19.Abe.2016

2016ko Uda Ikastaroen oroitidazkia eskuragarri

2016 urteko Edizioaren oroitidazkia osatu dugu. Bertan, hemen izandako hainbat ausnarketa jaso ditugu eta datorren urterako inspirazioa izango dira erronka berriak planteatu eta ekiteko.

-Edizioaren oroitidazkia