Ostatu bekak

Uda Ikastaroetako ikasleentzat.

"Murrizketa orokorrak" eta "Salbuespenak" ataletan aipatzen diren eta ikastaroa egiten den lurraldean bizi ez diren kolektibo guztiek ostatu beka eskatu ahal izango dute, baldintza hauekin:

  • Ostatu beka bakar bat emango da ikasle eta urte bakoitzeko.
  • Bekak adjudikatzean, kontuan hartuko da eskaera ordenaaurrekontua amaitu arte.
  • Eskaera: Hautatu "Ostatu beka" ikastaroan izena ematean. Erantzuna email bidez jakinaraziko da.
  • Zenbatekoa: Ostatu beka 25€-koa da ikastaro egun bakoitzeko, fakturaren kopurua gainditzen ez bada betiere.
  • Zer egun hartzen dituen: Ikastaroaren lehen egunaren bezperatik azken egunera arte. Gau kopuruak ez du egun kopurua gaindituko.
  • Beka ordaintzea: 15 eguneko epean gehien jota, ikastaroaren amaieratik kontatzen hasita, erreserbaren faktura aurkeztu beharko da. Ikastaroan parte hartu dela egiaztatu ondoren, dagokion ordainketa egingo da eskaeran adierazitako kontuan.