Hezkuntza
Resolver conflictos y otros problemas de convivencia en el aula

Resolver conflictos y otros problemas de convivencia en el aula

Api. 18 - 13. Eka, 2023 Kod. @8-23

Azalpena

Prestakuntza Programaren beharra: Irakasle askok elkarbizitzak dakartzan zailtasunekin egiten dute topo. Portaera disruptiboak, motibazio eza, indarkeria eta bullyinga, gatazkak, berdinen arteko baztertzea eta familiekiko harremana dira horietako batzuk. Gainera, mundu birtual berriak zaildu egiten du elkarbizitzako zailtasun horien kudeaketa.

Bestalde, harreman arazo horietan parte hartzen duten eragileen ikuspegia kontuan hartuz, hezkuntza profesionalek gatazkari maila desberdinetan aurre egin behar diotela ikusi dezakegu.

 • Irakasleen eta ikasleen arteko harremanetan.
 • Ikasleen artean.
 • Irakasleen eta familien arteko harremanetan.
 • Eskola taldearen harremanetan.

Bestalde, arazo horien kudeaketa ez-eraginkorrak arazo emozional handiak eragiten ditu profesionengan, arlo horretako hainbat azterlanek erakusten duten bezala:

 • “Irakasleen %37,5 nahiko estresatuta dago ikasleekin duen harremana dela eta”.
 • “Irakasleen % 7,4k inoiz erasotua sentitu dela adierazi du”.
 • “%2k hilean gutxienez behin eraso fisikoa jaso duela onartzen du”.
 • “Irakasleen eta familien arteko elkarreraginak sortutako estres-maila %19,3koa da”.
 • “%24k noizbait familien irainak jaso ditu”.

*2012, ILF-UGT Sindikatua.

 • Ikasleen diziplina eza eta errespetu falta % 24 inguru.
 • Ikasleen interes eta motibazio falta % 22 ingurukoa.
 • Familien laguntza eta lankidetza eza, batez beste %13 ingurukoa.
 • Familien onarpen eskasa, batez beste %11 ingurukoa.

*Madrilgo Psikologoen Elkartea: irakasleengan ondoez psikosozial handiena eragiten duten 4 faktoreak (2018).

Faktore horiek guztiek funtsezko egiten dute ikastetxeetan emozio- eta bizikidetza-mailan esku hartzea.

Horregatik, Bitar-Bask Bitartekotzako Euskal Elkartetik hainbat prestakuntza-ekintza diseinatu ditugu, bizikidetza, adimen emozionala eta gatazkak konpontzeko gaitasunak garatzeko.

Kontzeptuen definizioa:

Bitartekaritza: Bitartekaritza Gatazkak Eraldatzeko erdiegituratutako eta borondatezko prozesua da, komunikazioan eta negoziazioan oinarritua. Horren bidez, alderdiak hirugarren neutral batekin elkartzen dira, elkarren arteko lankidetza eta errespetuzko giro batean gatazkak konpontzen saiatzeko. Estatu Batuetan sortu zen 1960ko hamarkadaren amaieran, eta gaur egun Europan gorakada handia izan duen prozedura da. EBk gizarte-bakegintza tresna garrantzitsuenetakotzat jotzen du, eta arlo hauetan nabarmentzen da: familia, eskola, enpresa eta biktima-egoera. Baina, dimentsio formal horretaz gain, Bitartekaritza haratago doa, profesional askoren eguneroko bizitzan oso tresna garrantzitsuak eskaintzen baititu; izan ere, irakasleak bezala, gizarte-harremanek, laguntza-, negoziazio- edo gatazka-prozesuek dakartzaten zailtasunei aurre egin beharra ikusten dute, beren gaitasun profesionalen artean.

Zaharberritze Praktikak: Ikastetxeetan indarkeria areagotzearen aurrean, hainbat konponbide-proposamen aurkeztu dira, eta berehalakoena indarkeria kontrolatzeko errepresioa areagotzera jotzen dutenak dira: diziplina-erregelamenduak gogortzea, edo polizia ikasgeletara sartzea, baina, beste hainbat herrialdetan ikuspegia integralagoa da, eta ikuspegi horretan, diziplina-prozedurak eta neurri zuzentzaileak bertan behera utzi gabe, lehentasuna ematen zaio gatazkaren kaltea konpontzeko eta hura aprobetxatzeko ikuspegiari, bizikidetzako kultura berri bat eta giro harmonikoa eraikitzeko ikastetxe osoan. Zaharberritze-praktika Justizia leheneratzailearen garapenetik dator. Justizia hori azken urteetan mundu mailan garatutako Zuzenbidearen korronte bat da eta eraso baten aurrean, garrantzitsuena kaltea konpontzea dela eta azpimarratzen du, parte hartzen duten pertsona guztiek lankidetza-prozesu batean sartuz. Betidanik pentsatu izan da kaltea iraindu duena zigortzearen bidez konpontzen dela, baina, egia esan, gaia hori baina konplexuagoa da, pertsona batek beste pertsona bat iraintzen duenean, ez dago pertsona kaltetu bakarra, asko dira arazoaren zati. Mindu duen pertsonak segur aski gorroto handia izango du barruan eta ez da erasotuz konpontzen aitzitik, min gehiago egiten jarraitzen dio bere buruari horrela, bai eta hurbileko pertsonei ere (lagunei).

Programako bizikidetza gaitasunak eta gatazken eraldaketa

Programan gaitasun sozioafektibo hauek garatuko ditugu eskolako bizikidetzaren testuinguruan harreta berezia jarriz:

Bizikidetza Aztertzeko Gaitasunak: Gailtasun nabarmenak eta ezkutukoak ulertzea modu eraginkorrean sahiesteko helburuz.

 • GATAZKA aztertzea.
 • TALDEA-GELA aztertzea.
 • IKASLEA aztertzea.

Gaitasun emozionalak: Norberaren eta taldearen emozioak eta sentimenduak ulertu eta kudeatzea, gelako bizikidetza zailtasunei aurrea hartu eta aurre egiteko.

 • Nire erreakzio emozionalak ezagutu eta erregulatzea.
 • Beste pertsonen emozioak erregulatzea.
 • Gatazka Emozionalak konpontzeko beharra.
 • Hitzik gabeko komunikazioa eta enpatia.

Komunikazio gaitasunak: Komunikazio trebetasunak eta teknikak egoki erabiltzea gatazkei aurrea hartu eta konpontzeko.

 • Komunikazio estrategikoa
 • Aktiboki entzutea eta feedbacka.
 • Galdera.
 • Komunikazio asertiboa eta kooperatiboa.
 • Komunikazioa eta mugak ezartzea.

Negoziazio gaitasunak: Negoziazio printzipioak, tresnak eta teknikak aplikatzea talde baten arazoei lankidetza konponbideak bilatzeko.

 • Elkarlaneko negoziazioa
 • Elkarlaneko negoziazioaren teknikak eta estrategiak

Harremanetarako gaitasunak: gatazkak eraldatzeko perspektibak, tresnak eta teknikak nola erabili. Bizikidetza arazo baten aurrean pertsonen arteko ulermena eta enpatia sortzeko.

 • Ahalduntzea eta legitimazioa.
 • Birformulazioa eta Ni hizkuntza.
 • Galdera zirkularrak.
 • Historia alternatiboa

Estrategia eta Tekniken gaitasunak: Irakasle taldea  ikasgelan gertatu daitezken bizikidetzako zailtasunen aurrean estrategia eta prozesu desberdinak egokitzeko gai izatea komeni da.

 • Lankidetza negoziazioa.
 • Gela Batzarra.
 • Bitartekotza.
 • Bitartekaritza konpontzailea.
 • Bake-zirkuluak.
 • Batez besteko talde lana / behatzailea.
 • Euskarri-zirkuluak.
 • Odol-zirkuluak.

Metodologia: Prestakuntzak bizikidetzako eta gatazken eraldaketako gaitasunen garapenean oinarritutako bi dimentsio konbinatzen ditu:

Autoprestakuntza, moodle plataformaren bidez, honako hauetarako:

Ezagutza teorikoak eskuratzea.
Jarduera praktikoak eta autoebaluazio-probak egitea.

Zuzeneko online saioak: zalantzak argitzeko eta bizikidetza kudeatzeko eta gatazkak eraldatzeko trebetasun, tresna eta teknikei buruzko lan interaktiboa egiteko.

Irakasle-taldea: Asier García Real

Bizikidetzarako bideratzailea, bitartekaria eta aholkularia Coach Hezitzailea Programen koordinatzailea Bitarbasken
Bitartekaritzaren eta Gatazkak Konpontzearen arloko liburuen eta bestelako argitalpenen egilea.

Irakurri gehiago

Helburuak

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea eskatu dugu unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat

Hezkuntza-komunitatearen esku jartzea gatazka profesionalen bitartekariaren/bideratzailearen trebetasunak, tresnak eta teknikak, ikasgelan gertatzen diren gatazka- eta eraso-egoeretan testuinguruan kokatuta.

Horrela, irakasle-taldeari aukera ematen zaio ikasgelan sortzen diren harreman-problematiken autokudeaketa egiteko, bai benetako gatazkei erantzuteko, bai prebentzio-ikuspegia emateko.

 

Ikasgelako bizikidetza-arazo nagusiak ulertzea, eta arazo horietan eragina duten faktoreak aztertzea.

Ikasgelako bizikidetzan gatazkak eraldatzeko ikuspegiak eta estrategiak barneratzea

Eskolako indarkeria- eta eraso-egoerak aztertzeko eta diagnostikatzeko tresnak eskuratzea.

 

Bizikidetzaren testuinguruan gaitasun emozionalak eta pertsonen arteko komunikaziokoak garatzea.

Gatazkak eraldatzeko harremanetako eta negoziazio kooperatiboko trebetasunak, tresnak eta teknikak barneratzea.

Gatazken eraldaketa kooperatiboko prozesu nagusiak garatzen ikastea (negoziazioa, bitartekaritza, leheneratze-teknikak).

Irakurri gehiago

Jarduera nori zuzenduta

 • Unibertsitateko ikaslea
 • Unibertsitarioak ez diren ikasleak
 • Irakasleak
 • Profesionalak

Metodologia

Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2268170032 kod.) unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailaren  baliozkotzea ere  dauka irakasleen etengabeko prestakuntza gisa.

Programak eskola-taldearen esku jartzen ditu gatazka profesionalen bideratzailearen trebetasunak, tresnak eta teknikak, ikasgelan gertatzen diren gatazka- eta eraso-egoeretan testuinguruan kokatuta. Horretarako, irakaskuntza-metodologia hazkunde pertsonalean eta profesionalean oinarritutako ibilbide metodologiko batekin planteatzen da:

 

1go FASEA: Gaitasun pertsonalen autoebaluazioa (kontzientzia hartzea).

2. FASEA: Autoprestakuntza (paradigma teorikoak eskuratzea).

3. FASEA: Gaitasunen aplikazio kontzeptuala.

4. FASEA: Gaitasunen entrenamendu isolatua.

Irakurri gehiago

Programa

2023-04-18 / 2023-04-25

Módulo 1: Introducción a la Transformación de Conflictos en el Aula

La convivencia escolar y sus dificultades. Consideraciones generales respecto de la convivencia. Estrategias y Estilos de Transformación de Conflictos en el Aula.

Sesión online en directo: 18 de abril de 17:00 a 19:00 horas

 

EMALEAK:
 • Asier García Real

2023-04-25 / 2023-05-09

Módulo. 2: Análisis de Conflictos y otras situaciones de Agresión y Violencia Escolar

El análisis del aula como grupo social. Análisis de conflictos interpersonales. El acoso escolar. Problemas de Ciber convivencia.

Sesión online en directo: 25 de abril de 17:00 a 19:00 horas

                                             2 de mayo de 17:00 a 19:00 horas

                                            9 de mayo de 17:00 a 19:00 horas

 

EMALEAK:
 • Asier García Real

2023-05-16 / 2023-05-23

Módulo. 4: La Negociación Colaborativa

Docencia y Negociación. Las fases de la Negociación Colaborativa. La Conducta de la persona negociadora.

Sesión online en directo: 16 de mayo de 17:00 a 19 horas

                                            23 de mayo de 17:00 a 19:00 horas

 

EMALEAK:
 • Asier García Real

2023-05-23 / 2023-05-30

Módulo. 5: Proceso, Técnicas y Herramientas de Mediación

La Mediación Escolar. Escuelas o modelos de Mediación. Fases del proceso de Mediación. Habilidades, herramientas y técnicas de Mediación.

Sesión online en directo:  30 de mayo de 17:00 a 19:00 horas

                                              6 de junio de 17:00 a 19:00 horas

EMALEAK:
 • Asier García Real

2023-05-30 / 2023-06-06

Módulo. 6: Prácticas Restaurativas y otras técnicas de transformación de conflictos en aula

Las Prácticas Restaurativas en el ámbito Escolar. Principales Técnicas Restaurativas. Otras técnicas de Transformación de Conflictos en el aula.

Sesión online en directo:  6 de junio de 17:00 a 19:00 horas

EMALEAK:
 • Asier García Real

2023-06-09 / 2023-06-13

Módulo. 3: Habilidades de Comunicación Emocional en la Transformación de Conflictos

Trabajar con las emociones y sentimientos en los conflictos. La escucha activa en la transformación de conflictos. La comunicación asertiva en la transformación de conflictos.

EMALEAK:
 • Asier García Real

Zuzendariak

Esko bitartekartza Elkartea

ASOCIACIÓN VASCA DE MEDIACIÓN, BITARBASK

Facilitador, Mediador y Consultor de Convivencia Coach Educativo Coordinador del Proyecto: "¿Cómo Afrontar los Conflictos?" Autor de libros y otras Publicaciones en materia de Mediación y Resolución de Conflictos Director de Garrébil, “solución de conflictos” Secretario de Bitarbask, Asociación Vasca de Mediación FORMACIÓN Licenciado en Administración y Dirección de Empresas Universidad de Deusto Master en Humanidades y Comunicación / Deusto Curso de aptitud pedagógica Universidad Alfonso X El Sabio Formación en Coaching Personal, Universidad de Murcia Formación en Mediación Homologada por el Ministerio de Justicia TRABAJO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Gobierno vasco (Dirección de Derechos Humanos y Lehendakaritza) Gobierno de La Rioja Ayuntamiento de Erandio Ayuntamiento de Basauri Mancomunidad del Txorierri Ayuntamiento de Zalla Ayuntamiento de Ermua Ayuntamiento de Güeñes Ayuntamiento de Arrasate Ayuntamiento de Ordizia

Sustainable development goals

2030 Agenda da nazioarteko garapenerako agenda berria. Nazio Batuen Erakundeak onartu zuen 2015eko irailean eta giza garapen jasangarriaren aldeko tresna eraginkorra izan nahi du planeta osoan. Haren zutabe nagusiak dira pobrezia errotik desagerraraztea, zaurgarritasunak eta desberdintasunak urritzea, eta jasangarritasuna bultzatzea. Aukera paregabea eskaintzen du mundua 2030. urtea baino lehen aldatzeko eta pertsona guztien giza eskubideak bermatzeko.

Garapen jasangarrirako helburuak

4 - Kalitatezko hezkuntza

Kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta ekitatiboa bermatzea eta pertsona guztientzako etengabeko ikaskuntzarako aukerak sustatzea. Gai gakoak: doako irakaskuntza, bidezkoa eta kalitatezkoa, goi mailako prestakuntzarako berdintasunezko sarbidea, garapen jasangarrirako hezkuntza, desgaitasuna duten pertsonentzako hezkuntza instalazio egokiak, ikaskuntza ingurune seguruak, ez-bortitzak, inklusiboak eta eraginkorrak.

Informazio gehiago
4 - Kalitatezko hezkuntza

16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztientzako justiziarako sarbidea erraztea eta maila guztietan kontuak ematen dituzten erakunde eraginkorrak eta inklusiboak eraikitzea. Gai gakoak: indarkeria, tratu txarrak eta esplotazioa txikitzea, zuzenbide estatua, justizia eskuratzeko berdintasuna, ustelkeria eta eroskeria murriztea, erakunde eraginkorrak eta gardenak, parte-hartzea, informazioa eskuratzea, oinarrizko askatasunak babestea.

Informazio gehiago
16 - Bakea, justizia eta erakunde sendoak