Curso de verano
Euskararen familia bidezko transmisioa: ezaugarriak, egoera eta bilakaera

Euskararen familia bidezko transmisioa: ezaugarriak, egoera eta bilakaera

21.Jun - 22. Jun, 2021 Cód. K07-21

Descripción

Este Curso de Verano se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad de participar en directo online a través de ZOOM. Selecciona en el proceso de matrícula cómo vas a participar: presencialmente u online en directo.

La transmisión familiar y generacional de la lengua es fundamental. De hecho, es el medio más natural, eficaz y económico para asegurar la supervivencia de la lengua.

Siendo conscientes de la importancia de la transmisión familiar para la revitalización del euskera, resulta imprescindible conocer las conductas de cada tipo de familia, así como identificar las dificultades, oportunidades y variables que pueden subyacer bajo dichas conductas (espacio sociolingüístico, edad, origen, nivel de estudios...).

Leer más

Objetivos

El objetivo de este Curso de Verano es dar una respuesta adecuada a las siguientes cuestiones:

 • ¿Cuáles son los motivos de la elección lingüística?
 • ¿Cuáles son las dificultades para cambiar los hábitos lingüísticos a favor del euskera?
 • ¿Cómo influyen la familia, la compañía, el contexto sociolingüístico y/o el ambiente de trabajo en el cambio de hábitos lingüísticos?
 • ¿Cómo cambian los hábitos lingüísticos a lo largo del tiempo? (Cambio lingüístico dentro de la pareja, entre pareja e hijos/as, entre hijos/as)
 • ¿Cuáles son las claves para reforzar la transmisión familiar del euskera?
Leer más

Público objetivo al que está dirigida la actividad

 • Alumnado universitario
 • Profesorado
 • Profesionales
 • Público en general

Colaboradores

 • Eusko Jaurlaritza - Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

Programa

21-06-2021

08:45 - 09:00

Erregistroa

09:00 - 09:15

Inauguración institucional

 • Bingen Zupiria Gorostidi Eusko Jaurlaritza - Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
 • Itziar Alkorta Idiakez UPV/EHUko Uda Ikastaroak/ Cursos de Verano de la UPV/EHU - Zuzendaria / Directora
09:15 - 10:00

“Egungo haurrak euskaldun hazi. Kokapen teorikoa“

 • Paula Kasares Corrales Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP/UPNA) - Irakaslea
10:00 - 11:00

“Familia bidezko transmisioa: azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa“

 • Jon Aizpurua Espin Eusko Jaurlaritza - Plangintza eta azterlan zerbitzuko arduraduna
 • Agurtzane Ortiz de Landaluze Goikolea Eusko Jaurlaritza - Plangintza eta azterlan zerbitzuko teknikaria
11:00 - 11:30

Pausa

11:30 - 12:30

“Familia bidezko transmisioa eremu euskaldunean eta erdaldunean“

 • Garikoitz Goikoetxea Etxeberria Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA) - UEMAko euskara teknikaria
 • Ana Hernandez Iñigo Bizkaiko Foru Aldundia (BFA) - BFAko euskara teknikaria
12:30 - 13:30

“Welsh language transmission and use in families: the next ten years (This speaker will participate by Zoom) / Galestar hizkuntzaren transmisioa eta erabilera familietan: datozen hamar urteak (Hizlari honen partaidetza Zoom bidez izango da)“

 • Jeremy Evas Welsh Government

22-06-2021

09:00 - 09:45

“Familia transmisioan eragiteko euskalgintzak duen ahalmena“

 • Ainara Lavado Alonso …eta kitto! Euskara Elkartea - …eta kitto! Euskara Elkarteko euskara teknikaria
09:45 - 10:30

“ Euskara familian, haur eta gazteei euskararen aldeko hizkuntza hautua egiten laguntzeko egitasmoa, ekologiaren ikuspegia eta praktikak hizkuntzetara ekarrita“

 • Ainhoa Lasa Agirre EMUN - EMUNeko teknikaria
 • Nerea Gartzia Gartzia Irrien Lagunak - Irrien Lagunak Elkarteko kolaboratzailea ("Tiritatxo")
10:30 - 11:15

“Ikastolen Hizkuntza-Proiektua: gurasoen hizkuntza-jarrerak ere badu eraginik seme-alaben hizkuntza-gaitasun eta portaeran“

 • Helena Baraibar Aizeburu Euskal Herriko Ikastolak (EHI) - Hizkuntza egitasmoen koordinatzailea
11:15 - 11:45

Pausa

11:45 - 12:30

“GurasoLeku: euskara familia bidez gehiago transmititzeko udalerri-mailako hizkuntza-politika sistematiko baten ahalegina“

 • Iñaki Arruti Landa Lasarte-Oriako Udala - Lasarte-Oriako Udaleko euskara zerbitzuko arduraduna
12:30 - 13:00

Síntesis

Directores

Josune Zabala Alberdi

Eusko Jaurlaritza, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaria

Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaria Eusko Jaurlaritzan. Euskal Filologian lizentziatua (EHU, 2002), Hizkuntzen aditu titulua eskuratua (Mondragon Unibertsitatea, 2005) eta Euskal ikasketetan doktorego programa eta ikerketa gaitasuna burutua (EHU, 2008). Lan ibilbidean, euskara eta bere irakaskuntzaren alorra landu du, batez ere: helduen euskalduntzean euskara irakasle eta trebatzaile (AEK eta udal euskaltegiak, 1999-2004); Euskara Biziberritzeko planetan aholkulari (Azpeitiko euskara patronatua, 2004-2005), eta Mondragon Unibertsitatean irakasle (HUHEZI fakultatea, 2004-2008 eta 2012-2014). Ikerketari dagokionez, HIJE taldeko (Hizkuntzaren jabekuntza eta erabilera) eta Eusko Ikaskuntzako Hezkuntza saileko partaide ere bada, eta Soziolinguistika Klusterrean ahozkotasunari buruzko ikerketa eta formazio ezberdinak gauzatu ditu. Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendari lanetan dihardu egun Eusko Jaurlaritzan.

Ponentes

Jon Aizpurua Espin

Eusko Jaurlaritza, Hizkuntza Politikarako Sailordetza

Jon Aizpurua Espin (Durango, 1963) Head of the Planning and Study Service of the Vice-Ministry of Language Policy of the Basque Government. Appointed member of Euskaltzaindia since 2018. Graduated in Basque Philology.

Iñaki Arruti Landa

Responsable del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Lasarte-Oria desde 1988

Helena Baraibar Aizeburu

Helena Baraibar Aizeburu Tolosa, 1960 hbaraibar@ehi.ikastola.eus Euskal Filologian lizentziatua Lan esperientzia: Tolosako Laskorain ikastolako irakasle eta BHko zuzendariorde. Euskal Herriko Ikastolak erakundean dihardu Hizkuntz Egitasmoen koordinatzaile. Hizkuntz Proiektua ikastoletan garatzen Gipuzkoako koordinatzaile izana. Ikastolen Leizaur euskaltegiaren partaide: ikastoletako irakasle eta profesionalen C2 mailako hizkuntz gaikuntzan. Hitzaldi eta argitalpenak: “Euskara batua eta euskalkiak hiztun osoaren baitan”, Euskaltzaindiaren mendeurrena, Arantzazu (2018) Ulibarri programa, Sakontze-ikastaroa: "Euskaldun eleanitzak hezteko bidean, hizkuntza- plangintza zehaztearen garrantzia”, Arantzazun (2005) HIK HASI: "Euskararen normalkuntzan eskolak paper ordezka ezina", (2004) EHI- Euskaltzaindia: "Zenbait orientabide erregistroen trataeraz", Jagon Saila (2008) Alberdi, Andres: Ahoskera, EIMA - Estilo liburua (2007) EHI: Ikastolen Hizkuntz Proiektua (2002 - 2009)

Jeremy Evas

Llywodraeth Cymru - Welsh Government, Head

Dr Jeremy Evas yw Pennaeth Prosiect 2050 yn Llywodraeth Cymru. Cyn hyn roedd yn Bennaeth Hybu'r Gymraeg a Newid Ymddygiad yn Llywodraeth Cymru ac yn ddarlithydd mewn polisi iaith a chynllunio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Bu hefyd yn Gyfarwyddwr Strategol Comisiynydd y Gymraeg, ac yn Gyfarwyddwr Polisi a Chynllunio Corpws ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg gynt. Ei brif ddiddordebau yw canfod a gweithredu sbardunau ymddygiadol ar gyfer cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg. Mae wedi goruchwylio'r traethodau doethuriaethol ar saernïo dewis iaith, awtomeiddio cyfieithu, a seicoleg ymddygiadol fel y'i cymhwysir i ryngweithio rhwng cyfrifiaduron a bodau dynol. Mae hefyd wedi cyhoeddi ymchwil ar y ffactorau sy'n effeithio ar drosglwyddo'r Gymraeg rhwng cenedlaethau. Yn Llywodraeth Cymru, mae'n gyfrifol am raglenni i gynyddu'r defnydd anffurfiol o'r Gymraeg mewn plant oedran ysgol, trosglwyddo’r Gymraeg a’i defnydd mewn teuluoedd, technoleg Gymraeg, y Gymraeg yn y sector preifat ac agweddau ar

Nerea Gartzia Gartzia

Garikoitz Goikoetxea Etxeberria

Ana Hernandez Iñigo

Ana Hernández, Soziologian (UPV-EHU) lizentziatu zen 1999an , Hizkuntzaren Soziologiaren esparruan espezializatu zelarik. Ondoren, Erasmus beka bati esker, “MSC in Science, Technology and Society” masterra egin zuen Edinburgoko Unibertsitatean. Doktoretza ikastaroetako Ikerkuntza Gaitasuna lortzeko “Hezkuntza sistemaren eragina familia bidezko hizkuntza transmisioan” lana defendatu zuen. Bere lan ibilbidea osoa hizkuntza plangintzari lotuta egon da, Urduñako Udalean hasieran, Erandioko Udalean urte luzez, eta Gasteizko Udalean ere aritu ostean, gaur egun Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Zerbitzuko Hizkuntza Normalizaziorako Teknikaria da.

Paula Kasares Corrales

Paula Kasares, nacida en Pamplona, se licenció en Filología Vasca en la Universidad de Deusto y en Antropología Social y Cultural en la UPV. Completó sus estudios con un Diploma de Posgrado en Planificación Lingüística (UPV) y diferentes títulos en el ámbito de la Antropología Social y cultural en la Universitat Autònoma de Barcelona. Se doctoró en 2013 en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con una tesis sobre la continuidad generacional del euskera y la socialización lingüística en las familias vascohablantes de Navarra. Académica y profesionalmente ha estado vinculada al ámbito de la sociolingüística. Actualmente desempeña su labor profesional en Euskarabidea - Instituto Navarro del Euskera como directora del Servicio de Planificación y Promoción del Euskera y en la UPNA como profesora asociada. Es autora de tres libros y numerosos artículos. Es miembro correspondiente de Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, desde 2006.

Ainhoa Lasa Agirre

Emun aholkularitza

Motibazio eta portaera aldaketen aholkularia eta coach linguistikoa. Hizkuntza portaeretan eta kudeaketan eragiteko hainbat hausnarketa-tailerren sortzaile eta dinamizatzaile arlo sozioekonomikoan, administrazioan eta herritarrekin oro har. Jorratutako ikerketa lerroak: hizkuntza portaera asertiboaren hautematea eta hizkuntza portaera pertsonal eta kolektiboak aldatzeko metodologiak.

Ainara Lavado Alonso

...eta kitto! Euskara Elkartea

Ainara Lavado Alonso Nacida en Eibar en 1976. Licenciada en Pedagogía del Lenguaje en 1999 Grado Hiznet en 2009 Responsable de normalización en ...eta kitto! Euskara Elkartea desde 2000 Rresponsable del Seminario sobre Transmisión de Euskara desde 2011

Agurtzane Ortiz de Landaluze Goikolea

EUSKO JAURLARITZA

Precios matrícula

PresencialHasta 05-04-2021Hasta 21-06-2021
0 EUR -
- 77,00 EUR
- 65,00 EUR
- 54,00 EUR
- 65,00 EUR
- 65,00 EUR
- 65,00 EUR
- 65,00 EUR
Online en directoHasta 05-04-2021Hasta 06-04-2021Hasta 21-06-2021
- 0 EUR -
- - 77,00 EUR
- - 65,00 EUR
- - 54,00 EUR
- - 65,00 EUR
- - 65,00 EUR
- - 65,00 EUR
- - 65,00 EUR

Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa

43.3148927,-1.9985911999999644

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa