XXXV Edizioa 2016

Aniztasuna izan da berriro ere UPV/EHUko Uda Ikastaroetako XXXV. edizioaren ezaugarri nagusia.

Edizioaren oroitidazkia

Edizioaren Balantzeko Prentsa-Oharra