Metodologías para la implementación de cambios en las organizaciones: recuperando la confianza y promoviendo la co-creación

03.Mai - 30.Mai

Kod. @27-21

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Erakunde publikoetan, irabazi-asmorik gabeko erakundeetan eta enpresa pribatuetan erantzukizun-karguak dituzten pertsonei zuzenduta dago programa hau, baldin eta aldaketa baten buru izateko metodologiak eta tresnak ezagutu nahi badituzte, aldaketak eragingo dien pertsonen konpromisoa lortuz. Aldaketa gehienek porrot egiten dute edo ez dute beren potentzial osoa lortzen, nahiz eta irtenbide tekniko egokia izan, soft delako atala alde batera uzten duelako, giza osagaia alde batera uzten duelako.

Programa honetan, pertsonek aldaketarako duten interesa mugitzeko balio duten metodologiak erakutsi nahi ditugu, emozio positiboetatik abiatzeak, zerbitzu-lidergoaren babesak eta elkarrekin sortzearen eraginkortasunak ematen duten indarrarekin.

Helburuak

Aldaketak ezartzeko orduan, enpresa publikoek eta pribatuek ezar ditzaketen metodologia eraginkorrak ezartzeko beharra ikusaraztea, haien tamaina edo sektorea edozein izanik ere. Prozesuan talentua loratzea eta egokitzea erraztuko duten kultura erresilienteak sortzea ahalbidetzen duten metodologiak, adostu gabeko ekintza isolatuak abian jarri beharrean, horiekin jende gutxik hartzen baitu konpromisoa.

Hasieratik antolaketa-aldaketan liderrak diren metodologien oinarrizko alderdiak ezagutzea eta aplikatzen ikastea: lehenik, pertsonak "kexatik" ekintzara mugitzea, hasierako energia horri zerbitzu-lidergoarekin eustea, eta konpromisoa eta ezarpena lortzea elkarrekin sortuz.

Parte-hartzaileak ahalduntzea, honako hauek emanez: abiapuntu eta helmuga bat, lanerako road map delako bat, konfiantza eta autokontzientzia, taldearen talentuak aldaketa horiek segurtasunez eta kontrolarekin diseina eta ezar ditzan errazteko.

Lan-komunitate bat sortzea, metodologiaren aplikazioa praktikan jartzearen ondoriozko esperientziak trukatzeko.

Jarduera nori zuzenduta

 • Unibertsitateko ikasleak
 • Unibertsitarioak ez diren ikasleak
 • Irakasleak
 • Profesionalak

Metodologia

Programa lan-tailer gisa bideratzen da; sarrera teoriko baten ostean, parte-hartzaileek praktikan jarriko dituzte beren baitan eta beren erakundeetan lantzen diren metodologiak. Programak aldaketaren arrakasta errazten duten balioak eta funtsezko alderdiak zaintzen ditu, eta helburu gisa ez ezik, bitarteko gisa ere lantzen ditu. Zeharkako tresnak hauek dira: ikerketa apreziatiboa, mindfulness aplikatua eta design thinking eta agile metodologiak. Metodologia horiek oso eraginkortzat jo dira antolaketa-aldaketaren esparruan. Honako hauetan oinarritzen dira: sistemen teorian, psikologia positiboan eta soluzioak inplikatutako komunitatearekin batera sortzean. Eduki teorikoak, praktikoak eta bideoak plataformara igoko dira ikasleek beren erritmoan landu ditzaten, eta alderdi zehatzak, zalantzak eta beste ideia batzuk landuko dira online zuzeneko bi saioetan. Partaide bakoitzak lan egiten duen erakundeko aldaketa prozesuan teoria aplikatuz edo aste bakoitzean proposatutako kasu praktikoen laguntzaz ikastea da helburua. Praktikak entregatzea.

Kolaboratzaileak

 • Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza Saila
 • Online ikastaroa
  • Ekonomia eta enpresa
  • Osasuna
 • 03.Mai - 30.Mai
 • Gaztelera
 • Balio akademikoa: 30 ordu

Interesgarria izan daiteke zuretzat ...