Komunikazioa
Hezkuntza
La programación didáctica: cómo planificar una Unidad Didáctica para las áreas de Lenguas

La programación didáctica: cómo planificar una Unidad Didáctica para las áreas de Lenguas

Mar. 07 - 10. Api, 2022 Kod. @14-22

Azalpena

Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2168170048 kod.) unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailaren  baliozkotzea ere  dauka irakasleen etengabeko prestakuntza gisa.

Irakasleen lanbide-gaitasunetako bat planifikazioari ekitea eta, hala badagokio, ikasgelan ikasleekin praktikan jarriko duen material didaktikoa lantzea da. Plangintza edo programazio didaktikoak, gutxienez, ondo bereizitako bi maila ditu.

Batetik, ikastaroko programazio didaktikoa, ikasturte eta ikasgai zehatz baterako curriculum-elementuak egokitzea jasotzen duena (helburuak, oinarrizko gaitasunak, ebaluazio-irizpideak, edukiak...), bai eta alderdi metodologiko generikoak, aniztasunarekiko arretaren alderdiak, baliabide didaktikoekin zerikusia duten alderdiak...

Bestalde, arlo eta ikasturte jakin bateko ikaskuntza-proposamenak egituratzen diren unitate didaktiko bakoitzaren programazioa edo plangintza. Planifikazio maila hori da ikasturte honetako lanaren xedea.

Unitate didaktikoen plangintzak ahalegin handia eskatzen die irakasleei ikasturteko programazioaren asmo generikoak sekuentzia didaktiko zehatzetan islatzeko, eta elementu hori ez da ikastetxeetan hainbeste lantzen, nahiz eta hura garatzea beharrezkoa den. Dokumentu mota hori curriculumaren zehaztapenaren hirugarren mailan kokatzen da, eta curriculumeko elementuak ondo menderatzea eskatzen du, helburuak, oinarrizko gaitasunak, ebaluazio-irizpideak, edukiak... zehaztu eta ikasleen ikasketa-beharretara egokitu ahal izateko.

Gainera, unitate didaktiko bat behar bezala planifikatzeko, beharrezkoa da ikasleei proposatuko zaien jarduera-sekuentzia antolatzeko modurik egokiena barneratzea, indarrean dagoen curriculum-esparrua errespetatzeko, eta, ondoren, ikasgelan aplikatzeko, sekuentziaren fase bakoitzean sar daitezkeen jarduera-motak ezagutuz eta hizkuntza-arloen berezitasunak kontuan hartuz.

Era berean, sekuentzia didaktiko bat planifikatzeak praktikan dauden beste elementu batzuei erreparatzea eskatzen du, hala nola taldekatze motei, erabiliko diren baliabide didaktikoei, aniztasunari arreta emateko moduei...

Azkenik, plangintza hori indarrean dagoen curriculum- eta pedagogia-esparrua errespetatuko duen ikuspegi metodologikoarekin egin behar da, ikaskuntza aktiboa eta oinarrizko gaitasunen garapena errazteko helburuarekin, eta ikasgelan aplikatzeko askotariko estrategia metodologikoak integratzeko gai izango dena (elkarlaneko ikaskuntza, gamifikazioa, alderantzizko klasea...). Hizkuntzen kasuan, esparru metodologiko hori ikuspegi komunikatiboan zehazten da.

Irakurri gehiago

Helburuak

Programazio didaktiko baten osagai nagusiak ezagutzea, indarrean dagoen arau-esparruaren arabera.

Hizkuntza-arloetarako unitate didaktiko baten elementuak eta faseak identifikatzea.

Sekuentzia didaktiko baten faseen eta horietako bakoitzerako jarduera egokien ezaugarriak bereiztea.

Estrategia metodologikoak integratzea unitatearen jarduera-sekuentziaren plangintzan.

Unitate didaktikoan ebaluazioak duen eginkizunari buruz hausnartzea (faseak, irizpideak, tresnak …)

Unitate didaktiko bat planifikatzeko hainbat euskarri erabiltzea.

Arlo eta ikastaro baterako sekuentzia didaktiko egoki baten plangintza osatzea.

Irakurri gehiago

Jarduera nori zuzenduta

  • Unibertsitateko ikaslea
  • Irakasleak

Metodologia

 ikastaro honetan, ikaskuntza aktiboaren ikuspegitik lan egingo dugu, eta, beraz, parte-hartzaileek unitate didaktiko baten plangintza egingo dute, curriculum-dekretuetan zehaztutako esparru teoriko eta pedagogikotik abiatuta.

Ikastaroaren ebaluazioa: ikastaroan zehar planteatutako jardueren balorazioa, eztabaida-foroetako parte-hartzearen balorazioa, eta ikastaroaren amaierako zeregina egitea.

Kolaboratzaileak

  • Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza Saila

Programa

2022-03-07 / 2022-03-13

La programación didáctica y la unidad didáctica en las áreas de lenguas dentro del marco del aprendizaje activo: características, orientaciones y herramientas

En este módulo se analizarán los elementos y características de la programación didáctica de acuerdo al marco normativo vigente. Asimismo se revisarán las características de la unidad didáctica adecuada para el desarrollo del enfoque comunicativo de enseñanza aprendizaje de las lenguas, sus fases y elementos. Además, se proporcionarán orientaciones y herramientas para su desarrollo.

2022-03-14 / 2022-03-20

La situación problema como motor de la unidad didáctica: las tareas comunicativas

En este módulo se trabajará sobre el concepto y el papel de la situación problema como motor y final de la unidad didáctica dentro de un planteamiento de aprendizaje activo. Se relacionará este concepto con las tareas comunicativas como eje de la programación en las áreas lingüísticas.

2022-03-21 / 2022-03-27

Las fases de la unidad didáctica y tipos de actividades

El tercer módulo se centrará en el análisis de las fases de la unidad didáctica y en el conocimiento y desarrollo de las actividades más adecuadas para cada una de estas fases. Asimismo, se revisarán diferentes estrategias metodológicas para su inclusión en el desarrollo de la secuencia didáctica.

2022-03-28 / 2022-04-03

La evaluación dentro de la unidad didáctica: indicadores, actividades, herramientas

El módulo se dedicará a analizar y a completar los elementos relacionados con la evaluación dentro de la planificación de la unidad didáctica.

2022-04-04 / 2022-04-10

Completando la planificación: concreción de objetivos didácticos, competencias básicas y contenidos

En este módulo se trabajarán otros elementos de la unidad didáctica (objetivos didácticos, competencias básicas y contenidos ) y las vías y estrategias para su inclusión en la planificación de la unidad didáctica.

Zuzendariak

Mª del Mar Pérez Gómez

Blogge@ndo, Asesora de Formación

María del Mar Pérez Gómez. Licenciada en Filología Hispánica y profesora de Secundaria de Lengua Castellana y Literatura. En los últimos años ha trabajado como asesora de Lengua Castellana en el Berritzegune Nagusia. Sus campos de trabajo prioritarios son la innovación educativa, la didáctica de las lenguas y el tratamiento integrado de lenguas, la utilización de la red como herramienta de aprendizaje así como la elaboración de material didáctico y proyectos de comunicación. Ha participado en cursos de formación del profesorado de la UIMP, de la UCM y de la UPV, así como en centros de Formación e Innovación de diferentes CCAA. Ha publicado artículos y colaborado en diferentes publicaciones del ámbito educativo. Ha tomado parte en la creación de materiales didácticos para el INTEF ,dentro del proyecto EDIA, y en los últimos años, junto a otros compañeros, han impulsado en la red diferentes proyectos colaborativos relacionados con la educación literaria.

Hizlariak

Adela Fernández Campos

Blogge@ndo, Asesora de formación

Licenciada en Filología y profesora de Lengua Castellana y Literatura de Secundaria. En la actualidad es asesora en Formación del Profesorado. En su trayectoria ha dirigido Seminarios de trabajo y numerosos Proyectos de Innovación Educativa y ha participado en la elaboración de material didáctico. Ha impartido cursos de formación del profesorado en la UPV, UIMP, UCM y ha publicado artículos en diferentes revistas y páginas relacionadas con la didáctica y las lenguas. Junto con Irene González y Mª Mar Pérez ha elaborado diversos materiales digitales para su aplicación en el aula, así como materiales para la formación del profesorado. Desarrollan como grupo una intensa actividad de formación del profesorado a través de la impartición de cursos, coordinación de Seminarios e intervención en centros tanto en la Comunidad autónoma como en otras comunidades. Actualmente forma parte del equipo de CEDEC- EDIA para la elaboración de REAS en el área de Lengua y Literatura.

Irene María González Mendizabal

Grupo Blogge@ndo, Asesora

Irene Gonzalez Mendizabal, Licenciada en Filología Hispánica y profesora de Secundaria de Lengua Castellana y Literatura. En los últimos años ha trabajado como asesora del Ámbito Lingüístico y Social en el Berritzegune B06. En la actualidad, desarrolla tareas de asesoramiento y formación dentro del grupo Blogge@ndo. Sus campos de trabajo prioritarios son la innovación educativa, la didáctica de las lenguas y el tratamiento integrado de lenguas, la utilización de la red como herramienta de aprendizaje así como la elaboración de material didáctico y proyectos de comunicación. Ha impartido cursos de formación del profesorado en la UIMP, la UCM y la UPV, así como en centros de Formación e Innovación de diferentes CCAA. Ha publicado artículos y colaborado en diferentes publicaciones del ámbito educativo. Participa en el Proyecto EDIA del INTEF creando REAs para el área en formato ABP. Ha impulsado en la red diferentes proyectos colaborativos y Encuentros de docentes.

Matrikula prezioak

Matrikula2022-03-09 arte
106,00 EUR
90,00 EUR
90,00 EUR
74,00 EUR

Sustainable development goals

2030 Agenda da nazioarteko garapenerako agenda berria. Nazio Batuen Erakundeak onartu zuen 2015eko irailean eta giza garapen jasangarriaren aldeko tresna eraginkorra izan nahi du planeta osoan. Haren zutabe nagusiak dira pobrezia errotik desagerraraztea, zaurgarritasunak eta desberdintasunak urritzea, eta jasangarritasuna bultzatzea. Aukera paregabea eskaintzen du mundua 2030. urtea baino lehen aldatzeko eta pertsona guztien giza eskubideak bermatzeko.

Garapen jasangarrirako helburuak

4 - Kalitatezko hezkuntza

Kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta ekitatiboa bermatzea eta pertsona guztientzako etengabeko ikaskuntzarako aukerak sustatzea. Gai gakoak: doako irakaskuntza, bidezkoa eta kalitatezkoa, goi mailako prestakuntzarako berdintasunezko sarbidea, garapen jasangarrirako hezkuntza, desgaitasuna duten pertsonentzako hezkuntza instalazio egokiak, ikaskuntza ingurune seguruak, ez-bortitzak, inklusiboak eta eraginkorrak.

Informazio gehiago
4 - Kalitatezko hezkuntza