Zuzenbidea
Osasuna
Psikologia
Consumo de sustancias y conductas adictivas desde la perspectiva de género

Consumo de sustancias y conductas adictivas desde la perspectiva de género

Mar. 14 - 24. Api, 2022 Kod. @17-22

Azalpena

Substantzien kontsumoa eta mendekotasun-jarrerak osasun publikoko arazoa dira, eta dagokion arreta profesionala eskatzen dute, aztertu, sahiestu eta kalitatezko arreta eta tratamendua eskaini ahal izateko.

Genero rolek eragina dute gizon eta emakumeek mendekotasuna sortzen duten substantzia eta jokabideekin duten harremanean. Hala ere, eta historikoki kontsumo-tasak gizonezkoetan handiagoak izan direnez, ez zaie emakume kontsumitzaileen behar zehatzei erantzun. Emakumea substantzien kontsumoan pixkanaka murgiltzen joan da, eta horren ondorioz, emakumeen kontsumoa ez da salbuespena gaur egun. Hori dela eta, beharrezkoa da fenomeno hori zergatik eta nola gertatzen den aztertzea, bai eta nola saihestu eta lagundu ikertzea ere. Hala, argi geratu da kontsumoan genero-ikuspegia aplikatzeko premia.

Ikastaro honetan, gizonek eta emakumeek kontsumoarekin duten harremana aztertuko dugu, genero rolen eragina ulertzeko eta profesionalek genero-ikuspegia aplikatu ahal izateko. Kontsumoaren eta indarkerien arteko erlazioan ere sakonduko dugu, bereziki indarkeria matxistan; izan ere, uste dugu genero desberdintasunean oinarritutako alderdi hori ezin dela egindako azterketatik kanpo gelditu.

Irakurri gehiago

Helburuak

Generoak mendekotasuna sortzen duten substantzia eta jokaeren kontsumoan duen eraginari buruz eta esparru horretan genero-ikuspegia txertatzeak duen garrantziari buruz gogoeta egitea.

Genero rolek gizonen eta emakumeen kontsumoan nola eragiten duten jakitea, eta arrisku-faktoreak eta ondorio bereizgarriak aztertzea.

Kontsumoaren eta indarkeriaren arteko harremanean sakontzea, baita biktimizazioan ere.

Ikasleei genero-ikuspegia lanbidean aplikatzeko behar den ezagutza ematea, bai ikasketetan, bai prebentzio eta esku-hartze arloetan.

Irakurri gehiago

Jarduera nori zuzenduta

  • Unibertsitateko ikaslea
  • Unibertsitarioak ez diren ikasleak
  • Profesionalak
  • Publiko orokorra

Metodologia

Ikastaroaren zuzendaritzak ikasgai propioak eta baliabide osagarriak jarriko ditu, ikuspegi praktiko eta parte-hartzailetik ikaskuntza teorikoa errazteko. Astero, gai bakoitzari hasiera ematean, online saio bat egingo da zuzenean, dagokion gai-zerrenda lantzeko eta horri buruzko zalantzak argitzeko. Saio horiek grabatu egingo dira, ondoren ikusteko. Astero, ikasleek gai bakoitzaren test moduko azterketa bat egin beharko dute, eta foroan planteatuko den eztabaidan parte hartu beharko dute. Amaierako ebaluazioa amaierako lan bat egitean datza, ikuspegi praktikoarekin, eskuratutako ezagutzak praktikan jartzeko. Amaierako ebaluazioa ikuspegi praktikoko azken lan bat egitean datza. Ebaluazio-astea 2 astera luzatzen da, eta ebaluazio-astearen datak Aste Santuarekin bat datoz. Horrela, nahi duenak 2 aste izango ditu (astebete izan beharrean) azken lana entregatzeko, 2022ko apirilaren 24ra arte.

Irakurri gehiago

Programa

2022-03-14 / 2022-03-20

TEMA 1. La perspectiva de género en el ámbito del consumo de sustancias y/o conductas adictivas.

Sesión online en directo del tema 1: 14 de marzo 19:00h-20:00h

2022-03-21 / 2022-03-27

TEMA 2. El género como factor diferencial en el consumo de sustancias y/o conductas adictivas: análisis de su impacto y elementos a tener en cuenta en la práctica profesional.

Sesión online en directo del tema 2: 21 de marzo 19:00h-20:00h

2022-03-28 / 2022-04-03

TEMA 3. El consumo y su relación con la violencia y la victimización.

Sesión online en directo del tema 3: 28 de marzo 19:00h-20:00h

2022-04-04 / 2022-04-10

TEMA 4. Aplicación de la perspectiva de género en el ámbito del consumo de sustancias y/o conductas adictivas: su estudio, prevención e intervención.

Sesión online en directo del tema 4:4 de abril 19:00h-20:00h

Zuzendariak

ANE LEKANDA ALZIBAR

Ekua - Investigación y Prevención

Ane Lekanda Alzibar es graduada en Criminología y Políticas Públicas de Prevención por la Universitat Pompeu Fabra y en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya. Máster en intervención interdisciplinar en violencia de género por la Universidad internacional de Valencia (VIU). Máster en prevención de drogodependencias y conductas adictivas (VIU). Cursando máster en psicología jurídica (VIU). Agente de igualdad (VIU). Mediadora civil, mercantil, familiar y educativa acreditada por la Escuela Internacional de Mediación y la Fundación AMAPASE. Fundadora y directora de Ekua - Investigación y Prevención. Actualmente trabaja como psicóloga con hombres condenados por violencia de género en el Servicio Vasco de Gestión de Penas del Gobierno Vasco. Experiencia profesional previa en la intervención en consumo de sustancias y conductas adictivas en la Fundación Salud y Comunidad y en Proyecto Hombre, así como en la atención a mujeres víctimas, medio abierto y ámbito penitenciario.

Matrikula prezioak

Matrikula2022-03-24 arte
106,00 EUR
90,00 EUR
74,00 EUR
90,00 EUR

Sustainable development goals

2030 Agenda da nazioarteko garapenerako agenda berria. Nazio Batuen Erakundeak onartu zuen 2015eko irailean eta giza garapen jasangarriaren aldeko tresna eraginkorra izan nahi du planeta osoan. Haren zutabe nagusiak dira pobrezia errotik desagerraraztea, zaurgarritasunak eta desberdintasunak urritzea, eta jasangarritasuna bultzatzea. Aukera paregabea eskaintzen du mundua 2030. urtea baino lehen aldatzeko eta pertsona guztien giza eskubideak bermatzeko.

Garapen jasangarrirako helburuak

3 - Osasuna eta ongizatea

Bizitza osasuntsua bermatzea eta pertsona guztien ongizatea sustatzea, adin guztietan. Gai gakoak: osasun estaldura unibertsala, sexu eta ugalketa osasuna, trafikoagatik, poluzioagatik eta produktu kimikoengatik istripua izan duten pertsona kopurua txikitzea, amen eta jaioberrien heriotza tasa murriztea, HIESa bezalako epidemien amaiera, hepatitisari eta urak transmititutako gaixotasunei aurre egitea, drogen eta alkoholaren prebentzioa, tabakoaren kontrola.

Informazio gehiago
3 - Osasuna eta ongizatea

5 - Genero berdintasuna

Genero berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea. Gai gakoak: diskriminazio eta indarkeria mota guztiak amaitzea, ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lanak aitortzea, erantzukizun partekatua, aukera berdintasuna, parte hartze erabateko eta eraginkorra, ugalketa eskubideak, baliabide ekonomikoetarako eskubide berdintasuna, lurra, beste ondasun batzuk eta jabetza eskuratzea.

Informazio gehiago
5 - Genero berdintasuna

10 - Desberdintasunak murriztea

Herrialdeetako eta haien arteko desberdintasunak murriztea. Gai gakoak: pertsona guztien inklusio sozial, ekonomiko eta politikoa sustatzea, aukera berdintasuna, zergen, soldaten eta berdintasunerako gizarte babesaren politikak, migrazioa eta migrazio politikak, garapenerako laguntza ofiziala, munduko erakunde eta merkatuak arautzea eta zaintzea.

Informazio gehiago
10 - Desberdintasunak murriztea