Gizartea
Arkitektura eta Hirigintza
Retos 2030 del Paisaje Urbano Histórico

Retos 2030 del Paisaje Urbano Histórico

Eka. 20 - 21. Eka, 2022 Kod. A01-22

Azalpena

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Hiri Agendaren Zuzendaritzak eta Kultura Paisaiak eta Ondarea UNESCO Katedrak (UPV/EHU) urtero antolatzen dute uda ikastaro bat (biltzar modalitatea), eta, jardute eremu gisa paisaia izanik, gai espezifiko bat planteatzen dute urtero.

Aurtengo ikastaroaren ardatza hiriko paisaia historikoak izango dira. Kontzeptu hori UNESCOk sortu zuen, eta hamar urte bete zituen 2021ean. Kontzeptuak izandako bilakaerari buruz hausnartuko da, baita hurrengo hamarkadan zehar izango dituen erronkei buruz ere, kontuan hartuta, bereziki, leku bakoitzeko errealitate soziokulturala.

Azaletik azalduta, hiriko paisaia historikoa prozesu global sozial eta sistemiko bat da, eta ondare mota desberdinen bitartez (materiala, immateriala, naturala eta kulturala) barne hartzen ditu lurralde faktore guztiak (ingurumenekoak, paisajistikoak, ekonomikoak eta sozialak). Nola kudeatu, horixe da alderdi kritikoa.

Gaur egun, kultura ondareak aurre egin behar die funtzionaltasun eskaerak eta ustiapenari lotutako interes ekonomikoek dakartzaten arriskuei. Testuinguru horretan, kultura ondasunen rolaren gaineko eztabaida oreka ezegonkor batean kokatzen da beti: alde batetik, ondasun horiei berezkoa zaien izaera errepikaezina dago, eta bestetik, merkatu askeko gizarte globalizatuan duten erabilera, XXI. mendeko mundu garaikidearen ezaugarria.

Egungo mundu hiritarrak ezaugarritzat ditu etengabeko dinamismoa, berehalakotasuna eta berritasuna, eta, horien ondorioz, beharrezkoa da hiriak dimentsio finko eta objektibo bat zenean tradizionalki izan duen homogeneotasun kulturala gainditzeko gai izango diren tresnak garatzea. Tresna horiek baliagarriak izan behar dute egungo hiriak kudeatzeko, hots, etengabe eraikitzen ari diren hiri dinamikoak, kontsumo intentsiboko espazio bilakatu direnak, non globalizazioak, hutsaltzeak eta despertsonalizazioak oso bizkor aurrera egiten duten, bertakoa, egunerokoa eta kolektiboa identitatearen gotorleku berritzat aldarrikatzen dituzten oihu lotsatien artean. Zer gertatzen da hiri paisaia historiko askoren arima elikatzen duten monumentu zaharrekin? Nola egituratu behar da herentzian jasotako mendetako ondare horren kudeaketa hiri garaikidearen ekosistema berriaren barruan? Egoera nahasgarria da, ikuspegia edozein dela ere, eta malgutasunak, asmamenak eta praxi egokiak bakarrik harmonizatu ditzakete itxuraz kontraesankorrak diren baina txanpon beraren aurkia eta ifrentzua diren interesak. Ez da erronka makala.

Irakurri gehiago

Helburuak

BATERAKO HAUSNARKETA egitea UNESCOk sortutako HIRI PAISAIA HISTORIKOA kontzeptuak izan duen bilakaerari buruz (2011tik gaurdaino), eta EAEn herritarrek hirietan kalitatezko paisaia izateko duten eskubideari begira hartuta ditugun konpromisoak aurkeztea.

TOKIKO IKUSPEGIA: Beharren eta zaurgarritasunen azterketa. Hirien gaur egungo kudeaketa eta babes arazoak erakusteko kasu praktikoak aurkeztea. Bereziki, kontuan hartzea EAEko biztanleen % 85etik gora 10.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan edo funtzionalki zein espazialki hiru hiriburuetako eremu metropolitarrean sartuta dauden hiriguneetan bizi direla (Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak, 2019).

ERRONKAK ZEHAZTEA. Tresna praktikoak aurkeztea, Lurralde Antolamendutik abiatuta eta kultura ondare historikoaren garrantzian zentratuta lagungarriak izan daitezkeenak kasuak kudeatzeko hainbat estrategia erabiliz, hala nola: lurraldea berrerabiliz eta birziklatuz, espazio zaharkituak berriztatuz, azpiegitura berdea hiri bilbean txertatuz, elementu identitarioen balioa nabarmenduz, auzoetako eraikinak zaharberrituz, paisaiaren integrazioa eta kalitatea bermatuz edo espazio hutsak dibertsifikatuz.

 

AHOZKO KOMUNIKAZIO LABURRETARAKO DEIALDIA (ekainaren 1erarte)

Irakurri gehiago

Jarduera nori zuzenduta

  • Unibertsitateko ikaslea
  • Irakasleak
  • Profesionalak
  • Publiko orokorra
  • Administrazioetako teknikariak/politikariak, kidego profesionalak, talde interesdunak (auzo elkarteak, kultura elkarteak, etab.)

Kolaboratzaileak

  • Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio de la UPV/EHU
  • Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de Gobierno Vasco

Zuzendariak

Aida Lopez Urbaneja

UPV/EHU, Coordinadora Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio

UPV/EHUko Ingurugiroaren Zientzietan lizentziaduna (2009) da, Paisajismo Masterra du (UPC) eta Paisaien Kudeaketa Masterra (UPV/EHU) egin du. Herritarren parte hartzearen eta Lurraldea, Paisaia eta Ondarearen kudeaketa eta ikerketaren arloan garatu du bere ibilbide profesionala. Egun, Kultur Paisaiak eta Ondarea Unesco Katedran ikertzaile eta koordinatzaile gisa lan egiteaz gain, Paisaiaren Kudeaketa eta Antolamendua hobetzeko sozializazio protokoloei buruzko doktorego-ikerketa burutzen ari da. Gainera, UFZ Ingurumen Ikerketa Zentroan (Leipzig, Alemania) izandako lehen esperientzia profesionaletik hasi, Bartzelonan BCNlandscape kolektiboa sortu eta gaur egun EAEra iritsi arte, nazio zein nazioarte mailako hainbat proiektutan parte hartu du, hezkuntzaren eta ingurumen sentsibilizazioaren, paisaia berreskuratzearen eta instalazio efimeroen arloan, besteak beste.

Victoria Azpiroz Zabala

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Arkitekturan lizentziatu zen UPV/EHUn (Donostia, 1995). Ondoren, hainbat enpresatan eta bere estudioan egin du lan, batez ere eraikuntza eta urbanizazio proiektuetan. 2008an, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamenduko Zerbitzuko kide bihurtu zen eta, gaur egun, nagusiki, Paisaiaren eta hura Lurralde Plangintzan sartzearen inguruan egiten du lan.

Hizlariak

Marina Ambrosio González

Consultora ambiental e investigadora especializada en ordenación territorial, sostenibilidad urbana, evaluación ambiental y paisaje. Licenciada en Ciencias Ambientales, DAE en Territorio, Medio Ambiente y Sociedad y doctoranda en el Grupo de Investigación Paisaje y Territorio en España, Europa Mediterránea y América Latina de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ejercido como profesora asociada en la UCM y la UAM. Tras 10 años de labor profesional en el estudio Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio como miembro del equipo redactor y responsable de medio ambiente de numerosos instrumentos de planeamiento, desde hace 5 desarrolla el ejercicio libre de su profesión colaborando con entidades públicas y privadas en la consecución de procedimientos de evaluación ambiental estratégica, el desarrollo de planes y proyectos de sostenibilidad y naturalización urbana o en la redacción de Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, entre otros.

Iñaki Atxukarro Arruabarrena

Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco en 1983. 1984-1986: beca de investigación del Gobierno Vaso en Bolonia y Freiburg. 1987-1996: área de Urbanismo, sucesivamente: TAG de Urbanismo, Jefe de Disciplina Urbanística, Jefe de Gestión Urbanística, Letrado de Urbanismo. 1996-2002: área de Secretaría-Asesoría Jurídica, sucesivamete: Jefe de Servicio de Secretaría, Letrado Municipal. 2003: un semestre como Asesor urbanista del Ararteko. 2003-2009: del segundo semestre del 2003 a mayo de 2009 Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián. De mayo 2009 a diciembre de 2012 Viceconsejero de Planificación Territorial y Aguas del Gobierno Vasco. De enero de 2013 a la actualidad: Letrado Municipal en el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián.

Agustin Azkarate Garai-Olaun

Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio. UPV/EHU

Catedrático en la Universidad del País Vasco. Director del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido (GPAC). Director de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio. Docente de Tercer Grado. Orientó sus primeras investigaciones al estudio de un grupo de necrópolis tardoantiguas (ss. VI-VII d.C.) de hondas resonancias en la historiografía de la época. Durante los últimos lustros viene trabajando en los ámbitos de la Arqueología de la Arquitectura y los Paisajes Culturales (Catedral de Santa María, Basílica de Armentia, Valle Salado de Salinas de Añana, Murallas prefundacionales de Vitoria-Gasteiz, Galerías de Punta Begoña…). Más recientemente, desde GPAC y la Cátedra UNESCO está comprometido con varios proyectos emplazados en el continente americano. European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards por la Catedral de Santa María (2002), European Archaeological Heritage Prize (2019), Premio Eusko Ikaskunta-Caja Laboral Kutxa de Humanidades (2021), Medalla de Oro de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz (2005). Enlaces de interés: www.ehu.eus/gpac, www.catedraunesco.eu.

Verónica Benedet

Doctora por la UPV/EHU, especializada en restauración de edificios históricos. Arquitecta por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2007 forma parte del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido y de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio. Es coordinadora del colectivo feminista de profesionales en Arquitectura, Urbanismo y Patrimonio, ARQSarean y de la plataforma PatrimonioSXX. Este marco le ha servido para participar en numerosos proyectos en Euskadi, a nivel estatal e internacional. Cabe destacar que, en paralelo a la investigación sobre el patrimonio construido, durante los últimos años, ha trabajado sobre la perspectiva de género en la Arquitectura. Derivado de este interés, subrayar el trabajo que ha realizado recientemente gracias a la beca de investigación otorgada por el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, sobre las “Arquitectas Invisibles en Euskadi”, del que viene a mostrarnos un breve análisis del estado de la cuestión. Recientemente le han otorgado la Beca post doctoral Margarita Salas para realizar su trabajo post doctoral de extrapolación y experimentación del “Protocolo de Valoración y Estrategias de Gestión Inclusiva del Patrimonio residencial urbanos del SXX” en la ciudad de Buenos Aires.

Manuel Borobio Sanchiz

ABTEMAS SL

Nahir Cantar

Nahir Meline Cantar es Doctora en Geografía (UNLP, 2021) y Arquitecta (UNLP, 2016). Se especializa en el estudio del patrimonio urbano y la sustentabilidad sociocultural, particularmente a través de la aplicación de indicadores. Es Becaria Interna Doctoral en Temas Estratégicos del CONICET dentro del Instituto del Hábitat y del Ambiente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina (IHAM- FAUD-UNMdP). Forma parte del Programa PATRIMONIA (Programa Interdisciplinario de Estudios del Patrimonio - Instituto INCUAPA, U.E. CONICET) y de equipos de investigación en el IHAM (FAUD-UNMdP) y en el Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos (CIEC-FAU-UNLP). Asimismo, integra el Observatorio de Patrimonio Cultural de la UNICEN y la Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico (FACSO-UNICEN). Ha participado en proyectos de extensión universitaria y consultorías profesionales, así como cuenta con publicaciones nacionales e internacionales.

Ignacio De la Puerta Rueda

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Master en Arquitectura por la Escuela de Arquitectura de Madrid en la especialidad de Edificación (1983), es diplomado en Derecho Urbanístico, especialista en Edificación, Rehabilitación y Urbanismo sostenible y Mediador Civil y Mercantil, con amplia experiencia en la planificación estratégica, planificación urbana y procesos de calidad. Desde el año 1983 ha desempeñado la Dirección del Estudio IP Arquitectos, en el que se han desarrollado tanto Proyectos y Dirección de obras de Edificación y Rehabilitación, como de Planeamiento, actividad que ha mantenido hasta su reciente nombramiento (enero 2017) como Director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno Vasco. En los últimos años ha formado parte del Grupo de Trabajo de Rehabilitación GTR, en el que ha coordinado el grupo de trabajo con las comunidades autónomas, siendo coautor con Albert Cuchí.

Aniceto Delgado Méndez

Doctor en Antropología por la Universidad de Sevilla con la tesis “Tradición y patrimonio: imágenes de permanencia y cambio den las danzas rituales onubenses”. Actualmente desarrolla su labor en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Junto a las labores desarrolladas en el IAPH colabora en otras acciones relacionadas con la investigación, la intervención, la comunicación o la formación en patrimonio cultural. Forma parte del equipo del Proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, y también del equipo investigador de dos proyectos nacionales relacionados con la gestión pública del patrimonio etnológico y el patrimonio cultural inmaterial. Además de su labor investigadora, el autor forma parte del Comité de Redacción y Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, y otros consejos editoriales.

Iñigo Galdeano Perez

José Luis Lalana Soto

Universidad de Valladolid, Investigador posdoctoral

Licenciado en Geografía (Universidad de Valladolid, 1995), Especialista Universitario en Planificación Urbanística y Territorial y Doctor en Urbanismo. Desde el curso 2009/2010, profesor en el Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, actualmente como investigador. Sus campos de trabajo fundamentales son el paisaje, el patrimonio cultural, en varias perspectivas (patrimonio urbano, patrimonio mundial, patrimonio industrial, paisajes culturales) y la movilidad, desde la perspectiva de la planificación urbana y territorial. Sobre estos temas ha publicado artículos y capítulos de libro, ha participado en congresos nacionales e internacionales, ha impartido docencia y realizado trabajos, tanto como profesional como dentro de proyectos de investigación

Mar Loren Méndez

Mar Loren-Méndez, doctora arquitecta, Universidad de Sevilla US, Máster en Patrimonio y Nuevas Tecnologías -Programa Europeo Leonardo Da Vinci, Advanced Master Design Studies, Harvard University. Catedrática del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, US. Responsable del Grupo de Investigación Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporános. Directora de la Cátedra UNESCO en Patrimonio urbano construido en la era digital CREhAR (Creative Research and Education on heritage Assessment and Regeneration). Su investigación se centra en el Patrimonio no excepcional y en concreto, Moderno y Contemporáneo. En dicho contexto y con líneas consolidadas en procesos de transferencia Europa-EEUU, y transformación del litoral y turismo, actualmente estudia la necesaria innovación metodológica y creativa en la caracterización y protección patrimonial, con la integración de Nuevas Tecnologías. Más de 70 publicaciones a nivel nacional e internacional, proyectos y contratos de investigación; comisariado de exposiciones, así como premios por la innovación y la excelencia avalan su trayectoria.

Francesc Muñoz Ramírez

Doctor en Geografía. Premio a la mejor tesis doctoral en atención a los valores humanos en la ingeniería (Cátedra Victoriano Muñoz Oms, UPC, 2004). Ha publicado textos como urBANALización: paisajes comunes, lugares globales (2008). Jurado en los Premios Rey Jaime I (Área de Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad, 2010); Premios City to City (2012); y en el Festival de instalaciones eléctricas urbanas Luz BCN (2018). Miembro del Consejo Asesor del Año Cerdà (2009-2010) y del Plan de Barrios del Ayuntamiento de Barcelona (2016-2020). Comisario de proyectos expositivos como la exposición conmemorativa de los 30 Años de Ayuntamientos Democráticos: Local, Local! La ciudad que viene (2010); La fábrica de la Luz (Premio Bonaplata 2014 en la categoría de ‘Premio Especial de Patrimonio’); o Arquitecturas en la orilla (Fundación Mies van der Rohe, 2019). Dirige la colección Palabra y Paisaje (Àmbit ed.) y desarrolla su actividad académica como director del Observatorio de la Urbanización de la UAB.

Julia Rey Pérez

Doctora Arquitecta y Profesora Titular en la Universidad de Sevilla (US). Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (Marph). Miembro de la Cátedra UNESCO en Patrimonio urbano construido en la era digital CREhAR. Investiga la identificación, caracterización y puesta en valor del patrimonio urbano en su incorporación en el diseño de estrategias urbanas sostenibles y así integrarlo en las políticas locales. Ha colaborado con diferentes municipios en la aplicación de la "Recomendación sobre el paisaje histórico urbano” (Recomendación), concretamente en el desarrollo de procesos participativos para involucrar a los ciudadanos junto con los técnicos y la administración en la identificación de los valores y atributos culturales orientados a la protección y gestión del patrimonio en contextos urbanos y rurales. Responsable del Programa "Paisaje Urbano Histórico" en el Plan Director del Patrimonio Histórico Municipal de Sevilla (2019-2021). Estancias de investigación postdoctorales con proyectos para la puesta en marcha de la "Recomendación" en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador, en la Universidad de Cuenca, en la Cátedra UNESCO "Patrimonio y Regeneración Urbana" del IUAV, en la Universidad de Oporto y en la TU/e.

Gorka Rodríguez Olea

Gorka Rodríguez Olea es periodista e investigador especializado en Ciudades Inteligentes y Ciudadanía. Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en distintas organizaciones vinculadas a la producción cultural, la pedagogía y la innovación social. Es socio fundador de Urbanbat, una cooperativa de iniciativa social dedicada a la investigación, la producción de cultura crítica y la mediación en procesos de regeneración urbana. A través de su trabajo promueven la innovación social y la creatividad ciudadana con el propósito de favorecer una cultura de la participación que contribuya al cuidado y la mejora del entorno. Su actividad profesional está vinculada a la producción y el comisariado de proyectos culturales sobre la ciudad contemporánea (Hondakin, Transformaciones Urbanas, Imaginatu Bilbao, Play day, Imagina Madrid, Human Cities...). Desde hace 10 años co-dirige URBANBATfest, festival de arquitectura, urbanismo y ciudad de Bilbao.

Adrián Rodríguez Segura

Adrián Rodríguez Segura (Sevilla, 1993), arquitecto, Universidad de Sevilla US (2011-2017). Primero de la promoción con premios: Primer Premio Extraordinario Fin de Carrera 2021 (Ministerio de Universidades), Real Maestranza de Caballería 2017 (Real Maestranza de Caballería y US), Premio Extraordinario Fin de Estudios 2017 (US), Premio Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 2017 (Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y US). Personal Docente Investigador desde 2020 en la ETSA con Beca Formación Profesorado Universitario (FPU) 2019 (Ministerio de Universidades). Integrante de la Cátedra UNESCO en Patrimonio urbano construido en la era digital CREhAR (Creative Research and Education on heritage Assessment and Regeneration) desde 2019. Estudiante desde 2019 en el programa de doctorado en Arquitectura en la US. Miembro del Grupo de Investigación Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporános de la US. Socio fundador de JMR arquitectos. Su investigación y desarrollo profesional se centra en los procesos de caracterización y protección patrimonial, con énfasis en el patrimonio no excepcional y en sus valores experienciales, emocionales y afectivos.

Alba Zamarbide Urdaniz

Doctora en Arquitectura por la Universidad de Waseda, Japón. Ha participado desde 2012 en diversos proyectos de consultoría relacionados con escenarios estratégicos de gestión urbana y regional, desarrollo sostenible y participación ciudadana-machizukuri, con énfasis en territorios históricos. Ganadora en 2018 del premio de investigación europeo “ENCATC Research Award” en política y gestión cultural que otorga el ENCATC con la investigación “Re-defining the role of ‘buffers’ in the management of the historical territory. The discrepancies between theoretical concepts and practical interpretations of ‘buffer’ zones in Eastern and Western Cultural World Heritage sites” (redefiniendo el papel de las “zonas de amortiguamiento” en la gestión del territorio histórico. Discrepancias entre teoría e interpretaciones prácticas de las “zonas de amortiguamiento” en sitios culturales del Patrimonio Mundial en oriente y occidente). Desde 2019 trabaja como coordinadora del World Heritage Cities Programme y HUL en el Centro del Patrimonio Mundial, UNESCO, Paris.

Beatriz Sendín Jiménez

n’UNDO propone la intervención en territorio y ciudad desde No-hacer, Rehacer y Deshacer. No se trata del menos es más, sino del nada es más, de la sustracción como medio para la mejora. Valorar ausencia y preexistencia; limpiar y recuperar para mejorar paisaje. Actuar mediante la No construcción de propuestas no pertinentes; Reutilización de infraestructuras y edificaciones; Minimización de impactos nocivos y Desmantelamiento de elementos perniciosos o prescindibles. n’UNDO fundamenta su trabajo en la crítica, el debate y la reflexión. Su oficina técnica (n’OT) trabaja para mejorar la vida de las personas bajo los principios n ́UNDO de mínima intervención y máximo impacto, en línea con los ODS. El equipo de n’OT lo componen profesionales vinculados a la arquitectura, el urbanismo, la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo. Su práctica profesional incluye la consultoría urbanística y territorial, el desarrollo de proyectos arquitectónicos desde una perspectiva n’UNDO, la elaboración de informes técnicos y la evaluación de necesidades e impactos.

Matrikula prezioak

Matrikula aurrez aurre2022-06-05 arte2022-06-20 arte
60,00 EUR80,00 EUR
20,00 EUR20,00 EUR
Matrikula online zuzenean - ZOOM2022-06-05 arte2022-06-20 arte
60,00 EUR80,00 EUR
20,00 EUR20,00 EUR

Kokalekua

Goiuri Jauregia

Matxete plaza, z/g. 01001 Vitoria-Gasteiz

Araba

Sustainable development goals

2030 Agenda da nazioarteko garapenerako agenda berria. Nazio Batuen Erakundeak onartu zuen 2015eko irailean eta giza garapen jasangarriaren aldeko tresna eraginkorra izan nahi du planeta osoan. Haren zutabe nagusiak dira pobrezia errotik desagerraraztea, zaurgarritasunak eta desberdintasunak urritzea, eta jasangarritasuna bultzatzea. Aukera paregabea eskaintzen du mundua 2030. urtea baino lehen aldatzeko eta pertsona guztien giza eskubideak bermatzeko.

Garapen jasangarrirako helburuak

10 - Desberdintasunak murriztea

Herrialdeetako eta haien arteko desberdintasunak murriztea. Gai gakoak: pertsona guztien inklusio sozial, ekonomiko eta politikoa sustatzea, aukera berdintasuna, zergen, soldaten eta berdintasunerako gizarte babesaren politikak, migrazioa eta migrazio politikak, garapenerako laguntza ofiziala, munduko erakunde eta merkatuak arautzea eta zaintzea.

Informazio gehiago
10 - Desberdintasunak murriztea

11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Hiriak eta giza asentamenduak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea. Gai gakoak: sarbidea etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egoki, seguru eta irisgarrietara, garraio sistema egokiak eta jasangarriak, hirigintza inklusiboa, plangintza eta kudeaketa parte hartzailea, kultura eta natura ondarearen babesa, airearen kalitatea, hondakinak, berdeguneak, hiriguneen, hiri inguruen eta landa inguruneen arteko loturak.

Informazio gehiago
11 - Hiri eta komunitate jasangarriak

Beste ikastaro interesgarriak...