Hezkuntza
Osasuna
Psikologia
Resolver conflictos y otros problemas de convivencia en el aula

Resolver conflictos y otros problemas de convivencia en el aula

Mar. 01 - 29. Api, 2022 Kod. @12-22

Azalpena

Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2168170046 kod.) unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailaren  baliozkotzea ere  dauka irakasleen etengabeko prestakuntza gisa.

Prestakuntza Programaren beharra: Irakasle askok elkarbizitzak dakartzan zailtasunekin egiten dute topo. Portaera disruptiboak, motibazio eza, indarkeria eta bullyinga, gatazkak, berdinen arteko baztertzea eta familiekiko harremana dira horietako batzuk. Gainera, mundu birtual berriak zaildu egiten du elkarbizitzako zailtasun horien kudeaketa.

Bestalde, harreman arazo horietan parte hartzen duten eragileen ikuspegia kontuan hartuz, hezkuntza profesionalek gatazkari maila desberdinetan aurre egin behar diotela ikusi dezakegu.

 

 • Irakasleen eta ikasleen arteko harremanetan.
 • Ikasleen artean.
 • Irakasleen eta familien arteko harremanetan.
 • Eskola taldearen harremanetan.

Bestalde, arazo horien kudeaketa ez-eraginkorrak arazo emozional handiak eragiten ditu profesionengan, arlo horretako hainbat azterlanek erakusten duten bezala:

 • “Irakasleen %37,5 nahiko estresatuta dago ikasleekin duen harremana dela eta”.
 • “Irakasleen % 7,4k inoiz erasotua sentitu dela adierazi du”.
 • “% 2k hilean gutxienez behin eraso fisikoa jaso duela onartzen du”.
 • “Irakasleen eta familien arteko elkarreraginak sortutako estres-maila %19,3koa da”.
 • “%24k noizbait familien irainak jaso ditu”.

*2012, ILF-UGT Sindikatua.

 • Ikasleen diziplina eza eta errespetu falta % 24 inguru.
 • Ikasleen interes eta motibazio falta % 22 ingurukoa.
 • Familien laguntza eta lankidetza eza, batez beste %13 ingurukoa.
 • Familien onarpen eskasa, batez beste %11 ingurukoa.

*Madrilgo Psikologoen Elkartea: irakasleengan ondoez psikosozial handiena eragiten duten 4 faktoreak (2018).

Faktore horiek guztiek funtsezkoa egiten dute ikastetxeetan emozioen eta bizikidetzaren arloan esku hartzea. Hori dela eta, Bitar-Bask Bitartekaritzaren Euskal Elkarteak hainbat prestakuntza-ekintza diseinatu ditu, lidergoa, bizikidetza, adimen emozionala eta gatazken ebazpena lantzeko.

Kontzeptuen definizioa:

Bitartekaritza: Bitartekaritza Gatazkak Eraldatzeko erdiegituratutako eta borondatezko prozesua da, komunikazioan eta negoziazioan oinarritua. Horren bidez, alderdiak hirugarren neutral batekin elkartzen dira, elkarren arteko lankidetza eta errespetuzko giro batean gatazkak konpontzen saiatzeko. Estatu Batuetan sortu zen 1960ko hamarkadaren amaieran, eta gaur egun Europan gorakada handia izan duen prozedura da. EBk gizarte-bakegintza tresna garrantzitsuenetakotzat jotzen du, eta arlo hauetan nabarmentzen da: familia, eskola, enpresa eta biktima-egoera. Baina, dimentsio formal horretaz gain, Bitartekaritza haratago doa, profesional askoren eguneroko bizitzan oso tresna garrantzitsuak eskaintzen baititu; izan ere, irakasleak bezala, gizarte-harremanek, laguntza-, negoziazio- edo gatazka-prozesuek dakartzaten zailtasunei aurre egin beharra ikusten dute, beren gaitasun profesionalen artean.

Zaharberritze Praktikak: Ikastetxeetan indarkeria areagotzearen aurrean, hainbat konponbide-proposamen aurkeztu dira, eta berehalakoena indarkeria kontrolatzeko errepresioa areagotzera jotzen dutenak dira: diziplina-erregelamenduak gogortzea, edo polizia ikasgeletara sartzea, baina, beste hainbat herrialdetan ikuspegia integralagoa da, eta ikuspegi horretan, diziplina-prozedurak eta neurri zuzentzaileak bertan behera utzi gabe, lehentasuna ematen zaio gatazkaren kaltea konpontzeko eta hura aprobetxatzeko ikuspegiari, bizikidetzako kultura berri bat eta giro harmonikoa eraikitzeko ikastetxe osoan. Zaharberritze-praktika Justizia leheneratzailearen garapenetik dator. Justizia hori azken urteetan mundu mailan garatutako Zuzenbidearen korronte bat da eta eraso baten aurrean, garrantzitsuena kaltea konpontzea dela eta azpimarratzen du, parte hartzen duten pertsona guztiek lankidetza-prozesu batean sartuz. Betidanik pentsatu izan da kaltea iraindu duena zigortzearen bidez konpontzen dela, baina, egia esan, gaia hori baina konplexuagoa da, pertsona batek beste pertsona bat iraintzen duenean, ez dago pertsona kaltetu bakarra, asko dira arazoaren zati. Mindu duen pertsonak segur aski gorroto handia izango du barruan eta ez da erasotuz konpontzen aitzitik, min gehiago egiten jarraitzen dio bere buruari horrela, bai eta hurbileko pertsonei ere (lagunei).

Programako bizikidetza gaitasunak eta gatazken eraldaketa

Programan gaitasun sozioafektibo hauek garatuko ditugu eskolako bizikidetzaren testuinguruan harreta berezia jarriz:

Bizikidetza Aztertzeko Gaitasunak: Gailtasun nabarmenak eta ezkutukoak ulertzea modu eraginkorrean sahiesteko helburuz.

 • GATAZKA aztertzea.
 • TALDEA-GELA aztertzea.
 • IKASLEA aztertzea.

Gaitasun emozionalak: Norberaren eta taldearen emozioak eta sentimenduak ulertu eta kudeatzea, gelako bizikidetza zailtasunei aurrea hartu eta aurre egiteko.

 • Nire erreakzio emozionalak ezagutu eta erregulatzea.
 • Beste pertsonen emozioak erregulatzea.
 • Gatazka Emozionalak konpontzeko beharra.
 • Hitzik gabeko komunikazioa eta enpatia.

Komunikazio gaitasunak: Komunikazio trebetasunak eta teknikak egoki erabiltzea gatazkei aurrea hartu eta konpontzeko.

 • Komunikazio estrategikoa
 • Aktiboki entzutea eta feedbacka.
 • Galdera.
 • Komunikazio asertiboa eta kooperatiboa.
 • Komunikazioa eta mugak ezartzea.

Negoziazio gaitasunak: Negoziazio printzipioak, tresnak eta teknikak aplikatzea talde baten arazoei lankidetza konponbideak bilatzeko.

 • Elkarlaneko negoziazioa
 • Elkarlaneko negoziazioaren teknikak eta estrategiak

Harremanetarako gaitasunak: gatazkak eraldatzeko perspektibak, tresnak eta teknikak nola erabili. Bizikidetza arazo baten aurrean pertsonen arteko ulermena eta enpatia sortzeko.

 • Ahalduntzea eta legitimazioa.
 • Birformulazioa eta Ni hizkuntza.
 • Galdera zirkularrak.
 • Historia alternatiboa

Estrategia eta Tekniken gaitasunak: Irakasle taldea  ikasgelan gertatu daitezken bizikidetzako zailtasunen aurrean estrategia eta prozesu desberdinak egokitzeko gai izatea komeni da.

 • Lankidetza negoziazioa.
 • Gela Batzarra.
 • Bitartekotza.
 • Bitartekaritza konpontzailea.
 • Bake-zirkuluak.
 • Batez besteko talde lana / behatzailea.
 • Euskarri-zirkuluak.
 • Odol-zirkuluak.
Irakurri gehiago

Helburuak

Helburu orokorrak:

Programak eskolako taldearen eskura jartzen ditu gatazka profesionalak errazteko trebetasunak, tresnak eta teknikak, ikasgelan gertatzen diren gatazka eta eraso egoeren testuinguruan. Horrela, irakasle-taldea ahalduntzea lortu nahi da, bere taldean sortzen diren bizikidetzako zailtasunen autogestioari dagokionez, bai benetako gatazkei aurre egiteko, bai aurrea hartzeko.

Helburu zehatzak:

1) Gatazka orokorrak eraldatzeko ikuspegi eta estrategiak barneratzea, gelako bizikidetzaren testuinguruan.

2) Zuzeneko Sarbidearen teknika nagusiak barneratzea. (Alternative luche Resolver), Bitartekaritzaren ikuspegiak eta Justizia Lehengoratzailearen teknika nagusiak aurkeztuz.

3) Berdinen arteko gatazkak eta eskolako indarkeriaren eta erasoen beste egoera batzuk aztertu eta diagnostikatzeko tresnak eskuratzea.

4) Pertsonen arteko eta pertsonen arteko komunikaziorako gaitasun orokorrak garatzen hastea, gatazkak eskola-testuinguruan eraldatzeko prozesuen barruan sartu aurreko urrats gisa.

5) Gatazkak eraldatzeko prozesuetako fase inplizituak barneratzea, hasierako faseetako harreman-teknikak garatuz.

6) Negoziazioaren ikuspegi nagusiak barneratzea, elkarlaneko negoziazioa azpimarratuz.

7) Bideratzailearen entrenamendu-fasea hastea gatazka-egoera errealen bidez. Parte-hartzaileek gatazkak eraldatzeko landutako gaitasunak eta hainbat prozesu praktikan jarriko dituzte.

Irakurri gehiago

Jarduera nori zuzenduta

 • Irakasleak

Metodologia

Bizikidetzako eta gatazken eraldaketako gaitasunen garapenean oinarritutako bi dimentsio konbinatzen ditu prestakuntzak:

Moodle plataformaren bidezko autoprestakuntzan:

 • Ezagutza teorikoak eskuratzea.
 • Jarduera praktikoak eta autoebaluazio probak egitea.

On line saioak zuzenean: Zalantzak argitzeko eta elkarbizitza kudeaketarako eta gatazken eraldaketarako trebetasun, tresna eta tekniken inguruko lan interaktiboa egiteko saioak.

Programak eskola taldearen esku hartzea gomendatzen du gatazka profesionalak errazteko trebetasunak, tresnak eta teknikak, ikasgelan gertatzen diren gatazka eta eraso egoeren testuinguruan aplikatuz. Horretarako, irakaskuntza-metodologia eta hazkunde pertsonal eta profesionalean oinarritutako ibilbide metodologikoarekin planteatzen da: 1. FASEA: autoezagutza; gaitasun pertsonalen autoebaluazioa (kontzientzia hartzea). 2. FASEA: Autoprestakuntza (Paradigma teorikoak eskuratzea). 3. FASEA: Eskumenen aplikazio kontzeptuala. 4. FASEA: Gaitasunen entrenamendu isolatua. 5. FASEA: Entrenamendu globala (gaitasunen arteko erlazioa). 6. FASEA: gaitasun berrien garapenaren ebaluazioa. Proba teorikoa: modulu didaktiko bakoitzeko 10 galderako test formatuan eduki teorikoak eskuratzeko ebaluazioan oinarritzen da. Proba praktikoa: Ikaskuntza teorikoa Eskola Bizikidetzako testuinguru eta agertoki desberdinetan aplikatzeari buruzkoa.

Irakasle taldea:

Asier García Real

 • Bideratzailea, bitartekaria eta bizikidetza aholkularia
 • Hezkuntza-Coacha
 • "Nola aurre egin gatazkei?" proiektuaren koordinatzailea
 • Bitartekaritzari eta gatazken ebazpenari buruzko liburuen eta bestelako argitalpenen autorea
Irakurri gehiago

Kolaboratzaileak

 • Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza Saila

Programa

2022-03-01 / 2022-03-08

Módulo. 1: Introducción a la Transformación de Conflictos en el Aula

La convivencia escolar y sus dificultades. Consideraciones generales respecto de la convivencia. Estrategias y Estilos de Transformación de Conflictos en el Aula.

SESIÓN ONLINE EN DIRECTO: Martes 8 de marzo de 17:00 a 19:00.

2022-03-08 / 2022-03-15

Módulo. 2: Análisis de Conflictos y otras situaciones de Agresión y Violencia Escolar

El análisis del aula como grupo social. Análisis de conflictos interpersonales. El acoso escolar.

SESIÓN ONLINE EN DIRECTO: Análisis de conflictos y otras dificultades de convivencia escolar. martes 15 de marzo de 17:00 a 19:00 horas.

SESIÓN ONLINE EN DIRECTO: Ciber convivencia y acoso escolar .martes 22 de marzo de 17:00 a 19:00 horas.

SESIÓN ONLINE EN DIRECTO: Análisis sociométrico y del acoso escolar. miércoles 23 de marzo, de 17:00 a 19:00 horas.

2022-03-15 / 2022-03-22

Módulo. 3: Habilidades de Comunicación Emocional en la Transformación de Conflictos

Trabajar con las emociones y sentimientos en los conflictos. La escucha activa en la transformación de conflictos. La comunicación asertiva en la transformación de conflictos.

SESIÓN ONLINE EN DIRECTO: martes 29 de marzo de 17:00 a 19:00 horas.

2022-03-22 / 2022-03-29

Módulo. 4: La Negociación Colaborativa

El Docente y la Negociación. Las fases de la Negociación Colaborativa. La Conducta del negociador.

SESIÓN ONLINE EN DIRECTO:  martes 5 de abril, de 17:00 a 19:00 horas.

2022-03-29 / 2022-04-05

Módulo. 5: Proceso, Técnicas y Herramientas de Mediación

La Mediación Escolar. Escuelas o modelos de Mediación. Fases del proceso de Mediación. Habilidades, herramientas y técnicas de Mediación.

SESIÓN ONLINE EN DIRECTO: martes 12 de abril de 17:00 a 19 horas.

2022-04-05 / 2022-04-29

Módulo. 6: Prácticas Restaurativas y otras técnicas de transformación de conflictos en aula

Las Prácticas Restaurativas en el ámbito Escolar. Principales Técnicas Restaurativas. Otras técnicas de Transformación de Conflictos en el aula.

SESIÓN ONLINE EN DIRECTO: martes 19 de abril de 17:00 a 19:00 horas.

Zuzendariak

Asier García Real

ASOCIACIÓN VASCA DE MEDIACIÓN, BITARBASK

Facilitador, Mediador y Consultor de Convivencia Coach Educativo Coordinador del Proyecto: "¿Cómo Afrontar los Conflictos?" Autor de libros y otras Publicaciones en materia de Mediación y Resolución de Conflictos Director de Garrébil, “solución de conflictos” Secretario de Bitarbask, Asociación Vasca de Mediación FORMACIÓN Licenciado en Administración y Dirección de Empresas Universidad de Deusto Master en Humanidades y Comunicación / Deusto Curso de aptitud pedagógica Universidad Alfonso X El Sabio Formación en Coaching Personal, Universidad de Murcia Formación en Mediación Homologada por el Ministerio de Justicia TRABAJO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Gobierno vasco (Dirección de Derechos Humanos y Lehendakaritza) Gobierno de La Rioja Ayuntamiento de Erandio Ayuntamiento de Basauri Mancomunidad del Txorierri Ayuntamiento de Zalla Ayuntamiento de Ermua Ayuntamiento de Güeñes Ayuntamiento de Arrasate Ayuntamiento de Ordizia

Hizlariak

Asier García Real

bitarbask

Facilitador, Mediador y Consultor de Convivencia Coach Educativo Coordinador del Proyecto: "¿Cómo Afrontar los Conflictos?" Autor de libros y otras Publicaciones en materia de Mediación y Resolución de Conflictos Director de Garrébil, “solución de conflictos” Secretario de Bitarbask, Asociación Vasca de Mediación FORMACIÓN Licenciado en Administración y Dirección de Empresas Universidad de Deusto Master en Humanidades y Comunicación / Deusto Curso de aptitud pedagógica Universidad Alfonso X El Sabio Formación en Coaching Personal, Universidad de Murcia Formación en Mediación Homologada por el Ministerio de Justicia TRABAJO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Gobierno vasco (Dirección de Derechos Humanos y Lehendakaritza) Gobierno de La Rioja Ayuntamiento de Erandio Ayuntamiento de Basauri Mancomunidad del Txorierri Ayuntamiento de Zalla Ayuntamiento de Ermua Ayuntamiento de Güeñes Ayuntamiento de Arrasate Ayuntamiento de Ordizia

Matrikula prezioak

Matrikula2022-03-03 arte
157,00 EUR
133,00 EUR
133,00 EUR
110,00 EUR
133,00 EUR

Sustainable development goals

2030 Agenda da nazioarteko garapenerako agenda berria. Nazio Batuen Erakundeak onartu zuen 2015eko irailean eta giza garapen jasangarriaren aldeko tresna eraginkorra izan nahi du planeta osoan. Haren zutabe nagusiak dira pobrezia errotik desagerraraztea, zaurgarritasunak eta desberdintasunak urritzea, eta jasangarritasuna bultzatzea. Aukera paregabea eskaintzen du mundua 2030. urtea baino lehen aldatzeko eta pertsona guztien giza eskubideak bermatzeko.

Garapen jasangarrirako helburuak

16 - Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztientzako justiziarako sarbidea erraztea eta maila guztietan kontuak ematen dituzten erakunde eraginkorrak eta inklusiboak eraikitzea. Gai gakoak: indarkeria, tratu txarrak eta esplotazioa txikitzea, zuzenbide estatua, justizia eskuratzeko berdintasuna, ustelkeria eta eroskeria murriztea, erakunde eraginkorrak eta gardenak, parte-hartzea, informazioa eskuratzea, oinarrizko askatasunak babestea.

Informazio gehiago
16 - Bakea, justizia eta erakunde sendoak