Identitatearen eraldaketa euskal literatura garaikidean

26.Eka - 27.Eka

Kod. L04-18

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Bi aukera hauek dituzu matrikula egiteko:

Online matrikula

Inprimakia deskargatu eta bidali

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Nortasuna eta kultura, nazioa eta literaturaren autonomia. Nola kudeatu gaur egungo identitatearen bilakaera? Zein da eraldatze horrek literaturan duen eragina? Jakin, badakigu identitatea ulertzeko erak bestelakoak izan behar direla, ikuspegi esentzialista batetik ezinezkoa baita gaurko identitateak gordetzen dituen tasunak behar den bezala bideratzea. Horregatik, ikastaroan, Literatur Teoria Feministaz eta Polisistemen Teoriaz baliatuz, azken urteetako euskal literaturan sortu diren ikerketa lerro ezberdinak zein irakurketa anitzak izango dugu hizpide: kulturak planifikatzeko egitasmoak, Haur eta Gazte Literatura kanonikoari buruzko gogoetak, diasporaren irudi kulturala, Gerra Zibilaren tratamenduan agertzen diren genero-irudikatzeak eta emakumezko gorputza identitatearen espazio bezala ulertuta.

Beraz, euskal literatura da abiapuntua eta identitatearen eratze-kulturala eta erlazionala, genero identitatea eta identitatearen zeharkakotasuna jorratzeko auziak.

Helburuak

Ikastaro honekin literatura eta identitate nazionalaren arteko tenkak islatu nahi ditugu. Argi dago, identitatea ulertzeko eta kudeatzeko era aldatu dela, ikuspegi esentzialista batetik ezinezkoa baita gaur egungo identitateak gordetzen dituen tasunak behar den bezala bideratzea. Izan ere, euskal literaturan, bestelako literatura gutxietan bezala, osagarri ideologikoek eta literaturaren autonomiaren kontzeptuak etengabeko berrikuspena jasaten dute. Beraz, literaturaren ardura eta haren engaiamenduaren eta despolitizazioaren maila oinarritzat hartuta, azken urteotan ikerketa literario garaikideek literaturaren autonomia partziala edo ia osorik onartzen dutelako baieztapena aztertzea izango dugu helburu.

Bestalde, literaturaren eta identitate kulturalaren arteko harremana ezartzen saiatuko gara. Horretarako, literaturaz hitz egingo dugu jardute kultural partikularra bailitzan bezala; gainera, adierazpen estetikoa izateaz gain, diskurtso sozio-kultural mugatuak ere besarkatzen dituela onartuko dugu. Orduan, zer islatuko da ikastaroan? Bada, identitateak ezin direla existitu irudipen kultural eta akulturazioaren kanpo, euskal literatura, munduko beste literaturak bezala, lurralde baten sare kulturalaren partaide aktiboa baita. 

Azkenik, euskal literaturaren ekoizpen garaikidea genero identitatearen ikuspuntutik aztertuko dugu. Testuinguru horretan, zilegi da baieztatzea identitateak kultur-sistemekin harreman estua erakusten duela eta historikoki dagoela definituta eta ez noski biologikoki. Hori dela eta, identitatearen krisia subjektua barreiatuta agertzearen ondorio bezala uler daiteke, eta, orduan, identitatearen dekonstrukzioa edo birplanteamendua proposa genezake. Hau da, literatur kritika feministaren bidez, genero identitatearen eraldaketak eta gorputzaren agerpen ezberdinak gizarteak ezartzen dituen arauen pean agerian utziko ditugu; neurri handi batean, identitateak gordetzen dituelako bere barnean sexu, genero eta sexualitate bezalako kontzeptu egonkortzaileak.

  • Ikastaroa
    • Giza Zientziak
    • Literatura eta hizkuntzalaritza
  • 26.Eka - 27.Eka
  • Bizkaia Aretoa-UPV/EHU
  • Euskara
  • Balio akademikoa: 20 ordu