Zientzia eta Teknologia
Arkitektura eta Hirigintza
Uda ikastaroa
Euskal Herriko eraikinen eta etxebizitzak birgaitzearen aldeko apustua

Euskal Herriko eraikinen eta etxebizitzak birgaitzearen aldeko apustua

Uzt. 05 - 06. Uzt, 2022 Kod. A10-22

Azalpena

EAEko eraikin-parkearen egoera, bere patologiak, gabeziak eta esku hartzeko beharra agerian jartzeaz gain, HURRENGO BELAUNALDIA funtsen harrerak eta aplikazioak suposatzen duen aukeraz gain. Lehenengo egunean helburu hori sektore publikoaren ikuspuntutik landuko da eta bigarrenean eragile pribatuen ikuspegitik. Egun bakoitzaren amaieran, aurkeztutako ideia nagusien sintesi ariketa bat egingo da, eta jardueraren itxieran bertaratutako pertsonen baliozkotze-ariketari helduko zaio.

Helburuak

Euskal Herriko eraikinen eta etxebizitzen egungo egoera errealaren ezagutzan laguntzea eta areagotzea.

Bizitegien birgaikuntzari dagokionez indarrean dagoen arau-sistema azalaraztea eta aztertzea.

Errehabilitazioaren alorrean jarduteko metodologia desberdinak deskribatzea eta proposatzea.

Hiri birgaikuntzako sozietateen existentzia eta iraganeko, egungo eta etorkizuneko ekintzak aurkeztea eta zabaltzea.

COVID-19 pandemiaren ondorioz ekonomia susperrarazten laguntzeko Europako NEXT GENERARTION funtsak jasotzearen existentzia, araubide juridikoa, aukerak eta erronkak ezagutaraztea, bizitegien birgaitzeari lotutako ildoetan.

Birgaitze ekintzetan parte hartzen duten eragile pribatu ezberdinen ikuspuntuak ezagutaraztea eta zabaltzea.

Irakurri gehiago

Jarduera nori zuzenduta

 • Unibertsitateko ikaslea
 • Profesionalak
 • Publiko orokorra
 • Sektoreko enpresa publikoak eta pribatuak

Metodologia

Lehenengo egunean gaia sektore publikotik aztertuko da, bigarrenean sektore pribatutik. Erakusketa aurkezpenen bidez egiten da, galdeketa posiblearen azken fase batekin. Egunero eztabaida mahai bat egongo da. Egun bakoitzaren amaieran, sintesi labur bat aurkeztuko da, bertaratutakoek osatu edo gezurtatu dezaketena.

Kolaboratzaileak

 • Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco
 • Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • AVS

Programa

2022-07-05

08:45 - 09:00

Registro

09:00 - 09:15

Inaugurazio instituzionala. Parte hartzeko ordena:

 • Pablo García Astrain | Gobierno Vasco - Director de Vivienda, Suelo y Arquitectura
 • Pedro Rodríguez Toyos | Bidebi Basauri - Director
09:15 - 10:00

Mahai ingurua: “Situación parque inmobiliario en la CAPV“

  Situación parque inmobiliario en la CAPV

  • Olatz Nicolás Buxens | Tecnalia

  El rol como agente rehabilitador de VISESA

  • Alberto Ortiz de Elgea Olasolo | Vivienda y Suelo de Euskadi SA (Visesa) - Responsable de Innovación y Desarrollo

  Haca un nuevo modelo de rehabilitación de la vivienda pública y social en Euskadi

  • Aitor Pradovaso Cañas | Alokabide - Director Técnico
  10:00 - 10:45

  Mahai ingurua: “Sistema de rehabilitación en la CAPV“

  • Luis Carlos Delgado Ortiz | Sestao Berri - Director
  • Maider Romay Busto | Donostiako Etxegintza - Responsable del Departamento de Rehabilitación
  10:45 - 11:30

  “Las sociedades urbanísticas y de rehabilitación“

  • Marta Ibarbia Agirrezabala | Surbisa - Directora
  11:30 - 12:00

  Atsedena

  12:00 - 12:45

  “Los fondos europeos NEXT GENERATION y las ayudas autonómicas en fomento de la rehabilitación“

  • Mario José Yoldi Domínguez | Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco - Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda
  12:45 - 13:30

  “Sintesis“

  • Isabel Pineda | Ensache 21 Zabalgunea - Responsable de Rehabilitación y Regeneración Urbana

  2022-07-06

  09:00 - 09:45

  Mahai ingurua: “Las comunidades de propietarios“

  • Gontzal Aizpurua Ondaro | Bizilagun - Responsable
  • Pablo Abascal Gonzalez | Colegio de Administradores de Fincas de Bizkaia - Presidente o Responsable
  • Jose Manuel Gonzalez Robles | Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria - Presidente
  09:45 - 10:30

  Mahai ingurua: “Los profesionales“

  • Asier Benavides | Delegación de Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro - Presidente
  • Ana Martínez Butrón | Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Bizkaia - Directora
  10:30 - 11:15

  Mahai ingurua: “Las empresas“

  • Iñaki Urresti Laka | Ascobi Bieba - Secretario General
  • Patricia Astorgano Rodera | Cluster Eraikune - Responsable de Proyectos de Innovación
  11:15 - 11:45

  Atsedena

  11:45 - 12:30

  Mahai ingurua: “Ganaremos la apuesta“

  • Enrique Bueso Guirao | AVS Gestores públicos de vivienda y suelo - Director
  • Pedro Rodríguez Toyos | Bidebi Basauri - Director
  • Cecilia Foronda Diez | Alianza por la rehabilitación sin que nadie se quede atrás - Responsable
  12:30 - 12:45

  “Sintesis“

  • Isabel Pineda | Ensache 21 Zabalgunea - Responsable de Rehabilitación y Regeneración Urbana
  12:45 - 13:00

  Itxiera

  • Pedro Rodríguez Toyos | Bidebi Basauri - Director

  Zuzendariak

  Pedro Rodríguez Toyos

  BIDEBI BASAURI S.L.

  Licenciado en Derecho, por la Universidad de Deusto, 1987, Posgrado “Especialista universitario: Ordenación y gestión del territorio”, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2013-2014, Doctor en Derecho y Asuntos Sociales por la UNED, 2020, con una tesis sobre Regeneración urbana en el País Vasco, y titulación de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Ha trabajado como Asesor Jurídico del Servicio de Acción Territorial del Gobierno Vasco, 1988 – 2000, Responsable de Acción Territorial, 2000 – 2010, y Director Gerente y Secretario de la sociedad pública municipal Bidebi Basauri, S.L., 2010 – actualidad. Es secretario de distintas Juntas de Concertación y de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo de Euskadi desde 2020. Ha publicado diversos artículos en materia de urbanismo y vivienda, comunicaciones en congresos,etc… y presentado ponencias en distintos foros y organismos: UPV, IVAP, etc...

  Hizlariak

  Pablo Abascal Gonzalez

  Administrador de fincas,1986. Diplomado en relaciones laborales,Universidad de Oviedo,1994. Miembro de la Junta de gobierno del colegio de AAFF de Bizkaia desde hace veinte años, en la actualidad soy Presidente de dicho colegio, compaginando dicho cargo con mi despacho profesional. Ha participado en Jornadas especificas sobre Propiedad Horizontal, eficiencia energética, climatización, etc. En Zaragoza, Bilbao y Burgos, entre otras.

  Gontzal Aizpurua Ondaro

  Asesor Juridico del servicio Bizilagun, del Departamento de vivienda del Gobierno Vasco. Miembro de la Directiva de la Academia Vasca de Derecho. Miembro de la Corte de Arbitraje del Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

  Patricia Astorgano Rodera

  ERAIKUNE

  Asier Benavides

  COAVN

  Presidente de la Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, miembro de la Junta Directiva de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAVN. Arquitecto Asesor del Ayuntamiento de Valdegovía. Director Estudio Arquitectura Nagusia Arquitectos. Arquitecto por la Universidad Alfonso X el Sabio (2007). Experto en Política y Gestión de Vivienda Pública por la EHU/UPV (2021). Arquitecto Técnico por la Universidad de Burgos (2000)

  Enrique Bueso Guirao

  Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. "Master Universitario en Planificación Territorial, Medio Ambiental y Urbana", por la Universidad Politécnica de Valencia. Doctor en Derecho por el Departamento de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Derecho Administrativo de la Universidad Politécnica de Valencia. La tesis versó sobre sociedades urbanísticas municipales. Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Valencia desde 1983, con especialización en el asesoramiento a ayuntamientos y distintas administraciones públicas en materia de derecho público e inmobiliario, vivienda, urbanismo y régimen jurídico de entes instrumentales públicos.Jefe de la Asesoría jurídica del Instituto Valenciano de Vivienda, Empresa Pública de la Generalitat Valenciana (1988-1992). Jefe de la Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) desde 1992 y Gerente desde 2016.

  Luis Carlos Delgado Ortiz

  Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad del País Vasco, Máster en gestión Y Dirección Pública de Vivienda por la Universidad Menéndez Pelayo de Granada y Gestión de MBA y Gestión Empresarial por la Universidad del País Vasco (España) Director Gerente de SESTAO BERRI, empresa participada por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Sestao que tiene como objetivo la regeneración social y urbana del municipio de Sestao Presidente de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo de la Sección Vasca AVS Euskadi, Miembro de la Comisión Permanente y Ejecutiva de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo de AVS España, Coordinador del Grupo Rehabilitación y Regeneración Urbana de la AVS España, Miembro de la Comisión Permanente de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación Urbanística (SUR) de la CAPV.

  Cecilia Foronda Diez

  Ingeniera Química con la especialidad en Medio Ambiente por la Universidad de Zaragoza. Desde 2018 dirige el área de Energía y Personas de ECODES con el objetivo de contribuir a lograr una energía limpia y asequible para todas. Destaca la coordinación del programa “Ni Un hogar Sin Energía” para hacer frente a la pobreza energética y mejorar la eficiencia energética de los hogares españoles, de la comunidad energética “Barrio solar”. También coordina la “Alianza por la Rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás “ Es especialista en el desarrollo de proyectos dónde es clave la articulación de actores de diferente naturaleza

  Jose Manuel Gonzalez Robles

  Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco – Sarriko. Máster en Derecho Tributario por el Colegio Vasco de Economistas. Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API) por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Agente y Corredor de Seguros. Administrador de Fincas. Presidente del COAPI (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia) desde 2015.

  Marta Ibarbia Agirrezabala

  Licenciada en derecho y especialidad de urbanismo, desde 1992 forma parte del equipo profesional de Surbisa en un principio como asesora jurídica, responsable del área rehabilitación y finalmente desde 2001 como directora general.

  Ana Martínez Butrón

  Arquitecta Técnica por la Universitat de Girona Máster MBA específico de construcción por la Universitat Politécnica de Catalunya. Directora en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia.

  Olatz Nicolás Buxens

  Tecnalia

  Alberto Ortiz de Elgea Olasolo

  VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A., Responsable de Innovación

  Ingeniero Industrial (especialidad Técnicas Energéticas) por la ETS de Ingeniería Industrial de la Universidad del País Vasco, Máster en Ingeniería Térmica en Edificios por la UPV-EHU y Postgrado en Construcción Sostenible. Ha trabajado como responsable de proyectos en Guascor I+D y en el Ente Vasco de la Energía (EVE). Desde 2006 trabaja en Visesa como responsable de Innovación y Desarrollo, coordinando proyectos de I+D+i y de rehabilitación, implementación de medidas de sostenibilidad en las promociones de vivienda protegida, prestación de servicios energéticos y la actividad relacionada con los Fondos Next Generation.

  Isabel Pineda

  ENSANCHE 21

  Arquitecta Urbanista por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 1991. Finalizando el grado de Sociología en la UNED. Responsable de Rehabilitación y Regeneración Urbana en la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Miembro fundador de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura

  Aitor Pradovaso Cañas

  ALOKABIDE

  Ingeniero Técnico en Topografía y Graduado en Ingeniería Geomática por la UPV/EHU (Universidad del País Vasco). Director Técnico de la empresa pública promotora de suelo industrial CTV (Centro de Transportes de Vitoria) del 2000 al 2005. A partir de ese año y hasta el 2015 forma parte de la empresa pública Orubide como Responsable de Obras de Urbanización, especializándose en suelos contaminados. A partir del 2015 se integra en Alokabide como Responsable de Mantenimiento, donde es nombrado Director Técnico en septiembre de 2020, cargo que ostenta en la actualidad.

  Maider Romay Busto

  DONOSTIAKO ETXEGINTZA

  Arquitecta Superior por la UPV/EHU (Universidad del Pais Vasco). Desde el 2000 colabora con Anan Servicios en proyectos de urbanismo, así como en el diseño y construcción de viviendas mayoritariamente de protección pública, además de en la inspección y rehabilitación de edificios consolidados a partir del 2012. En el 2017 entra a formar parte de la Entidad Pública de Vivienda del ayuntamiento de San Sebastián, Donostiako Etxegintza, como responsable del Departamento Técnico, integrándose en el 2018 en el Departamento de Rehabilitación, donde es nombrada responsable de dicho departamento en el 2020, cargo que ostenta en la actualidad.

  Iñaki Urresti Laka

  ASCOBI

  Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica por la UPV/EHU, en 2005 se incorpora a la organización empresarial Ascobi-Bieba ( Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia) en calidad de Director Gerente y desde 2012 como Secretario General de la asociación.

  Mario José Yoldi Domínguez

  Gobierno Vasco, Director Planificación y Procesos Operativos Vivienda

  Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Formación académica: Máster en Hacienda y Finanzas Públicas. Universidad del País Vasco – Facultad de Sarriko (1996-1997). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad del País Vasco – Facultad de Sarriko (1978-1982). Trayectoria profesional en el ámbito privado y/o en el sector público: Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco (2016); Vocal Consejo de Administración de las sociedades públicas Visesa, Alokabide y Sestao Berri (2016); Jefe del Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos del Dpto. de Vivienda. Gobierno Vasco (2013-2016); Director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco (2009-2013); Jefe del Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos del Dpto. de Vivienda. Gobierno Vasco (1989-2009); y Vocal Consejo de Administración de las sociedades públicas Vise

  Matrikula prezioak

  Aurrez aurre2022-07-05 arte
  60,00 EUR
  51,00 EUR
  42,00 EUR
  Online zuzenean2022-07-05 arte
  60,00 EUR
  51,00 EUR
  42,00 EUR

  Kokalekua

  Bizkaia Aretoa-UPV/EHU

  Abandoibarra etorbidea. 48009- Bilbo

  Bizkaia

  43.268446,-2.9377948999999717

  Bizkaia Aretoa-UPV/EHU

  Abandoibarra etorbidea. 48009- Bilbo

  Bizkaia

  Sustainable development goals

  2030 Agenda da nazioarteko garapenerako agenda berria. Nazio Batuen Erakundeak onartu zuen 2015eko irailean eta giza garapen jasangarriaren aldeko tresna eraginkorra izan nahi du planeta osoan. Haren zutabe nagusiak dira pobrezia errotik desagerraraztea, zaurgarritasunak eta desberdintasunak urritzea, eta jasangarritasuna bultzatzea. Aukera paregabea eskaintzen du mundua 2030. urtea baino lehen aldatzeko eta pertsona guztien giza eskubideak bermatzeko.

  Garapen jasangarrirako helburuak

  11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

  Hiriak eta giza asentamenduak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea. Gai gakoak: sarbidea etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egoki, seguru eta irisgarrietara, garraio sistema egokiak eta jasangarriak, hirigintza inklusiboa, plangintza eta kudeaketa parte hartzailea, kultura eta natura ondarearen babesa, airearen kalitatea, hondakinak, berdeguneak, hiriguneen, hiri inguruen eta landa inguruneen arteko loturak.

  Informazio gehiago
  11 - Hiri eta komunitate jasangarriak