeko eta jarduera praktikoak eta autoebaluazio-probak egiteko.
 2. Bideokonferentziak, hitzaldiak eta online saioak: 2 orduko iraupena.

 

Irakasle-taldea:

Asier García Real

 • Bideratzailea, bitartekaria eta Bizikidetzarako aholkularia
 • Deustuko Unibertsitateko Bitartekaritza irakaslea.
 • Garrébileko zuzendaria, Gatazkak Konpontzeko zerbitzua
 • ¿Cómo afrontar los conflictos? proiektuaren koordinatzailea ikastetxeetan.
 • Bitar-bask, Euskal Bitartekaritza Elkarteko idazkaria.
 • Komunikazio, Bitartekaritza eta Gatazkak Konpontzearen arloko liburuen eta beste argitalpen batzuen egilea.
 • Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatua (Deustuko Unibertsitatea).
 • Giza Zientzietako eta Komunikazioko Masterra.
 • Pedagogiarako Gaitasun Ikastaroa (Alfontso X.a Unibertsitatea).
 • Gatazka-bitartekaritzako prestakuntza (Justizia Ministerioa).
 • Coaching prestakuntza.

Nerea Laucirica Rubio

 • ADR ikertzailea, bitartekaria eta aholkularia.
 • Warmi Ametsak Ekuadorreko Fundazioko lehendakaria eta CIDHUko Ekuadorko Bitartekaritzako munduko koordinatzailea
 • Euskadiko Auzitegi barruko Bitartekaritza Zerbitzuko koordinatzaile nagusia (2000-2015).
 • Bitartekaria Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritzako Zigor Bitartekaritzako Zerbitzuan. (2007-2010).
 • Bitartekaria Gizarte Esku-hartze Saileko Familia Bitartekaritzako Zerbitzuan; Gasteizko Udala (2002-2007).
 • PUCESIko (Ekuador) irakaslea. Gatazken Oratoria eta Ebazpen alternatiboa.
 • Ekuadorko Unibertsitate Katolikoan bitartekariak prestatzeko trebatzailea.
 • “Formación de Experto Universitario en Mediación Familiar y en Conflictos con menores", Sevillako Unibertsitatea.
 • "Bitartekotzako Unibertsitate Masterra”, Sevillako Unibertsitatea.
 • "Banantze- eta dibortzio-prozesuetako familia-bitartekariak", Familia Terapiako Nafarroako Euskal Eskola.

Antonio J. Perdices Mañas

 • Abokatua, epailea, bideratzaile-bitartekaria.
 • Irakasle ondorengo zentro eta unibertsitateetan: Deustuko Unibertsitatea. Euskal Herriko Unibertsitatea, Madrilgo Unibertsitate Autonomoa, Praktika Juridikoko Eskola, Bizkaiko Abokatuen Elkargoa.
 • Bizkaiko Biktimei Laguntzeko Zerbitzuko arduraduna.
 • Euskadiko Auzitegi barruko Bitartekaritza Zerbitzuko lege-aholkularia.
 • Deustuko Unibertsitatean Zuzenbidean lizentziatua.

Helburuak

Objetivo General: Poner en práctica las competencias implícitas en el desarrollo de procesos de Mediación, a través de un modelo formativo competencial y práctico que posibilita a las personas participantes el ser capaces de conducir diligentemente procesos de Mediación en los ámbitos Familiar y Comunitario.

Objetivos específicos: Este programa forma se estructura en torno a las competencias clave a desarrollar por la persona mediadora, como son:

 • La capacidad de analizar un conflicto interpartes.
 • Las habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de emociones.
 • La conducción del proceso a través de sus fases.
 • Las técnicas relacionales de la Mediación.
 • Las estrategias y técnicas de negociación.
 • Los aspectos legales y procesales de la Mediación en asuntos civiles y mercantiles.

 

 

Familia- eta komunitate-eremuko gatazka-konfigurazio desberdinetara bideratutako gaitasunak, prozesu berean bi lan-ildo osagarri planteatzeagatik, bata gatazkaren harreman-alderdira bideratuagoa, eta bestea akordioak lortzera bideratuagoa, beraz, negoziaziora, eta bitartekariak jakingo du gatazka jakin baten aurrean bere izaeraren arabera orientabide bat edo beste bat hartzen.

Jarduera nori zuzenduta

 • Unibertsitateko ikasleak
 • Unibertsitarioak ez diren ikasleak
 • Irakasleak
 • Profesionalak
 • Publiko orokorra
 • Mediadores, y profesionales de la psicología, el derecho y la intervención social

Metodologia

Familia-bizikidetzarako eta komunitate-bizikidetzarako zailtasunen testuinguruan kokatutako lanbide-gatazken bitartekaritzako gaitasunak garatzea planteatzen du programak. Elkarren arteko gatazkak aztertzea: ikasleak gai izango dira gatazkaren azterketa eta diagnostikoa egiteko, eta, horri esker, esku hartzeko estrategia zehatz bat ezarri ahal izango dute prestakuntzan aurkezten zaien kasu bakoitzean. Horretarako, zeregin analitiko hori erraztuko diguten hainbat tresna erabiliko ditugu. Komunikazio emozionaleko trebetasunak: ikasleek, hasieran, modu isolatuan landuko dituzte oinarrizko komunikazio-trebetasunak, bitartekotza-prozesu batean kokatu aurretik. Era berean, bitartekaritza-prozesuetan esku hartzen duten bitartean, horietako bakoitzari ematen dioten erabileraren arabera ebaluatuko da, eta, horrela, euren ikaskuntza gidatzeko ondorioak ateratzea ahalbidetuko duen feedbacka lortuko dute. Bitartekaritzaren teknika erlazionalak: bitartekariak harreman-alderdiek garrantzi handia duten egoeretan aurkituko du bere burua, familia-bitartekaritzan, eremu zibileko gatazka batzuetan eta familia-enpresen merkataritza-gatazketan gertatzen den bezala, besteak beste. Teknika horiek prestakuntzan landuko dira, hasieran modu isolatuan, teknika horietan arintasuna lortzeko, bitartekaritza-role playetan praktikan jarri aurretik. Bitartekaritzako negoziazio-teknikak: ikasleek negoziazio-tekniketan ikasiko dute, alderdien gaiak, posizioak, interesak eta beharrak bereizten ikasiz, eta bitartekotza-prozesuan haiekin lan eginez, ikuspegi eta estrategia desberdinen bidez. Alderdi legalak eta prozesalak: bitartekaritzaren alderdi legalak aztertuko dira, gatazka motak testuinguruan kokatzen dituen arau-esparrua barne. Era berean, bitartekaritzaren alderdi prozesalak lantduko dira bere faseetan zehar, bai eta prozesuaren aurretiko, hasierako eta amaierako funtsezko dokumentuak ere, bitartekaritzak justizia-sistema tradizionalarekin duen lotura barne. Horretarako, irakaskuntza-metodologiak hazkunde pertsonalean eta profesionalean oinarritutako ibilbide metodologiko bat proposatzen du: 1. fasea: norberaren ezagutza eta gaitasun pertsonalen autoebaluazioa (Kontzientzia Hartzea). 2. fasea: autoprestakuntza (paradigma teorikoak eskuratzea). 3. fasea: on line saio praktikoak: ikaskuntza praktikan jartzea: trebetasunak, teknikak eta bitartekaritza-tresnak. 4. fasea: Role Playak on line (Bitartekaritza-kasuen simulazioa). 5. fasea: gaitasun berrien garapenaren ebaluazioa. Proba teorikoa: modulu didaktiko bakoitzeko test formatuko eduki teorikoen eskuratze-ebaluazioa du ardatz. Proba praktikoa: ikaskuntza teorikoa bitartekaritzako gaitasunetan aplikatzeko hiru jarduera: 1. Barne gatazkak aztertzeko jarduerak. 2. Trebetasun, teknika eta bitartekaritza-tresnetako jarduerak. 3. Bitartekaritzaren alderdi prozesal eta legalen jarduerak.

 • Online ikastaroa
  • Osasuna
  • Psikologia
  • Zuzenbidea
 • 08.Aza - 14.Ots
 • Gaztelera
 • Balio akademikoa: 60 ordu