Ekonomia eta Enpresa
Zientzia eta Teknologia
Elikadura
Iraunkortasuna
Uda ikastaroa
Digitalización y Gestión avanzada del conocimiento para la generación de entornos 3S en la cadena de valor de la alimentación y la madera

Digitalización y Gestión avanzada del conocimiento para la generación de entornos 3S en la cadena de valor de la alimentación y la madera

Uzt. 20 - 20. Uzt, 2023 Kod. Z15-23

Azalpena

Gizarteak arriskuak gainditu behar izan ditu iraun ahal izateko. Hori gainditzeko, gure bizimodua iraultzen zuten teknologia eta prozesu industrialak txertatu dira, batez ere komunitateen sostengua lortzeko. Lehen sektorea beti egon da lotuta segurtasunaren eta arriskuen prebentzioaren kontzeptuekin bere historia osoan, gizateriak bere oinarrizko beharrak asetzeko bere burua hornitzen ikasi zuenetik. Aldaketa teknologikoa eta industriala, laneko prozesuak eta zereginak aldatzea dakarrena, beti izan da garrantzitsua lehen sektoreetan eta lotura zuzena dutenetan, hala nola nekazaritzako elikagaien industrietan eta gastronomian, bai eta zuraren eraldatzaileetan ere.

Gaur egun, teknologia berriek oso markatuta, aldaketak eragiten ari dira gure bizimoduan eta lan-ingurunean. Horrek, aldi berean, arriskuak agertzea eta arriskuak beste modu batean kudeatu behar izatea dakar. Arriskuen Gizartea deiturikoan gaude, eta une bakoitzean modu eraginkor eta zehatzean identifikatzeko, kudeatzeko eta jarduteko gai diren tresnak izan behar ditugu. Beharrezkoa da lehen sektoreko laneko arriskuen prebentzioaren egoerari eta erronka berriei berriro heltzea, haren ezaugarrietatik, tekniketatik, prozesuetatik eta praktiketatik eta bilakaeratik abiatuta, eta aldaketaren bultzatzaileak kontuan hartuta prospektibak egiteko gai izatea, gaur eta bihar sektorean prebentzio-ekintzaren printzipioak identifikatzeko, hausnartzeko eta adosteko.

Gure inguruan gertatzen ari diren alderdi kritiko guztien azterketa, eta nola eragingo duten gizarte osoan, bai bizikidetzako gizarte-ereduan, bai eredu soziolaboralean, lan-prozesuen aldaketan, hala nola eraldaketa digitalean eta haren aplikazioetan, gero eta ugariagoak baitira gure lehen sektorean. Sektore horrek erantzun egin beharko die gero eta handiagoa, ezagutza handiagoa eta askoz zorrotzagoa duen biztanleriaren oinarrizko premiei. Azken alderdi hori da Euskadiprebenen identifikatutako erronka nagusietako bat: ezagutzaren kudeaketa aurreratua laneko arriskuen prebentzioaren arloan, eta, hala, modu pragmatiko eta eraginkorrean eramaten da laneko eta inguruneko prozesuetara. Ezagutza hori gero eta handiagoa da, batez ere datuak eskura ditugulako eta datuak behar bezala lortu, aztertu eta ustiatzeko gaitasuna dugulako, sentsorikako, monitorizazioko eta elkarri lotutako datu-sareen bidez, TII egiturekin lagunduta, eta Big-Data tresnen bidez aztertzeko gaitasuna dugulako. Horrek datuen kudeaketa aurreratuan aurrera egiten laguntzen digu, gure ingurune erabilgarriaren zeharkako digitalizazioa sustatuz, baita arriskuen prebentzioan ere, eta arreta gure profesionalengan jarrita. 

Eredu produktibo berri hori, aldakorra eta hainbat stakeholder eta gehiagoren parte-hartzearekin, eta efizientziara bideratuta egotearen beharrarekin, etengabe sortzen diren arriskuak kudeatzeko modu berriak sortu beharko dira, eta prebentzioa egiteko modalitate berriekin egokitu beharko gara. Aldaketa etengabearen eta gizartearen eta teknologiaren etengabeko bilakaeraren ondorioz, lehen sektorearen etorkizunaren eta hari lotutako jarduera osoaren arriskuen gobernantza proaktiboko sistema bat beharko da, gizarte parte-hartzailea osatzen duten eragile, kaltetu eta stakeholder desberdinekin. Eragile horiek bikote hedatuen komunitate gisa parte hartzen dute, ideien eta konponbideen ekarpenekin, eta, batez ere, zaintza eta prospektiba teknologikoan oinarritutako datuekin, eta arriskuaren gobernantza aurreratzailea eta eraginkorragoa sortuz.

Uda Ikastaroa 2019-2025 aldirako Euskadiko Elikaduraren eta Egurraren Balio Katerako Laneko Segurtasun eta Osasunaren Estrategia Sektorialaren barruan kokatzen da. Estrategia hori Eusko Jaurlaritzako OSALAN erakunde autonomoak (Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea) sustatu du, sektorean elkarreragiten duten eragile sektorial, sozio-laboral eta teknologikoekin lankidetzan, eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailarekin (Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Saila eta Portu eta Itsas Gaietako Saila) partekatu du. Sail horrek segurtasunaren eta osasunaren aldagaiak Euskadiko apustu eta garapen-estrategia guztietan integratzearen alde egin du, eta, oraingoan, bere arloak sartu ditu Estrategiaren helburuak, jomugak eta ikuspegi bateratua lortzeko motor eta laguntzaile nagusi gisa. Gaur egun, aldaketa eta abiadura dira gure ezaugarri nagusiak. Zaila da aurki ditzakegun etorkizuneko egoerak ondorioztatzea, baina erne egoten lagunduko diguten tresnak diseina ditzakegu eta behar ditugu, eta arrisku-egoera desberdinei eta berriei eraginkortasunez ekiteko politikak eta jarduerak ezarri.  

Irakurri gehiago

Helburuak

Bateratasun jarduera-estrategiei balioa ematea, laneko arriskuen prebentzioaren arloko ezagutza, berariazko gaitasunak eta sektorearen gaitasunak eta ezagutza batuz.

Elikaduraren eta Egurraren Balio Katean inplikatutako administrazio, gizarte eta sektoreen arteko jarduera bateratuak finkatzea eta elikatzea.

Erakundeen eta sektoreen arteko lankidetzarako aukerak sortzea, zientziaren eta gizartearen dibulgazio-esparruetan parte hartuz, prebentzioaren kultura sektorean eta gizartean bertan zabaltzen lagunduz.

Intereseko sektorean prebentzioaren trakzio-elementuak identifikatzea eta sustatzea, eta eragile eta stakeholder desberdinen arteko elkarrekintza positiboa eta baliozkoa sustatzea.

Elkargune tekniko bat bultzatu, garatu eta sendotzea, soluzioak (problematiketarantz, LI eta EEP-etarantz), zientzia, akademia, teknika eta eragileen interesa batuz.

Berrikuntza eta kalitate soziolaborala sustatzea intereseko balio-katean.

Sektoreko eta balio-kateko segurtasuna eta osasuna hobetzeko irtenbide eta ekimen interesgarriak identifikatzea, eta haien ekarpenekin lagunduko duten eragile interesgarriak erakartzea.

Inplikatutako sektoreek segurtasunaren eta osasunaren arloan dituzten erronken diziplina anitzeko eta eragile anitzeko azterketa. 

Tresna, teknologia eta sistema aurreratuak identifikatzea, kateko laneko arriskuen prebentzioaren arloko ezagutza kudeatzeko eta modu aurreratuan ustiatzeko.

Irakurri gehiago

Jarduera nori zuzenduta

 • Profesionalak

Antolakuntza

 • EuskadiPreben

Lankidetza

 • OSALAN
 • Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco

Programa

2023-07-20

08:45 - 09:00

Registro

09:00 - 09:20

Inaugurazio instituzionala. Parte hartzeko ordena:

 • Jone Miren Fernández Landa | Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco - Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas
 • Elena Pérez Barredo | Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco - Viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social
09:20 - 09:50

“Plan Estratégico de la PAC 2021-2027: Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícolas . Aplicación en la condicionalidad social (mejora de las condiciones de trabajo y la salud laboral)“

 • Pilar Santamaría Martínez | Fundación HAZI Fundazioa - Dirección de la PAC. HAZI Servicios institucionales
09:50 - 10:50

Mahai ingurua: “Investigación, Ciencia e Innovación en ámbitos de prevención de riesgos laborales y entornos de trabajo, recorrido y oportunidades de desarrollo“

 • Mª Victoria Remirez Munilla | Centro Territorial de Osalan de Gipuzkoa - Técnica de Prevención de Riesgos Laborales (Moderatzailea)
 • Jon Torres Unda | UPV/EHU. Facultad de Medicina y Enfermería - Dpto. de Fisiología
 • Alun Jones | CIHEAM - Head of International Projects
 • Mercedes Sanchis Almenara | Instituto de Biomecánica (IBV) - Directora de Innovación. Bienestar y Salud Laboral
10:50 - 11:20

Pausa Café

11:20 - 12:20

Mahai ingurua: “Redes de conocimiento, transferencia y sistemas de intercambio de conocimiento responsable y útil para una gobernanza eficaz de los riesgos laborales“

 • Pilar Santamaría Martínez | Fundación HAZI Fundazioa - Dirección de la PAC. HAZI Servicios institucionales (Moderatzailea)
 • Isaac Abril Muñoz | Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo - Director del Departamento de Condiciones de Trabajo en el Sector Agrario y Marítimo Pesquero
 • Ángel Jiménez Jiménez | Fundación para la Agricultura del Conocimiento - Presidente
 • Miren Murua | Fundación HAZI Fundazioa - Observatorio y Estadística
12:20 - 12:50

“Sistemas de capacitación y formación para la inducción de entornos profesionales seguros y saludables. Entorno marítimo-pesquero“

 • Julián Camus Bergareche | Centro Jovellanos (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima) - Director
12:50 - 13:20

“Capacitación y formación en seguridad y salud laboral mediante simuladores virtuales. Entorno agroforestal“

 • Aritz García Razquin | Guifor - Director
13:20 - 13:50

“Sistemas de monitorización, IoT, sensorización y gemelos virtuales para la mejora de la seguridad y salud en actividades pesqueras“

 • Ángel Pereira Vado | AZTI - Investigador
13:50 - 14:00

Itxiera

 • Lourdes Iscar Reina | OSALAN - Directora General

Zuzendariak

Pedro Antonio Monzón Durán

Secretaría técnica EUSKADIPREBEN. AZTI

Grado Universitario en Prevención y Seguridad Integral por la Universidad Autónoma de Barcelona (EPSI). Especialista Universitario en Higiene y Salud Laboral. Especialista Universitario en Ingeniería y Tecnologías del Medioambiente. Técnico Superior en Salud Ambiental. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad Laboral, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Trayectoria profesional con puestos de Responsable Técnico de Acreditación de Laboratorios, Responsable de Gestión de Equipos y Activos en AZTI. Secretaría de Planes Sectoriales de Prevención para el Sector Primario de la CAE (Itsaspreben, Nekapreben y Elikapreben), así como participante como experto en Estrategias de Seguridad y Salud Laboral. Actualmente Responsable de Salud y Bienestar de AZTI y componente de la Secretaría Técnica de EuskadiPreben (Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud Laboral para la Cadena de Valor Alimentaria y de la Madera de Euskadi 2025).

Alberto Alonso Vivar

OSALAN

Responsable de área de prevención de riesgos laborales OSALAN Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral. Centro territorial de Araba. Máster universitario en prevención de riesgos laborales. Miembro del comité científico IV Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el trabajo organizado por Osalan los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018 en Bilbao. Representante de la CAE en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo -CNSST- (Grupo de trabajo "Sector Agrario" y Subgrupo de trabajo "Maquinaría Agrícola". Vocal de diferentes comités de Normalización UNE. Docente en el máster oficial en Seguridad y Salud en el Trabajo de la UPV/EHU en la especialidad de Higiene Industrial y la de Seguridad en el Trabajo, dentro del convenio de colaboración docente existente entre OSALAN y la UPV/EHU en los cursos 2015 a 2019

Hizlariak

Isaac Abril Muñoz

Julián Camus Bergareche

Aritz García Razquin

Lourdes Iscar Reina

DIRECTORA GENERAL. OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales FORMACIÓN Licenciada en Medicina y Cirugía Universidad Autónoma de Madrid (Junio / 1988) § Especialista en Medicina del Trabajo Universidad Complutense de Madrid (Diciembre / 1993) § Master en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad Laboral (1998) § Master en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Ergonomía y Psicosociología Aplicada (1998) § Master en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Higiene Industrial (2003) § Otra titulación: Auditora en Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente (1999) CARRERA PROFESIONAL § Responsable de la Unidad de Salud Laboral (OSALAN) (2018 – 02/2020) § Médica del Trabajo en la Unidad de Salud Laboral (OSALAN) (2011 - 2018) § Responsable del Servicio de Prevención del grupo a nivel nacional (GRUPO CARREFOUR) (2004 - 2011) § Responsable de Vigilancia de la Salud (GRUPO CARREFOUR) (2000 - 2004) § Médica del trabajo en empresas

Ángel Jiménez Jiménez

Alun Jones

Alun ha trabajado durante más de 25 años a nivel europeo e internacional en seguridad y salud laboral, seguridad alimentaria y pública, agricultura y desarrollo rural. De 1997 a 2005, fue responsable en la EU-OSHA liderando la cooperación con las instituciones europeas e implementando muchas de sus actividades de comunicación. Fue el autor principal del informe EU-OSHA sobre SST en la agricultura y la silvicultura (2020). Ha dirigido departamentos de comunicación de alto nivel en la ONU y la UE implementando iniciativas de concienciación mundial relacionadas con la salud, el VIH/SIDA, la trata de personas y los delitos contra la vida silvestre. Durante más de 3 años en la EFSA, fue responsable de temas de comunicación de riesgos sobre seguridad alimentaria, bienestar animal, pesticidas y OGM. Actualmente dirige las actividades de investigación y cooperación de CIHEAM Zaragoza, una organización mediterránea internacional que se centra en la cooperación en agricultura y desarrollo rural.

Miren Murua

Ángel Pereira Vado

Es investigador en el área de Tecnologías pesqueras sostenibles, seguridad y salud. Formación: Licenciado en Ciencias Biológicas, Responsable de Seguridad, Diplomado Superior en Prevención de Riesgos Laborales y Buceador Profesional. En AZTI desde 2005 como parte del equipo de Acuicultura y Tecnologías Marinas. Trabajador designado en evaluación de riesgos laborales, involucrado en proyectos de seguridad laboral en barcos pesqueros, ha contribuido en al menos 12 publicaciones sobre el tema (salud, seguridad y prevención de riesgos laborales)

Mª Victoria Remirez Munilla

Jon Torres Unda

UPV/EHU

Mercedes Sanchis Almenara

Doctora Ingeniera Industrial por la Universitat Politècnica de València y MBA por la Escuela de Negocios Lluís Vives de Valencia. Empezó a trabajar en el IBV en el 2005 como investigadora en el ámbito del deporte, desarrollando proyectos principalmente relacionados con la biomecánica deportiva. Posteriormente coordinó el área de aplicación de conocimiento de Promoción de la Salud y desde el 2015 es la Directora de Innovación de la unidad de Bienestar y Salud Laboral. Ha participado como autora de diferentes capítulos de libros y ponencias en congresos tanto nacionales como internacionales.

Pilar Santamaría Martínez

EUSKADIPREBEN

Ingeniera Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. He desarrollado la mayor parte de mi trayectoria profesional ligada al Sector Agrario Vasco. En colaboración con los Centros de Gestión desarrollé el diseño del sistema de asesoramiento en Gestión Técnico-Económica para explotaciones agrarias. Primero en IKT y después en HAZI he sido responsable del desarrollo de las Estadísticas del ámbito de las cadenas de valor de la alimentación y la madera así como del medio rural en colaboración con el Órgano estadístico departamental, y durante 5 años responsable del área de Marcas y Mercados. Entre 2009 y 2013 fuí Directora de Agricultura y Ganadería y Directora del Organismo Pagador del País Vasco. Durante este periodo dirigí los trabajos que culminaron en la redacción de la Ley del Estatuto de las Mujeres Agricultoras que sería aprobada en 2015. En la actualidad dirijo el departamento de PAC y Servicios Institucionales de HAZI y participo en la Secretaría Técnica de EuskadiPreben

Matrikula prezioak

Aurrez aurre2023-05-31 arte2023-07-20 arte
25,00 EUR33,00 EUR
- 47,00 EUR
- 40,00 EUR
- 33,00 EUR
Online zuzenean2023-05-31 arte2023-07-20 arte
25,00 EUR33,00 EUR
- 47,00 EUR
- 40,00 EUR
- 33,00 EUR

Kokalekua

Miramar Jauregia

Mirakontxa pasealekua 48, 20007 Donostia

Gipuzkoa

43.3148927,-1.9985911999999644

Miramar Jauregia

Mirakontxa pasealekua 48, 20007 Donostia

Gipuzkoa

Sustainable development goals

2030 Agenda da nazioarteko garapenerako agenda berria. Nazio Batuen Erakundeak onartu zuen 2015eko irailean eta giza garapen jasangarriaren aldeko tresna eraginkorra izan nahi du planeta osoan. Haren zutabe nagusiak dira pobrezia errotik desagerraraztea, zaurgarritasunak eta desberdintasunak urritzea, eta jasangarritasuna bultzatzea. Aukera paregabea eskaintzen du mundua 2030. urtea baino lehen aldatzeko eta pertsona guztien giza eskubideak bermatzeko.

Garapen jasangarrirako helburuak

8 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Hazkunde ekonomiko jasangarria eta inklusiboa, enplegu erabatekoa eta produktiboa, eta pertsona guztientzako lan duina sustatzea. Gai gakoak: lan duina, enplegu erabatekoa eta produktiboa, ekintzailetza, mikroenpresak eta ETEak sustatzea, lan eskubideak, lan ingurune seguruak, gazteen enplegua, aukera eta ordainsari berdintasuna, finantza erakundeak indartzea, hazkunde ekonomikotik bereiztea eta ingurumen degradazioa.

Informazio gehiago
8 - Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

9 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria sustatzea, eta berrikuntza bultzatzea. Gai gakoak: azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak, industrializazio inklusibo eta jasangarria, modernizazioa, teknologia eta prozesu industrial garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak, ikerketa zientifikoa eta gaitasun teknologikoaren hobekuntza, IKTetarako sarbide unibertsala.

Informazio gehiago
9 - Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Beste ikastaro interesgarriak...