Berri guztiak

TopaGune: Esperientziaren ahotsak: parte-hartzea, autodeterminazioa eta ahalduntzea gizarteratzeko bidean (II. edizioa)

Francisco Javier Leturia Arrazola

"Argi izan behar dugu kohesio soziala aberasgarria dela lurraldearentzat. Ez genituzke pertsona batzuk alde batera utzi beharko baliabide ekonomiko gutxiago dituztelako edo enplegurik ez dutelako".

Gipuzkoako Foru Aldundiko Francisco Javier Leturiak gizarte-inklusioa eta ahalduntzerako trantsizioa ditu hizpide elkarrizketa honetan.