Actualidad

12.Nov.2019

ikuspegi feminista zuzenbidearen aplikazioan

Azken aldian hartutako zenbait erabaki judizialek –La Manada zein Juana Rivas auziak kasu- justizia patriarkalaren existentzia modu nabarmenean erakutsi dute eta botere judizialaren oinarrizko betebeharrei buruzko eztabaida piztu dute jendartean: epaileak zuzenbidea aplikatzera mugatu behar al dira ala desberdintasun materialei aurre egiteko xedearekin testuinguru sozial, ekonomiko eta kulturala kontuan izan zuzenbidea aplikatzerakoan? 

Páginas