Education
Resolver conflictos y otros problemas de convivencia en el aula

Resolver conflictos y otros problemas de convivencia en el aula

18.avr - 13. juin, 2023 Cod. @8-23

Description

Prestakuntza Programaren beharra: Irakasle askok elkarbizitzak dakartzan zailtasunekin egiten dute topo. Portaera disruptiboak, motibazio eza, indarkeria eta bullyinga, gatazkak, berdinen arteko baztertzea eta familiekiko harremana dira horietako batzuk. Gainera, mundu birtual berriak zaildu egiten du elkarbizitzako zailtasun horien kudeaketa.

Bestalde, harreman arazo horietan parte hartzen duten eragileen ikuspegia kontuan hartuz, hezkuntza profesionalek gatazkari maila desberdinetan aurre egin behar diotela ikusi dezakegu.

 • Irakasleen eta ikasleen arteko harremanetan.
 • Ikasleen artean.
 • Irakasleen eta familien arteko harremanetan.
 • Eskola taldearen harremanetan.

Bestalde, arazo horien kudeaketa ez-eraginkorrak arazo emozional handiak eragiten ditu profesionengan, arlo horretako hainbat azterlanek erakusten duten bezala:

 • “Irakasleen %37,5 nahiko estresatuta dago ikasleekin duen harremana dela eta”.
 • “Irakasleen % 7,4k inoiz erasotua sentitu dela adierazi du”.
 • “%2k hilean gutxienez behin eraso fisikoa jaso duela onartzen du”.
 • “Irakasleen eta familien arteko elkarreraginak sortutako estres-maila %19,3koa da”.
 • “%24k noizbait familien irainak jaso ditu”.

*2012, ILF-UGT Sindikatua.

 • Ikasleen diziplina eza eta errespetu falta % 24 inguru.
 • Ikasleen interes eta motibazio falta % 22 ingurukoa.
 • Familien laguntza eta lankidetza eza, batez beste %13 ingurukoa.
 • Familien onarpen eskasa, batez beste %11 ingurukoa.

*Madrilgo Psikologoen Elkartea: irakasleengan ondoez psikosozial handiena eragiten duten 4 faktoreak (2018).

Faktore horiek guztiek funtsezko egiten dute ikastetxeetan emozio- eta bizikidetza-mailan esku hartzea.

Horregatik, Bitar-Bask Bitartekotzako Euskal Elkartetik hainbat prestakuntza-ekintza diseinatu ditugu, bizikidetza, adimen emozionala eta gatazkak konpontzeko gaitasunak garatzeko.

Kontzeptuen definizioa:

Bitartekaritza: Bitartekaritza Gatazkak Eraldatzeko erdiegituratutako eta borondatezko prozesua da, komunikazioan eta negoziazioan oinarritua. Horren bidez, alderdiak hirugarren neutral batekin elkartzen dira, elkarren arteko lankidetza eta errespetuzko giro batean gatazkak konpontzen saiatzeko. Estatu Batuetan sortu zen 1960ko hamarkadaren amaieran, eta gaur egun Europan gorakada handia izan duen prozedura da. EBk gizarte-bakegintza tresna garrantzitsuenetakotzat jotzen du, eta arlo hauetan nabarmentzen da: familia, eskola, enpresa eta biktima-egoera. Baina, dimentsio formal horretaz gain, Bitartekaritza haratago doa, profesional askoren eguneroko bizitzan oso tresna garrantzitsuak eskaintzen baititu; izan ere, irakasleak bezala, gizarte-harremanek, laguntza-, negoziazio- edo gatazka-prozesuek dakartzaten zailtasunei aurre egin beharra ikusten dute, beren gaitasun profesionalen artean.

Zaharberritze Praktikak: Ikastetxeetan indarkeria areagotzearen aurrean, hainbat konponbide-proposamen aurkeztu dira, eta berehalakoena indarkeria kontrolatzeko errepresioa areagotzera jotzen dutenak dira: diziplina-erregelamenduak gogortzea, edo polizia ikasgeletara sartzea, baina, beste hainbat herrialdetan ikuspegia integralagoa da, eta ikuspegi horretan, diziplina-prozedurak eta neurri zuzentzaileak bertan behera utzi gabe, lehentasuna ematen zaio gatazkaren kaltea konpontzeko eta hura aprobetxatzeko ikuspegiari, bizikidetzako kultura berri bat eta giro harmonikoa eraikitzeko ikastetxe osoan. Zaharberritze-praktika Justizia leheneratzailearen garapenetik dator. Justizia hori azken urteetan mundu mailan garatutako Zuzenbidearen korronte bat da eta eraso baten aurrean, garrantzitsuena kaltea konpontzea dela eta azpimarratzen du, parte hartzen duten pertsona guztiek lankidetza-prozesu batean sartuz. Betidanik pentsatu izan da kaltea iraindu duena zigortzearen bidez konpontzen dela, baina, egia esan, gaia hori baina konplexuagoa da, pertsona batek beste pertsona bat iraintzen duenean, ez dago pertsona kaltetu bakarra, asko dira arazoaren zati. Mindu duen pertsonak segur aski gorroto handia izango du barruan eta ez da erasotuz konpontzen aitzitik, min gehiago egiten jarraitzen dio bere buruari horrela, bai eta hurbileko pertsonei ere (lagunei).

Programako bizikidetza gaitasunak eta gatazken eraldaketa

Programan gaitasun sozioafektibo hauek garatuko ditugu eskolako bizikidetzaren testuinguruan harreta berezia jarriz:

Bizikidetza Aztertzeko Gaitasunak: Gailtasun nabarmenak eta ezkutukoak ulertzea modu eraginkorrean sahiesteko helburuz.

 • GATAZKA aztertzea.
 • TALDEA-GELA aztertzea.
 • IKASLEA aztertzea.

Gaitasun emozionalak: Norberaren eta taldearen emozioak eta sentimenduak ulertu eta kudeatzea, gelako bizikidetza zailtasunei aurrea hartu eta aurre egiteko.

 • Nire erreakzio emozionalak ezagutu eta erregulatzea.
 • Beste pertsonen emozioak erregulatzea.
 • Gatazka Emozionalak konpontzeko beharra.
 • Hitzik gabeko komunikazioa eta enpatia.

Komunikazio gaitasunak: Komunikazio trebetasunak eta teknikak egoki erabiltzea gatazkei aurrea hartu eta konpontzeko.

 • Komunikazio estrategikoa
 • Aktiboki entzutea eta feedbacka.
 • Galdera.
 • Komunikazio asertiboa eta kooperatiboa.
 • Komunikazioa eta mugak ezartzea.

Negoziazio gaitasunak: Negoziazio printzipioak, tresnak eta teknikak aplikatzea talde baten arazoei lankidetza konponbideak bilatzeko.

 • Elkarlaneko negoziazioa
 • Elkarlaneko negoziazioaren teknikak eta estrategiak

Harremanetarako gaitasunak: gatazkak eraldatzeko perspektibak, tresnak eta teknikak nola erabili. Bizikidetza arazo baten aurrean pertsonen arteko ulermena eta enpatia sortzeko.

 • Ahalduntzea eta legitimazioa.
 • Birformulazioa eta Ni hizkuntza.
 • Galdera zirkularrak.
 • Historia alternatiboa

Estrategia eta Tekniken gaitasunak: Irakasle taldea  ikasgelan gertatu daitezken bizikidetzako zailtasunen aurrean estrategia eta prozesu desberdinak egokitzeko gai izatea komeni da.

 • Lankidetza negoziazioa.
 • Gela Batzarra.
 • Bitartekotza.
 • Bitartekaritza konpontzailea.
 • Bake-zirkuluak.
 • Batez besteko talde lana / behatzailea.
 • Euskarri-zirkuluak.
 • Odol-zirkuluak.

Metodologia: Prestakuntzak bizikidetzako eta gatazken eraldaketako gaitasunen garapenean oinarritutako bi dimentsio konbinatzen ditu:

Autoprestakuntza, moodle plataformaren bidez, honako hauetarako:

Ezagutza teorikoak eskuratzea.
Jarduera praktikoak eta autoebaluazio-probak egitea.

Zuzeneko online saioak: zalantzak argitzeko eta bizikidetza kudeatzeko eta gatazkak eraldatzeko trebetasun, tresna eta teknikei buruzko lan interaktiboa egiteko.

Irakasle-taldea: Asier García Real

Bizikidetzarako bideratzailea, bitartekaria eta aholkularia Coach Hezitzailea Programen koordinatzailea Bitarbasken
Bitartekaritzaren eta Gatazkak Konpontzearen arloko liburuen eta bestelako argitalpenen egilea.

Lire la suite

Objectifs

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea eskatu dugu unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat

Hezkuntza-komunitatearen esku jartzea gatazka profesionalen bitartekariaren/bideratzailearen trebetasunak, tresnak eta teknikak, ikasgelan gertatzen diren gatazka- eta eraso-egoeretan testuinguruan kokatuta.

Horrela, irakasle-taldeari aukera ematen zaio ikasgelan sortzen diren harreman-problematiken autokudeaketa egiteko, bai benetako gatazkei erantzuteko, bai prebentzio-ikuspegia emateko.

 

Ikasgelako bizikidetza-arazo nagusiak ulertzea, eta arazo horietan eragina duten faktoreak aztertzea.

Ikasgelako bizikidetzan gatazkak eraldatzeko ikuspegiak eta estrategiak barneratzea

Eskolako indarkeria- eta eraso-egoerak aztertzeko eta diagnostikatzeko tresnak eskuratzea.

 

Bizikidetzaren testuinguruan gaitasun emozionalak eta pertsonen arteko komunikaziokoak garatzea.

Gatazkak eraldatzeko harremanetako eta negoziazio kooperatiboko trebetasunak, tresnak eta teknikak barneratzea.

Gatazken eraldaketa kooperatiboko prozesu nagusiak garatzen ikastea (negoziazioa, bitartekaritza, leheneratze-teknikak).

Lire la suite

Activité s'adressant à

 • Unibertsitateko ikaslea
 • Unibertsitarioak ez diren ikasleak
 • Irakasleak
 • Profesionalak

Méthodologie

Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2268170032 kod.) unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailaren  baliozkotzea ere  dauka irakasleen etengabeko prestakuntza gisa.

Programak eskola-taldearen esku jartzen ditu gatazka profesionalen bideratzailearen trebetasunak, tresnak eta teknikak, ikasgelan gertatzen diren gatazka- eta eraso-egoeretan testuinguruan kokatuta. Horretarako, irakaskuntza-metodologia hazkunde pertsonalean eta profesionalean oinarritutako ibilbide metodologiko batekin planteatzen da:

 

1go FASEA: Gaitasun pertsonalen autoebaluazioa (kontzientzia hartzea).

2. FASEA: Autoprestakuntza (paradigma teorikoak eskuratzea).

3. FASEA: Gaitasunen aplikazio kontzeptuala.

4. FASEA: Gaitasunen entrenamendu isolatua.

Lire la suite

Programme

2023-04-18 / 2023-04-25

Módulo 1: Introducción a la Transformación de Conflictos en el Aula

La convivencia escolar y sus dificultades. Consideraciones generales respecto de la convivencia. Estrategias y Estilos de Transformación de Conflictos en el Aula.
EMALEAK:
 • Asier García Real

2023-04-25 / 2023-05-09

Módulo. 2: Análisis de Conflictos y otras situaciones de Agresión y Violencia Escolar

El análisis del aula como grupo social. Análisis de conflictos interpersonales. El acoso escolar. Problemas de Ciber convivencia
EMALEAK:
 • Asier García Real

2023-05-16 / 2023-05-23

Módulo. 4: La Negociación Colaborativa

Docencia y Negociación. Las fases de la Negociación Colaborativa. La Conducta de la persona negociadora
EMALEAK:
 • Asier García Real

2023-05-23 / 2023-05-30

Módulo. 5: Proceso, Técnicas y Herramientas de Mediación

La Mediación Escolar. Escuelas o modelos de Mediación. Fases del proceso de Mediación. Habilidades, herramientas y técnicas de Mediación.
EMALEAK:
 • Asier García Real

2023-05-30 / 2023-06-06

Módulo. 6: Prácticas Restaurativas y otras técnicas de transformación de conflictos en aula

Las Prácticas Restaurativas en el ámbito Escolar. Principales Técnicas Restaurativas. Otras técnicas de Transformación de Conflictos en el aula.
EMALEAK:
 • Asier García Real

2023-06-09 / 2023-09-16

Módulo. 3: Habilidades de Comunicación Emocional en la Transformación de Conflictos

Trabajar con las emociones y sentimientos en los conflictos. La escucha activa en la transformación de conflictos. La comunicación asertiva en la transformación de conflictos.
EMALEAK:
 • Asier García Real

Directeurs

Asier García Real

ASOCIACIÓN VASCA DE MEDIACIÓN, BITARBASK

Facilitador, Mediador y Consultor de Convivencia Coach Educativo Coordinador del Proyecto: "¿Cómo Afrontar los Conflictos?" Autor de libros y otras Publicaciones en materia de Mediación y Resolución de Conflictos Director de Garrébil, “solución de conflictos” Secretario de Bitarbask, Asociación Vasca de Mediación FORMACIÓN Licenciado en Administración y Dirección de Empresas Universidad de Deusto Master en Humanidades y Comunicación / Deusto Curso de aptitud pedagógica Universidad Alfonso X El Sabio Formación en Coaching Personal, Universidad de Murcia Formación en Mediación Homologada por el Ministerio de Justicia TRABAJO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Gobierno vasco (Dirección de Derechos Humanos y Lehendakaritza) Gobierno de La Rioja Ayuntamiento de Erandio Ayuntamiento de Basauri Mancomunidad del Txorierri Ayuntamiento de Zalla Ayuntamiento de Ermua Ayuntamiento de Güeñes Ayuntamiento de Arrasate Ayuntamiento de Ordizia

Objectifs de développement durable

Chez UIK, nous voulons contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 2030. Pour ce faire, nous avons identifié les objectifs auxquels nos programmes contribuent. Vous pouvez vérifier les objectifs ci-dessous.

L'Agenda 2030 est le nouvel agenda international de développement adopté en septembre 2015 par les Nations Unies. Cet agenda se veut un outil pour favoriser le développement humain durable sur toute la planète. L'éradication de la pauvreté, la réduction de l'inégalité et de la vulnérabilité et la promotion de la viabilité constituent ses principaux piliers. Il s'agit d'une chance unique de transformer le monde jusqu'en 2030 et de garantir les droits de l'homme à tous.

Objetics de développement durable

4 - Éducation de qualité

Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. Questions clés : enseignement gratuit, équitable et de qualité, accès égalitaire à une formation supérieure, éducation au développement durable, des installations éducatives adaptées aux personnes handicapées, cadres d’apprentissage sûrs, exempts de violence, inclusifs et efficaces.

Plus d'informations
4 - Éducation de qualité

16 - Paix, justice et institutions efficaces

Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes. Questions clés : réduction de la violence, de la maltraitance et de l'exploitation, État de droit, égalité d'accès à la justice, réduction de la corruption et de la pratique des pots-de-vin, institutions efficaces et transparentes, participation, accès à l'information, protection des libertés fondamentales.

Plus d'informations
16 - Paix, justice et institutions efficaces

Other courses that might be of your interest...

Seleccione cualquier filtro y pulse Aplicar para ver los resultados