Zuzenbidea
Psikologia
Kriminologia
Uda ikastaroa
La entrevista forense para la prueba preconstituida de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia

La entrevista forense para la prueba preconstituida de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia

Eka. 29 - 01. Uzt, 2022 Kod. P02-22

Azalpena

Haur eta nerabeen eta bereziki zaurgarriak diren beste pertsona batzuen aurka egindako indarkeria mota orok kezka berezia sortzen du herritarren artean, eta erakundeek indarrak batu behar dituzte horren aurrean. Kasurik gehientsuenetan, indarkeria hori testuinguru hurbil eta pribatuetan ematen da, eta normalean ez dira beste pertsona batzuk egoten, gertaeren inguruan lekukotza emateko. Intimitate eta sekretismo hori, ikerketa prozedura judizialaren berezitasunarekin batera, erronka handiak dira profesionalentzat, haur eta nerabeen eta adimen desgaitasuna duten pertsonen lekukotzak lortu eta baloratzeko garaian; izan ere, lan hori ahalik eta kalitate handienaz egin behar da, pertsona zaurgarri horiek babestu behar dira bigarren biktimizazioen aurrean, eta ikertutako pertsonen prozesu judizialak eskatzen duten berme juridikoak errespetatu behar dira.

Haur eta nerabeen aurrez eratutako lekukotza probarako egiten den elkarrizketa forentsea Talde Psikosozial Judizialari esleitzen zaio, Euskadin ezartzen ari den ereduan, eta sustatzen ari den eredua garatzeko oinarrizko zutabetzat elkarrizketatzailearen gaikuntza hartzen da, ebidentzia enpirikoetan oinarritutako elkarrizketa forentsearen protokoloetan (esate baterako, NICHD ereduak eta National Children’s Advocacy Centers-en protokoloak). Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean osorik babesteari buruzko 8/2021 LOk berak, azken xedapenetatik hogeigarrenean, organo judizialen, fiskaltzaren eta talde teknikoen espezializazioa bermatzen du, eta haien osaera eta funtzionamendua arautzen eta ezartzen du, baita horietara iristeko modua ere, espezializazio eta prestakuntza irizpideekin bat etorrita.

Prestakuntza espazio honek aurrera egin nahi du ebidentzian oinarritutako estandarren eta jarduera egokien batasunean, indarkeria motaren bat jasan duten haurren eta nerabeen eta adimen desgaitasuna dute pertsonen lekukotzak hobeto lortzeko eta baloratzeko. Lekukotza horiek askotan aurrez eratutako proba formatuan biltzen dira prozedura judizialean, eta eredu bat erabiltzen da, oinarrizko hiru zutabe dituena: a) Haurren eta nerabeen interes gorena, biktimiazio sekundarioaren aurrean babesteko; b) Haur eta nerabearen lekukotza langile espezializatuek hartzea, ahalik eta onena izan dadin kantitateari eta kalitateari dagokienez; eta c) ikertutako pertsonaren eskubideak eta prozesu judizialerako beharrezkoak diren bermeak gauzatzea.

Irakurri gehiago

Helburuak

Haurren memoriari buruzko nazioarteko ikerketaren egungo egoera ezagutzea, bai eta haren aplikagarritasuna ere prozedura judizialetan lekukoen eta biktimen deklarazioetan, memoria traumatikoa eta erreprimituak, sugestibilitatea eta memoria faltsuak bereziki aipatuta.

Elkarrizketa forentsearen eredua eta National Children’s Advocacy Center-en (NCAC) aldaerak barneratzea, Barnahus ereduaren jatorria, eredua eta NICHD elkarrizketa forentsearen protokoloa Euskadin inplementatzen ari den unean, biak ere gomendagarriak, babesten dituen ebidentzia zientifikoa dela eta.

Enpirikoki baliozkotutako teknikak eta metodologiak sakon aztertzea, haur eta nerabeen adierazpen emozionala hobe dezaketen alderdiei buruzko ebidentzia zientifiko handiagoa lortu baitute, elkarrizketa forentseen osagarri diren teknikak erabiliz (avatareak, animaliak, etab. erabiltzea).

Haur eta nerabeen eta adimen desgaitasuna duten pertsonen testifikatzeko gaitasuna ebaluatzeko eredu bat proposatzea, aurrez eratutako probari lotutakoa.

Aurrez eratutako probaren bidez haurren eta nerabeen deklarazio judizialak babesten dituen lege oinarri berria aztertzea (8/2021 LO), baita lekukoen probaren balorazio judiziala gure lege testuinguruan.

Europako Barnahus ereduaren ezarpena ezagutzea Kataluniako Autonomia Erkidegoan, haren oinarrian den diziplina anitzeko ikuspegia bereziki aipatuz.

Euskadin adituek egindako aurrez eratutako probaren aplikazioari buruzko egungo garapena, perspektibak eta etorkizuneko erronkak aztertzea.

Irakurri gehiago

Jarduera nori zuzenduta

 • Unibertsitateko ikaslea
 • Irakasleak
 • Profesionalak

Kolaboratzaileak

Programa

2022-06-29

09:00 - 09:45

Inaugurazio instituzionala

 • Beatriz Artolazabal Albeniz | Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco - Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales
 • Iñaki Subijana Zunzunegui | Tribunal Superior de Justicia del País Vasco - Presidente
 • Carmen Adán Del Río | Fiscalía Superior del País Vasco - Fiscal Superior
 • Itziar Alkorta Idiakez | Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU - Directora académica
10:00 - 11:00

“Reseach on adults’ratings of children’s credibily (Investigaciones sobre la calificación de los adultos acerca de la credibilidad de los NNA)“

 • Gail S Goodman | Universidad de California-Davis - Profesora
11:00 - 11:30

Atsedena

11:30 - 12:30

“The forensic, exploratory and extended interview to obtain the children’s testimony: good practices in National Children’s Advocacy Centers. (La entrevista forense, exploratoria y extendida para la obtención del testimonio infantil: Buenas prácticas en los NCACs. “

 • Linda Cordisco Steele | National Children's Advocacy Center. Huntsville (Alabama) - Entrenadora senior/Especialista en Entrevista Forense Infantil
12:30 - 13:15

“Aplicación del modelo Barnahus en Euskadi: diseño del programa y perspectivas de implantación“

 • Lide Amilibia Bergaretxe | Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco - Viceconsejera de Políticas Sociales
13:15 - 14:00

“Aplicación del modelo Barnahus en Catalunya: Evaluación del programa piloto y perspectivas de ampliación del mismo“

 • Ester Sara Cabanes Vall | DGAIA. Generalitat de Catalunya - Directora General d'Atenció a là Infancia i Adolescència
14:00 - 14:15

Sintesia

2022-06-30

09:00 - 10:00

“True memory and false memory od chilhood trauma. What we remember as adults (Verdaderas y falsas memorias traumáticas infantiles: Lo que recordamos de adultos)“

 • Gail S Goodman | Universidad de California - Profesora
10:00 - 11:00

“The effect of rapport and the narrative practice of the forensic interview in NCAC (El efecto del rappot y de la práctica narrativa en la entrevista forense de los NCAC)“

 • Linda Cordisco Steele | National Children's Advocacy Center. Huntsville (Alabama) - Entrenadora senior/Especialista en Entrevista Forense Infantil
11:00 - 11:30

Atsedena

11:30 - 12:45

“Valoración de las capacidades para testificar de menores y personas con D.I“

 • Antonio Manzanero Puebla | Universidad Complutense - Profesor
12:45 - 14:00

“El uso de cuentos, avatares y animales para facilitar la expresión emocional en las declaraciones de NNA“

 • José Ramón Juárez López | DGAIA. Generalitat de Catalunya - Coordinador Programa Barnahus
14:00 - 14:15

Sintesia

2022-07-01

09:00 - 10:00

“Evidence on the testimonial position of children in legal proceedings of child abuse and family violence. (Evidencia acerca de la posición testimonial de los NNA en procedimientos de abuso infantil y violencia intrafamiliar)“

 • Gail S Goodman | Universidad de California-Davis - Profesora
10:00 - 11:00

“Multidisciplinary response to child sexual violence: the training of the multidisciplinary team. (Respuesta multidisciplinar a la violencia sexual infantil: la capacitación del equipo multidisciplinar)“

 • Linda Cordisco Steele | National Children’s Advocacy Center. Huntsville (Alabama) - Especialista en Entrevista Forense Infantil
11:00 - 11:30

Atsedena

11:30 - 12:45

“Base legal que sustenta las declaraciones judiciales de NNA mediante prueba preconstituida e informes periciales asociados según la L.O. 8/2021 y art.449 ter de la LeCrim. Valoración judicial de la prueba de testigos en nuestro contexto legal. La dispensa“

 • Iñaki Subijana Zunzunegui | Tribunal Superior de Justicia del País Vasco - Presidente
12:45 - 14:00

“La prueba preconstituida por medio de expertos en Euskadi: desarrollo actual y perspectivas de futuro“

 • Fernando Álvarez Ramos | Equipo Psicosocial Judicial. Dpto. de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. - Psicólogo forense. Coordinador
14:00 - 14:15

Itxiera

 • Eugenio Artetxe Palomar | Dpto. de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco - Director de Justicia

Zuzendariak

Fernando Álvarez Ramos

Equipo Psicosocial Judicial. Dpto de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco., Coordinador

Licenciado en Psicología y en FICE-Pedagogía (Univ. Del País Vasco). Psicólogo General Sanitario habilitado. Experto en Psicología Jurídica y Psicología Forense acreditado por el Consejo General de Colegios de Psicología de España. Educador del Equipo Técnico del Juzgado de Menores Equipo Psicosocial Judicial de Donostia desde 1991 a 2010, con funciones en Justicia Juvenil. Desde 2010 a 2014 Psicólogo Forense de la Administración de Justicia con destino en el Instituto Vasco de Medicina Legal y funciones en el ámbito Penal. Desde 2014 a la actualidad: Coordinador del Equipo Psicosocial Judicial de la C.A. Vasca (Dpto. de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Gobierno Vasco) con funciones de Coordinación del Equipo y de Psicólogo Forense en el ámbito de Familia (evaluación de la custodia infantil), de Menores infractores (Asesoramiento y Mediación) y Penal (obtención y valoración de testimonios vulnerables e informes periciales asociados). Participa en varios cursos y publicaciones

Eugenio Artetxe Palomar

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco, Director de Justicia

Zuzenbidean lizentziatua, Giza Baliabideetako Graduondoa, Zuzenbide Publikoan Ikasketa Aurreratuen Diploma, Doktorego programa, Europar Konstituzioari buruzko Goi Ikastaroa. Aholkulari Juridikoa Herrizaingo Sailean. Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Zentraletako Legelaria. Aholkularitza Juridikoaren Arduraduna Herrizaingo Sailean. Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendaria Segurtasun Sailean. Licenciado en Derecho, Postgrado en Recursos Humanos, Diploma de Estudios Avanzados de Derecho Público, programa de Doctorado, Curso superior sobre la Constitución Europea. Letrado del Departamento de Interior. Letrado de los Servicios Jurídicos Centrales del Gobierno Vasco. Responsable de la Asesoría Jurídica del Departamento de Interior. Director de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales en el Departamento de Seguridad.

Hizlariak

Lide Amilibia Bergaretxe

Viceconsejera de Políticas Sociales del G. Vasco desde junio de 2015, y antes Directora de Servicios Sociales. Licenciada en Derecho por la Univ. de Deusto. Lidera diversos planes y estrategias de políticas sociales, acompañando el despliegue del Sistema Vasco de Servicios Sociales, desde las funciones del Gobierno: análisis de la realidad, desarrollo normativo, gestión de la información y el conocimiento, innovación, promoción del tercer sector social… y provisión de algunas de las prestaciones y servicios del sistema como el Servicio Público de Teleasistencia BETION. Junto al Departamento de Salud, promueve el diseño e implantación de las Prioridades Estratégicas de Atención Sociosanitaria. En el ámbito de las personas mayores, el Gobierno acompaña el cambio en el modelo de atención residencial y el desarrollo de los apoyos comunitarios con un enfoque preventivo, personalizado y participativo, que posibilite permanecer en el domicilio a quien lo desee con unos cuidados adecuados.

Ester Sara Cabanes Vall

Linda Cordisco Steele

Gail S Goodman

José Ramón Juárez López

- Doctor en Psicología y Master en Criminología y Ejecución Penal. - Coordinador Unidad Integrada Barnahus-Tarragona - Profesor Asociado Universitario (Doctor) del área de Psicología Social, en: Psicología Jurídica, Psicopatología Forense y Master en Intervención Psicosocial. - Director de la tesis doctoral: Análisis criterial del testimonio infantil y adolescente en casos de violencia sexual, desarrollada por Montserrat Bravo, depositada en febrero’20. - Presidente de la Sección de Ps. Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. - Vocal de Reconocido Prestigio (división de Jurídica) del Consejo de la Psicología. - Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Admon. de Justicia. APF. - Coordinador, junto con Fernando Álvarez (2018) de la Guía de Buenas Prácticas de la Evaluación Psicológica Forense de Abuso y Maltrato Infantil. APF.

Antonio Manzanero Puebla

Universidad Complutense de Madrid, Profesor Titular

Doctor en Psicología, Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid en el Grado en Psicología y el Grado en Criminología. Director del Grupo UCM de Investigación en Psicología del Testimonio. Desde 1989 investigador sobre aspectos relacionados con las víctimas desde la Psicología del Testimonio, desarrollando protocolos para la intervención con víctimas de abuso sexual infantil y otras víctimas vulnerables en el marco de los Derechos Humanos, analizando los factores que pueden influir en los errores judiciales que provocan falsos culpables y estudiando los recuerdos traumáticos en víctimas de guerra, de torturas y de atentados terroristas. Director del Anuario de Psicología Jurídica.

Iñaki Subijana Zunzunegui

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Presidente

Magistrado y Fiscal en excedencia. Ingresó en la carrera judicial en 1990, con primer destino judicial eb el juzgado de primera instancia e instrucción 1 de Azpeitia, en la provincia de Gipuzkoa. Tras ascender a magistrado, pasó la Audiencia Provincial de Cádiz (1992 y 1995). Sus siguientes destinos fueron ya en San Sebastián: juzgado de primera instancia 5 y juzgado de lo penal 2. En 2001 pasó a la sección primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Presidió la Audiencia Provincial de Gipuzkoa desde septiembre de 2010 a abril 2021. En 2004 obtuvo el Doctorado en Derecho Penal por la UPV/EHU y en 2015 ha obtenido el título de Mediador que otorga la Fundación Notarial SIGNUM. Tiene reconocida la especialización en Derecho Civil especial o foral propio de la CAPV. Tutor externo del Practicum del Grado de Derecho en la UPV/EHU y profesor del Instituto Vasco de Criminología. Actualmente es Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, desde abril 2021.

Kokalekua

Miramar Jauregia

Mirakontxa pasealekua 48, 20007 Donostia

Gipuzkoa

43.3148927,-1.9985911999999644

Miramar Jauregia

Mirakontxa pasealekua 48, 20007 Donostia

Gipuzkoa