¿Qué podemos hacer con la Gramática en las aulas de Lenguas de Primaria y Secundaria? // Zer egin dezakegu Gramatikarekin Lehen Hezkuntza eta DBHko geletan?

03.Uzt - 05.Uzt

Kod. H7-17

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Bi aukera hauek dituzu matrikula egiteko:

Online matrikula

Inprimakia deskargatu eta bidali

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

El curso se impartirá en castellano y en euskera sin traducción simultánea.

Este curso tiene dos vertientes diferenciadas que buscan ser complementarias: la actualización didáctica y la actualización científica.

Por un lado, busca suscitar la reflexión entre el profesorado de Lenguas acerca de la integración de la reflexión sobre la lengua dentro de unas prácticas didácticas orientadas a la mejora de los usos y de las habilidades lingüístico comunicativas del alumnado. Detrás de esta integración se esconden muchos interrogantes: ¿cómo trabajar a la par reflexión y uso? ¿Qué contenidos de tipo gramatical son relevantes para la mejora del uso? ¿Cómo se pueden seleccionar y secuenciar estos contenidos? ¿Qué tipo de actividades impulsan la reflexión sobre la lengua? ¿Qué metalenguaje es el más adecuado? ¿Qué gramática escolar subyace en estas actividades de reflexión? ¿Qué tipo de respuesta o indicaciones nos dan las normativas curriculares?...

Por otro lado, quiere ser una oportunidad para una actualización científica del profesorado de Lenguas haciendo una parada en dos de las Ciencias del Lenguaje, Psicolingüística y Pragmática, que no suelen tener excesiva presencia en la formación inicial del profesorado y que, sin embargo, proporcionan nuevas miradas y enfoques sobre los fenómenos comunicativo lingüísticos.

La reflexiones que pretendemos compartir en los tres días del curso aspiran a aclarar algunos de los interrogantes sobre la didáctica de la Gramática y a ampliar la visión sobre los fenómenos y procesos subyacentes en el uso de las lenguas.

Ikastaroaren saioak gaztelaniaz eta euskeraz garatuko dira, itzulpenik gabe.

Ikastaro honek bi alderdi desberdin eta osagarri ditu: eguneratze didaktika eta eguneratze zientifikoa.

Alde batetik, ikastaroak Hizkuntza irakasleen arteko hausnarketa bultzatu nahi du, Hizkuntzei buruzko hausnarketa praktika didaktikoekin integratzeko, beti ere ikasleen hizkuntza erabilera eta abilezi komunikatiboen hobekuntzarako bideratuta. Integrazio honen atzean hainbat galdera ezkutatzen dira:  nola landu batera hausnarketa eta erabilera? Nolako gramatika mota edukiak garrantzitsuak dira erabilera hobetzeko? Nola aukeratu eta sekuentziatu daitezke eduki horiek? Nolako jarduerek bultzatzen dute hizkuntzaren inguruko hausnarketa? Zein metahizkuntza da egokiena? Zer eskola gramatika dago hausnarketa jarduera hauen atzean? Nolako erantzun  edo aholku mota ematen dizkigute curriculum araudiek? ...

Bestalde, hizkuntza irakasleen eguneratze zientifikoarako aukera bat izan nahi du; Hizkuntza Zientzia bitan, Psikolinguistika eta Pragmatikan, geldiadia eginez. Hauek, irakasleen hasierako prestakuntzan ez dute  presentzia  haundirik, baina hizkuntza-komunikatibo gertakariei begirada eta ikuspegi berriak ematen dizkie.

Hiru egunetan partekatzeko asmoa ditugun hausnarketek helburu dute gramatikaren  didaktikari buruzko galdera batzuk argitzea eta hizkuntzen erabileraren azpiko prozesuak dauden ikuspegiak zabaltzea.

Helburuak

Reflexionar acerca del papel de la gramática en la enseñanza aprendizaje de
las Lenguas en Educación Primaria y Secundaria, dentro de un enfoque
comunicativo de enseñanza de las mismas.
Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzan, hizkuntzen irakaskaskuntzan Gramatikak duen paperari buruz hausnartzea, beti ikuspegi komunikatiboaren barruan.

Delimitar los diferentes ámbitos de reflexión sobre la lengua y los contenidos
relevantes en educación Primaria y Secundaria, dentro del enfoque
comunicativo de enseñanza de las Lenguas.
 

Zeintzuk dira gramatika eduki errelebanteak eta hausnarketaren alderdiak mugatzea, Lehen Hezkuntza eta  Bigarren Hezkuntzan, Hizkuntzen irakaskuntzarako ikuspegi komunikatiboaren barruan.

Conocer las aportaciones de Ciencias del Lenguaje no habituales en la
formación inicial del profesorado, como la Psicolingüística y la Pragmática.
 

Hizkuntza Zientzien ekarpenak, Psikolinguistika eta Pragmatikarenak hain zuzen ere, ezagutzea.

Conocer los apartados y directrices de los currículos de Lenguas en relación
con la reflexión sobre la lengua.
 

Hizkuntza curriculumetan dauden hizkuntza hausnarketari buruzko atalak eta orientabideak ezagutzea.

Reflexionar y debatir sobre actividades y materiales didácticos para la
enseñanza aprendizaje de lenguas en relación a la reflexión sobre la lengua y
dentro del enfoque comunicativo.
 

Hizkuntzen irakaskuntzarako, beti ikuspegi komunikatiboaren barruan, material didaktiko eta jardueren gainean hausnartzea eta eztabaidatzea.

 

Desarrollar, de manera colaborativa entre los participantes, propuestas
didácticas en relación a la reflexión sobre la lengua y dentro de un modelo
didáctico que integra los principios del enfoque comunicativo.

Partehartzaileen artean, modu kooperatiboan, proposamen didaktikoak garatzea, Hizkuntzari buruzko hausnarketarekin lotuak, beti ikuspegi komunikatiboaren barruan.

Kolaboratzaileak

 • Prest_Gara
 • Ikastaroa
  • Hezkuntza
  • Irakasteko ikasten
  • Literatura eta hizkuntzalaritza
  • Prest_Gara
 • 03.Uzt - 05.Uzt
 • Miramar Jauregia
 • Gaztelera
  Euskara
 • Balio akademikoa: 30 ordu
 • Web