ONLINE IKASTAROA ZUZENEAN-Matematika eta Zientzien Hezkuntza: Heziberri Curriculuma, metodo kognitibo berritzaileen bidez

08.Eka - 09.Eka

Kod. X01-20

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2068170019 kod.) unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat.

Ikastaro hau Uik-ko Moodle eta Zoom plataformen bidez online zuzenean izango da. Uda Ikastaroetatik laguntza eskeiniko da informazio guztia eta sarbidea denborarekin helaraziz.

E17 Pixkanakako Okerragotzearen Diagnostikoa: ISEI-IVEIk 2018ko ekainean jakinarazi zuen: a) 2011tik aurrera, Lehen Hezkuntzako 4. mailako gaitasun matematikoak okerrera egin du pixkanaka; b) 2017an, gaitasun-maila baxuagoa lortzen duten ikasleen ehunekoak gora egin du. Diagnostiko horiek oinarrizko hezkuntzaren egoerari buruzko txosten exekutiboan agertzen dira, "Diagnostiko-ebaluazioa, E17" izenekoan, zeina Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak (ISEI-IVEI), Hezkuntza Ikuskaritzak eta irakasleei laguntzeko zerbitzuek (Berritzegune) egin baitute.

E17 txostenaren helburua eta erabilera: Eusko Jaurlaritzako Administrazioak ISEI-IVEIren ebaluazio hau erabiltzen du bere hezkuntza-politikak bideratzeko eta jarduera-estrategiak eta -programak diseinatzeko, abian jartzeko eta berrikusteko. Ikastetxeek ere erabiltzen dute beren irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen berrikuspen kritikoa egiteko eta hobekuntza-planak egiteko. Eta azkenik familiek erabiltzen dute, etapa erdian beren seme-alaben aurrerapena ezagut dezaten.

Diagnostiko gehigarriak: txosten honek eta kanpoko beste txosten batzuek, hala nola ELGAren PISA txostenak (Irakurketa, Matematika eta Zientzietako errendimendua ebaluatzeko 15 urteko ikasleei aplikatzen zaien nazioarteko ebaluazio estandarizatua), gure ikasle gazteen matematikarako gaitasuna hobetzeko arazoari aurre egiteko beharraz ohartarazten dute.

Hobetzeko proposamena: Administrazioak eta irakasleek metodologia pedagogiko zaharkituak eta eskasak proposatzen eta erabiltzen jarraitzen dute funtsezko bi arlotan: matematiken eta zientzien konplexutasun konputazionala eta ikasleen gaitasun kognitiboak. Ikasturte honetan, zehatz-mehatz aztertuko dira bi gabezia horiek, eta horiek konpontzeko estrategia bat proposatuko da.

Metodologia berritzailea: ikasturte honetan Konputazio Kognitiboa (ikurren manipulazioa arazoei konponbidea emateko eta giza garunaren potentzialtasun/muga konputazionalen ezagutza) aurkeztuko dugu eta Oinarrizko Hezkuntzako gaitasun matematiko eta zientifikoak garatzeko aplikatuko dugu.

Curriculumaren egitura: oinarrizko Hezkuntzako arazo guztiek (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematika (Steam) arloetako arazo guztiak barne) ezaugarri komun bat dute, baina ezezaguna, eta, beraz, ez da erabiltzen, hezkuntzaren kalitatearen egoera hori konpontzeko ahalmena baitu. Ezaugarri hori da arazo guztiek a motako arazoak izeneko ebazpen-ereduari erantzuten diotela.

Kontzeptu kognitiboak: gai hauetara egokitutako hezkuntzak problema-eredu hori ezagutzea eskatzen du, baita hura konpontzeko bereziki diseinatutako irakaskuntza-metodo bat ere. Proposatutako irakaskuntza-metodoa konputazio kognitiboan oinarrituta dago, eta funtsezko bi kontzeptu kognitibo ditu: minimal set (MS) edo gutxieneko multzoa, eta makina birtual kognitiboa (MVC).

Ikastaro praktikoa: ikasturte honetan, a motako arazoen eredu hori eta irakaskuntza egokia emateko metodologia pedagogikoa aurkeztuko dira.
Ikastaro praktiko honetan Heziberri 2020ren curriculumaren adibideekin erakusten dira paradigma horren printzipioak: 1) Heziberri 2020ren arazo guztiek a motako arazoen ereduari erantzuten diotela erakusten da; eta 2) Heziberri 2020ren adibide zehatzekin eredu pedagogiko hori irakasteko metodoa ilustratzen da, hamar curriculum-gairen (MS) minimal set eta makina birtualak definituz (MBK)).

Ikastaroaren dinamika: Ikastaroa saiotan antolatuta dago. Saio bakoitzean, irakasleek eta ikasleek dinamikoki eta lankidetzan (IKD) parte hartzen dute saioaren garapenean eta praktikan. Hauek dira ikastaroko sei saioak:
1. Oinarrizko Hezkuntzako Konputazio Kognitiboa eta Curriculuma
2. Zenbakiak eta aljebra;
3. Geometria eta neurketa;
4. Funtzioak eta grafikoak;
5. Estatistika eta probabilitatea
6. Arazoak konpontzea

Ikastaroaren ondoren: Uda Ikastaro honetako parte-hartzaileak beren geletara itzuliko dira, Heziberri 2020 curriculumaren egitura sakonki ezagutzeko aukera emango dieten tresnekin, A-motako arazoei dagokienez, eta egitura hori eredu pedagogiko berrian irudikatzeko. Horretarako, Ikastaroan ikasitako minimal sets eta makina birtual kognitiboak erabiliko dituzte. Ikastaroko parte-hartzaileek, gainera, kontzeptu eta tresna pedagogiko horiek aplikatu ahal izango dituzte beren ikasleekin ikasgelan, konputazio kognitiboko prozesu berri horren fruituak berehala ebaluatzeko asmoz.

Helburuak

Parte-hartzaileek sakon ezagutuko dute Heziberri 2020 plana matematika eta zientzien arloetan: zein diren haien gaitasunak eta nola dauden lotuta elkarren artean (Lehen Hezkuntzako 6 maila eta Bigarren Hezkuntzako 4 maila).

Parte-hartzaileek irakasteko estrategia berritzaileak garatzen ikasi eta praktikak egingo dituzte, Heziberri 2020ren helburuak arrakastaz lortzeko. Estrategia berritzaile horiek konputazio kognitiboaren teorian oinarritzen dira.

Estrategia berritzaile horiek Heziberri 2020 curriculumean txertatzeko praktikak egingo dituzte parte-hartzaileek. Praktika horiek sei ezagutza-arlo izango dituzte (ikusi xehetasunak laburpenean).

Parte-hartzaileek Heziberri konpetentziak eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren Steam ekimenean sartutako bost arloak (Ingeniaritza eta Artea barne) integratzeko praktikak egingo dituzte.

Jarduera nori zuzenduta

 • Unibertsitateko ikaslea
 • Irakasleak
 • Directores y Personal de Centros Educativos

Kolaboratzaileak

 • Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza Saila
 • Online ikastaroa zuzenean
  • Hezkuntza
  • Irakasteko ikasten EJ-GV
  • STEAM
 • 08.Eka - 09.Eka
 • Online zuzenean
 • Gaztelera
  Euskara
 • Balio akademikoa: 20 ordu
 • Web