Hezkuntza
Las competencias clave: eje de la práctica en el aula

Las competencias clave: eje de la práctica en el aula

Api. 24 - 28. Mai, 2023 Kod. @4-23

Curso online en el que se combina fundamentos teóricos, vídeos y actividades prácticas de aplicación en el aula

Azalpena

Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2268170029 kod.) unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailaren  baliozkotzea ere  dauka irakasleen etengabeko prestakuntza gisa.

XXI. mendeko eskolak erantzuna eman behar dio egunetik egunera konplexuagoa eta aldakorragoa den errealitate bati. EBk 2006. urteaz geroztik herrialde kideetako hezkuntza-sistemetarako esparru global gisa proposatutako funtsezko gaitasunak ikasleen garapen integrala sustatzeko bitarteko egokiena dira, eta ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak lotzeko eta ikaskuntza horiek eskola-eremuan garatutako jarduera gaituetan aplikatzeko aukera ematen duen ardatz bat, ikasgeletatik haratagoko bizitza eskatzen dutenentzako prestakuntza gisa.

Curriculumean oinarrizko gaitasunen presentzia 2007. urtekoa da (LOE), baina LOMLOEren egungo curriculumak koherentzia eta garapen handiagoko gaitasun-esparru bat lantzean sakontzen du, elementu berriekin, hala nola ikasleen irteera-profila, arlo bakoitzari lotutako gaitasun espezifikoak, eta abar.

Ikasgeletan konpetentzia-lana sartzeak eragin handia du metodologian, ebaluazioan eta irakasleen lanbide-gaitasunetan. Beharrezkoa da irakaskuntza-jarduera gaitasunen arabera planifikatzen jakitea; izan ere, ikasleen funtsezko gaitasunak garatzeko, beharrezkoa da beharrezkoak diren praktikak egitea, konpetentzia horiek ahalik eta gehien garatzeko. Horregatik, ezinbestekoa da kasu, erronka, arazo, egoera eta proiektuetan oinarritutako metodologiaren aldeko apustua egitea, ikaskuntza aktibo eta pertsonalizatuaren aldekoa, testuinguru errealetako arazoei buruzko lankidetza-lanaren aldekoa, ikaskuntza hobetzen lagunduko duen prestakuntza-ebaluazioaren aldekoa.

Faktore horiek guztiek informazioa transmititzeko ohiko eginkizuna alde batera uzten duen irakasle bat behar dute, ikasle guzti-guztien ikaskuntza ahalik eta gehien lagundu, suspertu eta bideratuko duen irakasle tutore gisa jarduteko. Gaitasunen araberako ebaluazioak planteatzen du, testuinguruaren eta kontzeptuaren esparru batetik, ebaluazioak irakatsi eta ikasteko prozesurako duen garrantzia eta erabilgarritasuna identifikatzea, gaitasunen ebaluaziorako proba eta tresna egokiak hautatzeko ebaluazio-irizpide egokienak identifikatuz eta erabiliz, eta ikaskuntza-egoeretan prestakuntza-ebaluaziorako uneak sartuz.

Irakurri gehiago

Helburuak

Funtsezko gaitasunen garapenean oinarritutako hezkuntza-paradigmaren ezaugarriak aurkeztea.

Curriculum-esparru berriaren osagaiak eta ezaugarriak ezagutzeko.

Funtsezko gaitasunak garatzeko ikuspegi metodologiko egokienei buruz hausnartzea.

Gaitasunen inguruko ebaluaziorako estrategiak eta tresnak ezagutzea.

Ikaskuntza-egoera bat planifikatzeko baliabideak ezagutzea.

Ikaskuntza-egoeraren prototipo bat egitea eta partekatzea.

Funtsezko gaitasunak garatzeko material didaktikoak eta baliabideak ezagutzea.

Irakurri gehiago

Jarduera nori zuzenduta

  • Unibertsitateko ikaslea
  • Irakasleak
  • Profesionalak

Metodologia

Online ikastaro honetan oinarri teorikoak, bideoak eta ikasgelan aplikatzeko jarduera praktikoak konbinatzen dira. Modulu bakoitzari lotutako jarduerak eta zereginak eginez egingo da ebaluazioa. Zeregin guztiak nahitaezkoak dira eta ebaluaziorako kontuan hartzen dira. Ikastaroa gainditzeko, ezinbestekoa da modulu bakoitzari lotutako amaierako edo integrazioko 4 atazak gaindituta izatea. Proposatutako zeregin eta foro bakoitzean behar besteko parte-hartzea egiaztatu behar da.

Programa

2023-04-24 / 2023-04-30

Un nuevo currículo para un nuevo paradigma educativo

La introducción de las competencias básicas en el currículo (2006) supuso el mayor elemento transformador en las últimas décadas, por su propia definición, del propio currículo y del propio contexto educativo. La mayoría de países dentro de la UE han adoptado la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación por competencias como piedra angular de sus sistemas formativos. Centrar la educación en el desarrollo de las competencias claves de los futuros ciudadanos y ciudadanas exige nuevos modelos pedagógicos centrados en el alumnado y que sean adecuados para abordar los retos que plantea una sociedad global y compleja como la que vivimos. La publicación de la LOMLOE profundiza (con una nueva estructura curricular) en la implementación de un modelo de enseñanza competencial que requiere de la revisión y actualización de la práctica docente.

EMALEAK:
  • María del mar Pérez Gómez

2023-05-01 / 2023-05-07

La metodología como clave para el desarrollo de las competencias.

El enfoque educativo por competencias se caracteriza porque promueve un pensamiento complejo en los estudiantes para que la formación sea integral, de tal forma que el profesorado debe plantear de manera estratégica los saberes básicos de cada materia (planteamiento de situaciones de aprendizaje) , de tal forma que su programación no sea ya un listado de contenidos a impartir sino de situaciones de aprendizaje a plantear. El enfoque por competencias, implica romper con prácticas y formas de pensar propias de un sistema educativo que plantea programas de estudio centrados en la reproducción y cargados de contenidos, en muchos casos muy alejados de la experiencia práctica del alumnado. Por ello, es necesario plantear qué estrategias de enseñanza-aprendizaje dan mejores oportunidades a los estudiantes para desarrollar las competencias clave.

EMALEAK:
  • María del mar Pérez Gómez

2023-05-08 / 2023-05-14

Herramientas y estrategias para la evaluación en un marco de desarrollo competencial.

La evaluación debe ser el motor del aprendizaje y es inseparable de los procesos de enseñanza y aprendizaje ya que aprender conlleva detectar problemas, superar obstáculos, reconocer errores y rectificarlos. Al reflexionar sobre la evaluación hay unos interrogantes básicos a los que debemos dar respuesta. La evaluación en el marco del trabajo en torno a las competencias básicas adquiere un nuevo sentido y debe reformularse con el objeto de convertirse en una evaluación formativa, procesual y global que se ajuste a las necesidades del alumnado en su recorrido educativo. Esta evaluación es mucho más compleja porque se entiende no como una actividad puntual, sino como un proceso en el que se analiza tanto el aprendizaje realizado como el mismo proceso de aprendizaje. En este módulo se desarrollan algunas de las estrategias y herramientas que pueden ayudar a evaluar competencias.

EMALEAK:
  • María del mar Pérez Gómez

2023-05-15 / 2023-05-21

Tema 4: La situación de aprendizaje

La planificación y elaboración de situaciones de aprendizaje es una competencia fundamental del profesorado en ejercicio. En el contexto actual, en el marco del modelo educativo, esta planificación y elaboración supone un reto importante para el profesorado que debe cambiar de un enfoque de trabajo y diseño en torno a contenidos a un enfoque de desarrollo de competencias. Se trata de diseñar situaciones y secuencias de actividades que promuevan el desarrollo tanto de las competencias específicas como de las competencias clave, partiendo de situaciones problema. El módulo desarrolla una propuesta para construir situaciones de aprendizaje significativas con el fin de que el alumnado desarrolle todas las competencias en el mayor grado posible.

EMALEAK:
  • María del mar Pérez Gómez

2023-05-22 / 2023-05-28

Conclusiones y reflexión final

Una vez realizado el recorrido de los temas anteriores se trata de compartir en un foro las reflexiones y conclusiones a las que se ha llegado después de completar el curso. También habrá margen de tiempo para completar las tareas de los diferentes temas.

EMALEAK:
  • María del mar Pérez Gómez

Zuzendariak

Mª del Mar Pérez Gómez

Blogge@ndo, Asesora de Formación

María del Mar Pérez Gómez. Licenciada en Filología Hispánica y profesora de Secundaria de Lengua Castellana y Literatura. En los últimos años ha trabajado como asesora de Lengua Castellana en el Berritzegune Nagusia. Sus campos de trabajo prioritarios son la innovación educativa, la didáctica de las lenguas y el tratamiento integrado de lenguas, la utilización de la red como herramienta de aprendizaje así como la elaboración de material didáctico y proyectos de comunicación. Ha participado en cursos de formación del profesorado de la UIMP, de la UCM y de la UPV, así como en centros de Formación e Innovación de diferentes CCAA. Ha publicado artículos y colaborado en diferentes publicaciones del ámbito educativo. Ha tomado parte en la creación de materiales didácticos para el INTEF ,dentro del proyecto EDIA, y en los últimos años, junto a otros compañeros, han impulsado en la red diferentes proyectos colaborativos relacionados con la educación literaria.

Matrikula prezioak

Matrikula2023-04-26 arte
106,00 EUR
90,00 EUR
90,00 EUR
90,00 EUR
74,00 EUR

Sustainable development goals

2030 Agenda da nazioarteko garapenerako agenda berria. Nazio Batuen Erakundeak onartu zuen 2015eko irailean eta giza garapen jasangarriaren aldeko tresna eraginkorra izan nahi du planeta osoan. Haren zutabe nagusiak dira pobrezia errotik desagerraraztea, zaurgarritasunak eta desberdintasunak urritzea, eta jasangarritasuna bultzatzea. Aukera paregabea eskaintzen du mundua 2030. urtea baino lehen aldatzeko eta pertsona guztien giza eskubideak bermatzeko.

Garapen jasangarrirako helburuak

4 - Kalitatezko hezkuntza

Kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta ekitatiboa bermatzea eta pertsona guztientzako etengabeko ikaskuntzarako aukerak sustatzea. Gai gakoak: doako irakaskuntza, bidezkoa eta kalitatezkoa, goi mailako prestakuntzarako berdintasunezko sarbidea, garapen jasangarrirako hezkuntza, desgaitasuna duten pertsonentzako hezkuntza instalazio egokiak, ikaskuntza ingurune seguruak, ez-bortitzak, inklusiboak eta eraginkorrak.

Informazio gehiago
4 - Kalitatezko hezkuntza