Zer egin ahozko komunikazioa eskolan lantzeko?

28.Uzt - 29.Uzt

Kod. 166-16

Erabilgarritasuna kalkulatzen...

Itxarote zerrenda
Data gaindituta

Ahozko komunikazioa edozein adinetan irakatsia izateko uneak eta aukerak hamaika dira eskolan, ikasgelan. Hizkuntza ikasgaian ez ezik, edozein arlotan agertzen da modu batean edo bestean ahozko komunikazioa. Eskolan hainbatetan ematen dituzte ikasleek gai baten inguruko azalpenak, ariketaren ebazpena eman dezaten eskatzen diegu, iritzia eman eta partekatzeko, sortzen ditugu egoerak asteburuko gertakizunak kontatzeko... Egoera horiek eraikitzea bezain garrantzitsua da egoera horietan ikasleek ahoz komunikatzeko dituzten gaitasun eta beharrak identifikatzea. Zenbateraino ezagutzen dituzte aurkezpen baten ezaugarriak, badute nahikoa hizkuntza-baliabide iritziak emateko, jendaurrekotasuna kudeatzeko baldintza egokietan jartzen ditugu?... Tailer honetan aztertuko dugu ahozko komunikazioa irakas-gai bihurtzeko zein aukera ditugun eskolan. Aurkeztuko dugu zein diren eskolan ahozkoa lantzeko uneak. Une bakoitzeko aukera metodologikoak ere bai. Sakonduko dugu adibide praktikoetan: ahozkoa lantzeko proposamen didaktikoak eta ikasleen ahozko ekoizpenak plazaratu eta taldean aztertuko dira, baita irakasleen praktika onak ere.

Kolaboratzaileak

 • Departamento de educación, política lingüística y cultura. Gobierno Vasco
 • Tailerra
  • Basque Yourself optional
  • Hezkuntza
  • Irakasteko ikasten
  • Prest Gara
 • 28.Uzt - 29.Uzt
 • Miramar Jauregia
 • Euskara
 • Balio akademikoa: 20 ordu
 • Irakaskuntzako profesionalentzat jardueraren eskola-ordu kopurua: ordu
 • Web