La programación didáctica: cómo planificar una Unidad Didáctica para las áreas de Lenguas

07.Mar - 10.Api

Kod. @14-22

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea eskatuko da unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Baita ere Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailak irakasleen etengabeko prestakuntza gisa ere baliozkotzea.

Irakasleen lanbide-gaitasunetako bat planifikazioari ekitea eta, hala badagokio, ikasgelan ikasleekin praktikan jarriko duen material didaktikoa lantzea da. Plangintza edo programazio didaktikoak, gutxienez, ondo bereizitako bi maila ditu.

Batetik, ikastaroko programazio didaktikoa, ikasturte eta ikasgai zehatz baterako curriculum-elementuak egokitzea jasotzen duena (helburuak, oinarrizko gaitasunak, ebaluazio-irizpideak, edukiak...), bai eta alderdi metodologiko generikoak, aniztasunarekiko arretaren alderdiak, baliabide didaktikoekin zerikusia duten alderdiak...

Bestalde, arlo eta ikasturte jakin bateko ikaskuntza-proposamenak egituratzen diren unitate didaktiko bakoitzaren programazioa edo plangintza. Planifikazio maila hori da ikasturte honetako lanaren xedea.

Unitate didaktikoen plangintzak ahalegin handia eskatzen die irakasleei ikasturteko programazioaren asmo generikoak sekuentzia didaktiko zehatzetan islatzeko, eta elementu hori ez da ikastetxeetan hainbeste lantzen, nahiz eta hura garatzea beharrezkoa den. Dokumentu mota hori curriculumaren zehaztapenaren hirugarren mailan kokatzen da, eta curriculumeko elementuak ondo menderatzea eskatzen du, helburuak, oinarrizko gaitasunak, ebaluazio-irizpideak, edukiak... zehaztu eta ikasleen ikasketa-beharretara egokitu ahal izateko.

Gainera, unitate didaktiko bat behar bezala planifikatzeko, beharrezkoa da ikasleei proposatuko zaien jarduera-sekuentzia antolatzeko modurik egokiena barneratzea, indarrean dagoen curriculum-esparrua errespetatzeko, eta, ondoren, ikasgelan aplikatzeko, sekuentziaren fase bakoitzean sar daitezkeen jarduera-motak ezagutuz eta hizkuntza-arloen berezitasunak kontuan hartuz.

Era berean, sekuentzia didaktiko bat planifikatzeak praktikan dauden beste elementu batzuei erreparatzea eskatzen du, hala nola taldekatze motei, erabiliko diren baliabide didaktikoei, aniztasunari arreta emateko moduei...

Azkenik, plangintza hori indarrean dagoen curriculum- eta pedagogia-esparrua errespetatuko duen ikuspegi metodologikoarekin egin behar da, ikaskuntza aktiboa eta oinarrizko gaitasunen garapena errazteko helburuarekin, eta ikasgelan aplikatzeko askotariko estrategia metodologikoak integratzeko gai izango dena (elkarlaneko ikaskuntza, gamifikazioa, alderantzizko klasea...). Hizkuntzen kasuan, esparru metodologiko hori ikuspegi komunikatiboan zehazten da.

Helburuak

Programazio didaktiko baten osagai nagusiak ezagutzea, indarrean dagoen arau-esparruaren arabera.

Hizkuntza-arloetarako unitate didaktiko baten elementuak eta faseak identifikatzea.

Sekuentzia didaktiko baten faseen eta horietako bakoitzerako jarduera egokien ezaugarriak bereiztea.

Estrategia metodologikoak integratzea unitatearen jarduera-sekuentziaren plangintzan.

Unitate didaktikoan ebaluazioak duen eginkizunari buruz hausnartzea (faseak, irizpideak, tresnak …)

Unitate didaktiko bat planifikatzeko hainbat euskarri erabiltzea.

Arlo eta ikastaro baterako sekuentzia didaktiko egoki baten plangintza osatzea.

Jarduera nori zuzenduta

  • Unibertsitateko ikaslea
  • Irakasleak

Metodologia

 ikastaro honetan, ikaskuntza aktiboaren ikuspegitik lan egingo dugu, eta, beraz, parte-hartzaileek unitate didaktiko baten plangintza egingo dute, curriculum-dekretuetan zehaztutako esparru teoriko eta pedagogikotik abiatuta.

Ikastaroaren ebaluazioa: ikastaroan zehar planteatutako jardueren balorazioa, eztabaida-foroetako parte-hartzearen balorazioa, eta ikastaroaren amaierako zeregina egitea.

  • Luzapen luzeko online ikastaroa
    • Hezkuntza
    • Kultura / Komunikazioa
  • 07.Mar - 10.Api
  • Gaztelera
  • Balio akademikoa: 30 ordu