Osasuna
Hizkuntzalaritza eta Literatura
Uda ikastaroa
Osasuna eta Hizkuntza VI: Hizkuntza beharrak arreta soziosanitarioan

Osasuna eta Hizkuntza VI: Hizkuntza beharrak arreta soziosanitarioan

Uzt. 06 - 07. Uzt, 2023 Kod. O10-23

Aniztasunean bat: hizkuntza beharrak arreta soziosanitarioan.

Azalpena

Mundu osoan ele eta kultura aniztasuna dira nagusi, 7.000 bat hizkuntza mintzatzen direlarik. Hizkuntza-aniztasuna gizadiaren berezko ezaugarritzat har daiteke. Hartara, ez da medikuntzarekin zerikusirik ez duen arloa edo hizkuntzalariei soilik dagokien jakintza-esparrua. Aitzitik, hizkuntza-aniztasunak bete-betean eragiten dio osasungintzari. Osasun arretaren helburua jendearen osasuna zaintzea delarik (bai norbanakoarena bai taldearena), pertsona edo jendartea ulertzea ezinbestekoa da. Ingurune eleaniztun batean murgilduta, osasun arloan hizkuntza erronka globala dela esan daiteke, profesional eta erabiltzaileen arteko harremanei eragiten dielarik, izan etorkinak edo eremu urriko hizkuntza baten hiztunak.

Hizkuntzaren gaia arrunt ezberdina izan daiteke, tokian tokiko kultura, egitura politiko, ekonomiko eta hiztun-komunitatearen arabera. Hori horrela, aztergaia baldin bada hizkuntzak osasun arretan duen garrantzia eta, aldi berean, erronka horri aurre egitea, dagokion osasun sistemaren jatorria, izaera, balioak, ezaugarriak, antolakuntza eta egitura ezagutzea ezinbestekoa dela esan daiteke, plangintza eraginkorrak proposatu nahi badira. Ildo horretan adierazi den moduan, eskura dagoen ebidentzia askotarikoa da, sakabanatuta eta jatorri ezberdinetakoa. Horrenbestez, leku batean proposaturikoa ezin da beste eredu edo inguruetan nolanahi ezarri. Hauxe da, hain zuzen ere, `Osasuna eta Hizkuntza´ Uda Ikastaroetan azken urteotan landu duguna, Euskal Herriko eta nazioarteko adituek parte hartu dutelarik.

Herrialde askotan bai hiztun-komunitateek bai erabiltzaileek ez daukate inolako hizkuntza-eskubiderik, eta arreta sozio-sanitarioa hizkuntza nagusian soilik jasotzen dute. Beste hainbat lekutan lege-esparruak euren hizkuntza-eskubideak babes ditzake, baina sarri maila teorikoan edo erretorikoan. Badaude, egon, tokian-tokiko hizkuntza-politikak, hizkuntza-plangintzak eta arreta soziosanitariorako beren-beregizko ezarpen-programak, baina benetan eraginkorrak al dira? Azken urteetan sortu eta jaso den ebidentzia eguneroko jardunean egitate bilakatzen al da? Erabiltzaileen hizkuntza-beharrak asetzen al dira?

Uda Ikastaro honetan mundu osoan proposatzen ari diren plangintzak aztertuko dira, hala nola euren ezarpena eta ebaluaketa, abiapuntua eta ardatza hizkuntza-beharrak izanik.

Hizkuntza-beharra hauxe litzateke: osasun jardueran, hau da, paziente orok osasun-prozesu osoan (etxean, osasun zentroan edo ospitalean; lehen mailako arretan zein espezializatuan), kalitatezko zerbitzua (onargarria, segurua, iriskorra, eraginkorra, ekitatezkoa eta sostengarria) jasotzeko behar duen hizkuntza zerbitzua, edo zehazkiago, osasun langileekiko eta erakundeekiko harremanetarako behar duen hizkuntza. Kontuan hartuta hizkuntza gaitasunak zein komunikaziorako beharrak aldakorrak izan daitezkeela bizitzan zehar edo osasun-egoeraren arabera, hizkuntza beharrak ez dira homogeneoak, norbanakoaren eta egoera klinikoaren araberakoak baizik. Hizkuntza-behar horiei erantzun egokirik ez emateak kalteak eragin ditzake eta, beraz, zerbitzuaren kalitatea oztopatu. Horrenbestez, osasun langileen eta osasun erakundeen erantzukizuna litzateke behar horiek identifikatzea, hala nola dagokien erantzunik egokiena ematea.

Aniztasunean bat, ezberdintasunak bilduz, hizkuntza-beharren kontzeptua unibertsala dela esan daiteke, baina beharbada ez homogeneoa. Nola norbanakoaren hizkuntza-beharrak aldakorrak diren, hala nazioartean. Horren adibide, segurtasun kulturalaren eredua aipa daiteke: norberarena ez den kultura bateko paziente edo familia bati ematen zaion jardun eraginkorra, pertsona edo familia horrek zehaztutako beharren araberakoa. Segurtasun kulturalaren ereduari jarraituz, pazientearen eskuduntza eta eskubidea litzateke bere hizkuntza beharrak zehaztea, batetik, eta bestetik bere beharrei erantzun egokia eman zaien edo ez egiaztatzea. Beste era batera esanda, osasun arretan gerta daitezkeen botere-harremanetan, nolabait, boterea erakundeetatik edo profesionaletatik pazientean kokatzea. Izan ere, botere-harremanak gakoak dira.

Hizkuntza-beharren ereduaren helburua kalitatezko osasun zerbitzuak eskaini eta ematea litzateke, ahalik eta osasun emaitzik hoberenak lortze aldera. Pertsonarengan ardazturiko osasun arretaren ereduarekin bat egiten du: pazienteen hizkuntza-beharrak antzematen ez badira esan daiteke ez dagoela pertsonarengan ardazturiko arretarik.

Hala eta guztiz ere, askotan gizarteak eta gobernuek zedarritzen dituzte legediak zein arauak, norbanakoaren beharren gainetik. Hau da; hizkuntza-beharrak, norbanakoaren eskuduntza eta eskubidea izan arren, botereak baldintzatuak izaten dira: egoera sozialak, ekonomikoak, kulturalak eta politikoak. Hainbeste ezen pazientea bera ere sarritan ez da kontzientea hizkuntza-beharrak dituenik. Halaber, hizkuntza norbanakoaren arlo pribatuari dagokion eta garrantzirik gabeko aldagaia da osasun langile askorentzat eta erakunderentzat. Egoera hori aztertzea izango da `Hizkuntza eta osasuna VI: hizkuntza-beharrak´ Uda Ikastaroaren helburua. Hizkuntza-beharrei Euskal Herrian eta nazioartean ematen zaien arreta (ematen baldin bazaio) eta erantzuna. Osasun-arloko langileei, ikasleei, ikertzaileei hala nola,soziolingusitei, antropologoei, hizkuntzalariei eta hizkuntza-justizia zein eskubideen arloan interesa dutenei zuzenduta dago.

Gako-hitzak: hizkuntza-beharrak, hizkuntza-eskubideak, hizkuntza-politikak, hizkuntza-planak, ezarpena, ebaluaketa, botere-harremanak, segurtasun kulturala, pertsonengan ardazturiko arreta, justizia.

Irakurri gehiago

Helburuak

Osasun langileentzat eta erakundeentzat hizkuntza norbanakoaren arlo pribatuari dagokion eta garrantzirik gabeko aldagaia ote den aztertzea.

Hizkuntza-beharrei Euskal Herrian eta nazioartean ematen zaien arreta (ematen baldin bazaio) eta erantzuna aztertzea.

Jarduera nori zuzenduta

 • Publiko orokorra
 • Unibertsitateko ikaslea
 • Unibertsitarioak ez diren ikasleak
 • Irakasleak
 • Profesionalak

Lankidetza

 • Proquinorte
 • Bizkaiko Foru Aldundia
 • KABIA

Programa

2023-07-06

15:00 - 15:15

Erregistroa

15:15 - 15:30

Jardueraren zuzendaritzaren aurkezpena

 • Aitor Montes Lasarte | Osakidetza - Famili medikua
 • Jon Zarate Sesma | UPV/EHU - Irakasle-ikertzailea
15:30 - 16:15

“Galesaren hizkuntza politika arreta soziosanitarioaren esparruan. Diskurtsoa eta errealitatea“

 • Cynog Prys | Bangor University - Irakasle-ikertzailea
16:15 - 17:00

“Hizkuntza-eskubideen eta beharren arteko harremana. Beharrak dira helburua eta eskubideak metodoa“

 • Gerald Joseph Roche | La Trobe University - Senior Research Fellow (Zoom bidez parte hartuko du)
17:00 - 17:45

Atsedena

17:45 - 18:30

Mahai ingurua: “Hizkuntza-eskubideak ala hizkuntza-beharrak?“

 • Jon Zarate Sesma | UPV/EHU - Irakasle-ikertzailea (Moderatzailea)
 • Arantza Lekuona | Kabia - Gerentea
 • Joseba Fernández de Retana Corres | Osakidetza - Pediatra
18:30 - 19:15

“Erizaintza eta medikuntza ikasleen eta irakasleen ibilbidea gutxiengo egoeran. Galesko esperientzia “

 • Awen Iorweth | Cardiff University - Irakasle-ikertzailea

2023-07-07

09:30 - 10:15

“Hizkuntza justizia eta gaitasunen eredua“

 • Nicole Marinaro | Ulster University - Irakasle-ikertzailea
10:15 - 11:00

“Segurtasun Kulturalaren Esparrua “

 • Elissa Elvidge | University of Newcastle - Post-Doctoral Research Fellow (Zoom bidez parte hartuko du)
11:00 - 11:45

Atsedena

11:45 - 12:30

“Ezgaitasun intelektuala duten Down sindromedun pazienteei kalitatezko osasun arreta euskalduna eskainiz “

 • Miren Altuna Azkargorta | CITA-Alzheimer Fundazioa - Mediku neurologoa
12:30 - 13:15

“Hizkuntza-justizia, hizkuntza-aniztasuna eta gizarteratzea “

 • Cecilia Gialdini | Ulster University - Posdoctoral research
13:15 - 13:45

Mahai ingurua: “Aniztasunean bat. Elkarrekin lan egiteko aukera“

 • Jon Zarate Sesma | UPV/EHU - Irakasle-ikertzailea (Moderatzailea)
 • Ainhoa Oñatibia Astibia | Gipuzkoako Farmazialarien Elkartea. FEUSE - Farmazialaria
 • Miren Altuna Azkargorta | CITA-Alzheimer Fundazioa - Mediku neurologoa
13:45 - 14:00

Sintesia

Zuzendariak

Jon Zarate Sesma

UPV/EHU

Jon Zarate Sesma (Lekeitio, 1979) UPV/EHUko Farmazia eta Elikagaien Zientziak Saileko kide da. Farmazia Fakultateko irakaslea da eta Euskararen eta Etengabeko Prestakuntzaren arloko errektoreordea. Farmazian doktorea da (UPV/EHU, 2007) eta 2016ko osasun-arloko Koldo Mitxelena euskarazko tesi onenaren zuzendaria izan da. Azken urteetan gene terapiarako garraiatzaile ez-biralen garapenean ikertzen aritu da. Goi mailako nazioarteko ikerketa aldizkarietan 20 artikulutik gora dauzka argitaratuta eta euskarazko produkzioa zientifikoa ere nazioartekoaren parekoa dauka Ekaia edo Elhuyar bezalako aldizkarietan.

Aitor Montes Lasarte

Osakidetza

Basaurin jaioa (1972), Euskal Herrian. Medikuntzan lizentziaduna UPV/EHUn, 1999an. Familia medikuntzako espezialitatea burutu zuen 2004an, Galdakao-Usansoloko ospitalean (Euskal Herria). Gaur egun familia medikua da Aramaion, Debagoiena Erakunde Sanitario Integratuan (ESI), Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan. OEEko (Osasungoa Euskalduntzeko Erakundea) kidea. Euskal prentsan iritzi artikuluak idazten ditu noizean behin. Hizkuntza eta osasungintzarekin zerikusia duten hamar bat argitaratu ditu aldizkari zientifikoetan, batik bat Osagaiz, BAT soziolinguistika aldizkarian eta International Journal of Integrated Care aldizkarian. Eskalatzailea, zenbait bide berri zabaldu eta argitaratu ditu prentsa espezializatuan.

Hizlariak

Miren Altuna Azkargorta

Fundación CITA-Alzheimer fundazioa

Elissa Elvidge

Joseba Fernández de Retana Corres

Osakidetza

Cecilia Gialdini

Awen Iorweth

Arantza Lekuona

Nire ibilbide profesionalean euskararen erabilera eta kudeaketaren inguruko interesa izan dut, eta horren ondorioz, ahal izan dudan neurrian, Euskara Batzordeetan parte hartu dut eta hainbat ekintzen sustapenetan. KABIAren kasuan, erakundea 2015ean abian jarri zenetik bertako gerentea izan naiz, eta hasieratik bultzatu dut euskara kudeaketan txertatua egon dadin. Aurretik izan dudan esperientzia guztiak lagundu dit helburu hori bideratzen.

Nicole Marinaro

Ainhoa Oñatibia Astibia

Cynog Prys

Gerald Joseph Roche

Matrikula prezioak

Aurrez aurre2023-05-31 arte2023-07-06 arte
25,00 EUR59,00 EUR
- 84,00 EUR
- 71,00 EUR
- 59,00 EUR
- 71,00 EUR
- 21,00 EUR
- 0 EUR
- 0 EUR
Online zuzenean2023-05-31 arte2023-07-06 arte
25,00 EUR59,00 EUR
- 84,00 EUR
- 71,00 EUR
- 59,00 EUR
- 71,00 EUR
- 21,00 EUR
- 0 EUR
- 0 EUR

Kokalekua

Bizkaia Aretoa-UPV/EHU

Abandoibarra etorbidea. 48009- Bilbo

Bizkaia

43.268446,-2.9377948999999717

Bizkaia Aretoa-UPV/EHU

Abandoibarra etorbidea. 48009- Bilbo

Bizkaia

Sustainable development goals

2030 Agenda da nazioarteko garapenerako agenda berria. Nazio Batuen Erakundeak onartu zuen 2015eko irailean eta giza garapen jasangarriaren aldeko tresna eraginkorra izan nahi du planeta osoan. Haren zutabe nagusiak dira pobrezia errotik desagerraraztea, zaurgarritasunak eta desberdintasunak urritzea, eta jasangarritasuna bultzatzea. Aukera paregabea eskaintzen du mundua 2030. urtea baino lehen aldatzeko eta pertsona guztien giza eskubideak bermatzeko.

Garapen jasangarrirako helburuak

3 - Osasuna eta ongizatea

Bizitza osasuntsua bermatzea eta pertsona guztien ongizatea sustatzea, adin guztietan. Gai gakoak: osasun estaldura unibertsala, sexu eta ugalketa osasuna, trafikoagatik, poluzioagatik eta produktu kimikoengatik istripua izan duten pertsona kopurua txikitzea, amen eta jaioberrien heriotza tasa murriztea, HIESa bezalako epidemien amaiera, hepatitisari eta urak transmititutako gaixotasunei aurre egitea, drogen eta alkoholaren prebentzioa, tabakoaren kontrola.

Informazio gehiago
3 - Osasuna eta ongizatea

10 - Desberdintasunak murriztea

Herrialdeetako eta haien arteko desberdintasunak murriztea. Gai gakoak: pertsona guztien inklusio sozial, ekonomiko eta politikoa sustatzea, aukera berdintasuna, zergen, soldaten eta berdintasunerako gizarte babesaren politikak, migrazioa eta migrazio politikak, garapenerako laguntza ofiziala, munduko erakunde eta merkatuak arautzea eta zaintzea.

Informazio gehiago
10 - Desberdintasunak murriztea

Beste ikastaro interesgarriak...