Education
Nola egin programazio didaktiko praktikoa lehen hezkuntzan eta haur hezkuntzan: planak, proiektuak eta protokoloak

Nola egin programazio didaktiko praktikoa lehen hezkuntzan eta haur hezkuntzan: planak, proiektuak eta protokoloak

06.Feb - 12. Mar, 2023 Cod. @5-23

Description

Ikastaro honek Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko baliozkotzea du (2268170028 kod.) unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Sailaren  baliozkotzea ere  dauka irakasleen etengabeko prestakuntza gisa.

Ikastaroa euskaraz emango da, baina material batzuk gaztelaniaz erabiliko dira

Ikastaro honen helburua programazio didaktiko bat antolatzea eta egitea da. Ikastaroaren ezaugarri nagusia ikasgela bakoitzaren errealitatera egokitzeko aukera da. Egitura, analisia, behaketa, metodologia desberdinak, koordinazioak eta ebaluazioa landuko dira, hezkuntza inklusibo eta kalitatezkoaren ildoei jarraituz.  Beraz, aniztasuna, LOMLOEk dakartzan aldaketak eta Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsalak (DUA) ezartzen dituen oinarriak izango dira jomugan. Ikastaro honen bidez

  • LOMLOEren oinarriak, horrek dakartzan aldaketak eta programazioan modu praktikoan nola islatu ikusiko ditugu.
  • Programazio batek izan behar dituen puntuak errepasatuko ditugu, zertan oinarritzen diren eta ikasgelako errealitatera nola egokitzen diren.
  • Programazioa DUAk (Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsala) ezartzen dituen ildoen arabera landuko dugu, ikasteko, adierazteko, komunikatzeko eta parte hartzeko erritmo eta moduei erantzungo dien programazio inklusibora hurbilduz.
  • Hainbat plan, proiektu eta protokolo ikusiko ditugu: helburuak, noiz eta nola erabili, eta jardueren eta ekintzen adibideak.
  • Ebaluazio inklusiboan murgilduko gara, tresnak partekatuz, IKTen bidezko ebaluazioa eginez, guztiontzako ebaluazioa eginez.
  • Ikastaroa amaitzeko, indize bat egingo dugu programazioaren ideia nagusiekin.

 

 

Read more

Objectives

Lege berriari buruz hausnartzea eta aldaketak antzematea.

Plan, proiektu eta protokoloei buruzko informazioa irakurri, bildu eta antolatzea.

Ikasgelan egon daitezkeen beharrak behatzen eta antzematen ikastea, eta erantzun bat egituratzea ikasgelako programazioaren bidez, DUAren (Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsala) arabera.

Ebaluazio inklusiboaren baliabideak eta tresnak antolatzea.

Planteatzen den errealitateari erantzungo dion programazio-egitura garatzea.

Read more

Activity directed to

  • University student
  • Teachers
  • Professionals

Program

06-02-2023 / 12-02-2023

EBALUAZIO INKLUSIBOA: tresnak, adibideak, IKTak, egokitzapenak

Modulu honetan ebaluazio inklusiboari buruz hausnartuko dugu, programazioari zentzua ematen dion gai oso garrantzitsua baita. Ikusiko dugu nola ebaluazioaren helburua ikasitakoari buruz hausnartzea izan behar duen, eta ez ikasitakoa baloratzea. Ebaluazio motei buruz ikasgelako beharren eta errealitatearen arabera ikasiko dugu, eta praktika aberastuko dugu foroaren bidez

13-02-2023 / 19-02-2023

LOMLOErekin programazio didaktiko baten estrategiak eta antolaketa

Modulu honetan ikusiko dugu zein diren LOMLOEren aldaketak programazio batean eta zein diren DUAren (Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsala) oinarriak. Aberasteko gune bat sortuko dugu, gure programazioetan sartzeko funtsezko kontzeptuak bilatzeko lan baten bidez.

20-02-2023 / 26-02-2023

Programazioaren egitura: aniztasuna, metodologiak, denborazko baliabide espazialen antolaketa, materialak, curriculumak.

Modulu honetan programazio didaktikoaren egitura ikusiko dugu. Metodologia inklusiboak eta baliabideak ikusiko ditugu, eta eskura ditugun adibide praktikoen sorta bat sortzeko jarduerak, tresnak eta ekintza praktikoak izango dira.

27-02-2023 / 05-03-2023

Planak, proiektuak eta protokoloak

Modulu honetan, programazioari forma ematen lagunduko diguten hainbat plan, proiektu eta protokolo ezagutuko ditugu, eta ikastetxearen eta komunitatearen beraren zati batek egin ahal izango du. Zeregin gisa, taula txiki batzuk sortuko ditugu, informazioa antolatzeko, eta plan, proiektu eta protokolo horiek gauzatzeko adibideak, jarduerak eta ekintzak jasoko ditugu.

27-03-2023 / 05-03-2023

AZKEN LANA: programazio didaktikoaren egitura eta antolaketa

Directors

Naroa García Román

-

"ENSÉÑAME Y LO RECUERDO, INVOLÚCRAME Y LO APRENDO” B.FRANKLIN. ***PROFILA*** - LH, musika, heziketa berezia, HH eta hezkuntza OPEko irakaslea. - Eskola inklusiboa sortzeko jarrera - Proiektu berriak martxan jartzeko gaitasuna - Funtzionarioa. OPE ***IKASKETAK*** -2015: Euskal Herriko Unibertsitatea EHU LEHEN HEKZUNTZKO GRADUA (MUSIKA) -2016: Universidad Pontificia de Salamnca UPSA HAUR HEZKUNTZAKO GRADUA -2016: Deustoko Unibertsitatea UD HEZKUNTZAN PREMIA BEREZIAK MASTERRA -2017: Universidad a Distancia de la Rioja UNIR PEDAGOGIA TERAPAUTIKOA MENTZIOA - 2019: OPOSAKETAK ***LAN ESPERIENTZIA*** -2016-17/ 2018-19; HAUR HEKZUNTZAKO TUTOREA : 3 URTEKO GELA -2017-18/2019-20/2020-21/2021-22: PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA: LH eta HH -2020-21: IKASKETA BURUA (HH eta LH) -2020-21: OPOSAKETEN FORMATZAILEA ***IKERKUNTZA LANAK*** -"Análisis y observación del proceso de lectoescritura en distintas metodologías y propuesta de mejora" -"Diseño de guiones sociales para el alumnado de primaria con síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista (TEA) de alto funcionamiento" ***HIZKUNTZAK*** EUSKARA C1 INGELESA B2 FORMAKUNTZAN ***BESTELAKOAK*** - TALDE LANA ETA ENPATIA - SORMENA - TEKNOLOGIAN GAITASUNA - METODOLOGIA BERRIEKIKO INTERESA